Bình chọn Vòng 1 Cuộc thi Dân Luật Cùng Vui

Chủ đề   RSS   
 • #79693 18/01/2011

  admin
  Top 100
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/08/2008
  Tổng số bài viết (717)
  Số điểm: 22498
  Cảm ơn: 6446
  Được cảm ơn 1534 lần
  ContentAdministrators

  Bình chọn Vòng 1 Cuộc thi Dân Luật Cùng Vui

  #0070c0;">DANH #e36c09;">SÁCH #0070c0;">THÀNH #e36c09;">VIÊN #0070c0;">DỰ #e36c09;">THI #ff0000;">Dân #ff0000;">Luật #0070c0;">CÙNG #e36c09;">VUI

  Số thành viên dự thi: #ff0000;">39

  Số chủ đề đã được hỗ trợ: #ff0000;">70

  Nguyên tắc bình chọn:

  -         Mỗi thành viên chỉ được bình chọn tối đa #e36c09;">20 người trong số #0070c0;">39 người dự thi.

  -         Chỉ được bình chọn #ff0000;">01 lần  cho #ff0000;">01 người.

  -         Mỗi bình chọn của thành viên được tính #ff0000;">1 điểm cho người dự thi; bình chọn của Admin, Smod, Mod, Luật sư tư vấn được tính #ff0000;">3 điểm cho người dự thi.

  TT

  #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 21.3pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Thành viên

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  1

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  anhdv352

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thuế chuyển từ đất vườn sang đất thổ cư hỏi bởi vnvanvietn

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Quyền khởi kiện của đương sự hỏi bởi thanhngocta02

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thủ tục đăng ký kết hôn hỏi bởi tqxconinco

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  2

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  baphuc

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Vật liệu mua từ dân làm thế nào để đưa vào chi phí hỏi bởi hoangchau809

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân dưới 18 tuổi hỏi bởi lotus1912

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  3

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  baydenvisao2212

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Khởi kiện khách hàng ở cấp nào, chi phí hỏi bởi conghoanvu

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thay đổi địa chỉ công ty hỏi bởi mai_huong109

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  4

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  bongquynh

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Tai nạn lao động hỏi bởi caoquyenit

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Chấm dứt hợp đồng hỏi bởi devilbung

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  5

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  boyluat

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Vấn đề chuyển rủi ro hỏi bởi khatvongttk

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  6

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  caphesuavn

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Chia di sản hỏi bởi ngocanh921012

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  7

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  csh207

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thủ tục và lệ phí cho tặng quyền sử dụng đất hỏi bởi tusnel05

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  8

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  CUVOLENMANG

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Quyền ký hợp đồng môi giới hỏi bởi hoangquanglet

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  9

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Dinhlex

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thuế gtgt trong trung tâm ngoại ngữ hỏi bởi PhongLinh1870

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thủ tục mở đại lý bán lẻ hỏi bởi hailua.tg

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Phần thưởng thuộc về ai đây hỏi bởi BeToan89

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  10

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  giangleki

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Lợi dụng sự quen biết vào cửa hàng chơi lấy trộm điện thoại hỏi bởi uytin82ls

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Phải cấp dưỡng thế nào đây hỏi bởi BeToan89

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Bồi Thường Tai Nạn Giao Thông hỏi bởi lohoang_dbp

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  11

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  haiduong127

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Nghĩa vụ tài chính của người cho thuê đất hỏi bởi thachluat1071989

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Lấn chiếm không gian chung hỏi bởi saanh

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  12

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  hanghell

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thời hiệu áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải hỏi bởi quynhlan259

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Ủy quyền là gì hỏi bởi baoden88

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  13

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  hasosa

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Quyền của ban thanh tra trường học hỏi bởi thaitan

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Chấm dứt HĐLĐ trái PL hỏi bởi oixanhhlu

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  14

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  hiden_face

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Luật phá sản hỏi bởi trangtooc

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Chậm nhận hàng, tranh chấp hợp đồng hỏi bởi dungcmc

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Lâm vào tình trạng phá sản và bị phá sản hỏi bởi prohauloc

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  15

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  hiyatuongda

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Giải thể hỏi bởi Dzungzero

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  16

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  hoa.le

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Vốn điều lệ của công ty hỏi bởi zidane1982

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  17

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  khacduy25

   Bài Chia thừa kế hỏi bởi maidieuthuyk09

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  18

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  khatvongttk

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Vai trò và giá trị xã hội của pháp luật hỏi bởi phihungbk199x

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thắc mắc về luật thương mại hỏi bởi boyluat

  #3560a6; font-family: arial;">Bài Tính độc lập của tòa án ở Việt Nam hiện nay hỏi bởi trieugiabao

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  19

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  kienlawyer

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Không có giấy biên nhận liệu có đòi đc tiền hỏi bởi trangrainbow187

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Hợp đồng kinh tế hỏi bởi newnew2010

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thành lập công ty TNHH MTV trong công ty cổ phần hỏi bởi Hai_PGC

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  20

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  linhlaw12292

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Không thể sang nhượng đất hỏi bởi dknightvn

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  21

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  lminhthang

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thành Lập Hội, Nhóm, Câu Lạc Bộ Từ Thiện hỏi bởi vodangchuc

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  22

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  lstung

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Hỏi về thời hạn của giấy chứng minh nhân dân hỏi bởi minhit_2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  23

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  meoconluumanh

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Vay không viết giấy vay nợ hỏi bởi tombin07

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Cách trừ tiền tạm ứng của CBCC hỏi bởi hoamai119

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  24

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  mostlaw2020

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thắc mắc về hợp đồng học nghề và việc sa thải hỏi bởi chucongduc

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  25

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  NgoThuyKhanh

  Bài #3560a6; font-family: arial;">TAND tỉnh Quãng Nam - Bức xúc từ một phiên Toà hỏi bởi tianangcuoithu77

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Tư vấn làm lại hồ sơ nhà đất hỏi bởi Linh79

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  26

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  ngotrunglaw

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thanh lý tài sản thế chấp để thu hồi vốn hỏi bởi giangvl

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  27

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  nguyenphong83

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Mua xe cũ không chính chủ có đăng kí lại đc biển ko hỏi bởi TrinhMinhz

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  28

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  nguyenthu.lien

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Ai đúng ai sai hỏi bởi trangvta

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Chia thừa kế: khó xử quá hỏi bởi lethoaqtkd4a3

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  29

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  nhanhcohoang2608

  Bài Bổ nhiệm kế toán trưởng cho cty TNHH#3560a6; font-family: arial;"> hỏi bởi gb81jp

  Bài Ly hôn hỏi bởi baomy

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  30

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  nkkhuy

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Đúng hay sai hỏi bởi linhlaw12292

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  31

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  oixanhhlu

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Phân chia lợi nhuận giữa các thành viên cty TNHH hỏi bởi trangrainbow187

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  32

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  phomama2010

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Tình tiết tăng nặng hỏi bởi s2shin_huyen

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  33

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  QuyetQuyen945

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thủ tục đổi tên trong giấy khai sinh hỏi bởi tranthanhhan

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Chia thừa kế hỏi bởi tanho25

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Tội cố ý gây thương tích hỏi bởi ngochau_1986

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  34

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  thuhau

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Tội cướp giật tài sản hỏi bởi truongquan118

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Hợp đồng mua bán xe ô tô bị phá vỡ hỏi bởi caubencc

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Trả trước tiền trợ cấp thôi việc từ năm 2008 trở về trước hỏi bởi ndk73

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  35

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  tranthibichvan_tax06

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Mất hóa đơn gtgt hỏi bởi kute123

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  36

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  TRITHONGMINHNHANTAO

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Xin hỏi về sang tên nhà đất hỏi bởi novolast

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Đối tượng nào có thể mua tài sản thi hành án hỏi bởi levietsu64

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Ủy ban xử lý dân lấn chiếm đất công thế nào cho đúng hỏi bởi TRANHONGDUC1981

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  37

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  TRUNGPHAM296

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thủ tục cho học sinh, sinh viên vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội hỏi bởi hoaphudung

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  38

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  tuyenthu13

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thời hiệu Thừa kế hỏi bởi hongtoan85

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thời hiệu khởi kiện đòi nhà đất hỏi bởi lethikiemhuong

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  39

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 381.2pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  VUHUNGMANH

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thời bình công nhận Liệt sỹ thế nào cho bình đẳng hỏi bởi binhhong

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Thủ tục làm sổ đỏ hỏi bởi nongdinhquangls

  Bài #3560a6; font-family: arial;">Chế độ nghỉ phép hỏi bởi vophuongtuu

   
  14602 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn admin vì bài viết hữu ích
  thanhvanhn (27/01/2011) daonhan (27/01/2011)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #79790   18/01/2011

  hasosa
  hasosa
  Top 200
  Male
  Lớp 5

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2010
  Tổng số bài viết (478)
  Số điểm: 6894
  Cảm ơn: 157
  Được cảm ơn 136 lần  Hay qúa, bắt đầu quá trình bầu chọn rồi đây.... Nhưng sao không tính trực tiếp ra điểm nhỉ mà lại tính % là thế nào?

  3 điều làm nên giá trị con người: Siêng năng – Chân thành – Thành đạt

   
  Báo quản trị |  
 • #79841   19/01/2011

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30508
  Cảm ơn: 106
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  Các bạn có thể tính ra Điểm = Tỉ lệ % * Tổng số bình chọn

  Ví dụ: hiện hasosa có 3.5% và tổng số bình chọn là 86
  => Điểm của bạn là: 3.5% x 86 = 3(điểm)

  Chúc mừng hasosa!
   
  Báo quản trị |  
 • #79877   19/01/2011

  hasosa
  hasosa
  Top 200
  Male
  Lớp 5

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2010
  Tổng số bài viết (478)
  Số điểm: 6894
  Cảm ơn: 157
  Được cảm ơn 136 lần  Thanks nha, thảo nào cứ thấy tỉ lệ % thay đổi liên tục

  3 điều làm nên giá trị con người: Siêng năng – Chân thành – Thành đạt

   
  Báo quản trị |  
 • #79885   19/01/2011

  hanghell
  hanghell
  Top 75
  Lớp 8

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:27/11/2010
  Tổng số bài viết (874)
  Số điểm: 11042
  Cảm ơn: 522
  Được cảm ơn 426 lần


  Mình thấy một chủ đề của boyluat về việc bình chọn cho dân luật cùng vui trong hoạt động điều hành chung nhưng không được đặt chân vô đó nên mình xin có ý kiến bên này vậy.

  Mình cũng đồng ý với boyluat là cái bình chọn này không được công bằng cho lắm.

  Mình thấy là nên sắp xếp các thành viên theo ba bảng: dành cho 3 loại một là dành cho thành viên có đầy đủ 3 bài dự thi, hai là dành cho thành viên có 2 bài và bảng còn lại dành cho thành viên có một bài dự thi. 

  Tuy rằng việc lựa chọn số bài dự thi là không bắt buộc của cuộc thi nhưng cũng phải xét về sự tích cực của thành viên khi tham gia 3 bài thì phải khác hơn với thành viên một bài dự thi chứ.

  Rất mong nhận được sự ghi nhận của ban quản trị!
  Thân!

  Cập nhật bởi hanghell ngày 19/01/2011 04:22:37 PM Cập nhật bởi BachThanhDC ngày 19/01/2011 02:29:12 PM
   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn hanghell vì bài viết hữu ích
  daonhan (19/01/2011) SAdmin (19/01/2011) VUHUNGMANH (21/01/2011)
 • #80803   24/01/2011

  admin
  admin
  Top 100
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/08/2008
  Tổng số bài viết (717)
  Số điểm: 22498
  Cảm ơn: 6446
  Được cảm ơn 1534 lần
  ContentAdministrators

  Chào hanghell

  Việc thành viên có 1 hay nhiều bài dự thi cũng có thể có nhiều lý do, vì thực tế có những thành viên rất tích cực gởi bài thảo luận nhưng lại không thi, hoặc thi 1, 2 bài cho nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người bình chọn.

  Tuy nhiên thực sự danh sách bình chọn dài có thể gây khó khăn cho các thành viên khi xem và bình chọn. Thêm phần là như bài của boyluat mà hanghell có nêu (BQT không public nhận xét với từng bạn có bài thi ở Vòng 1) mà để mọi người bình chọn tự do.

  Hy vọng mọi người thông cảm.

  Dĩ nhiên, ý kiến của hanghell cũng là 1 cơ sở để nếu có tổ chức lần sau, chúng ta sẽ thử phân danh sách nhỏ hơn ví dụ theo số lượng, theo lĩnh vực thắc mắc, hoặc theo nhóm tuổi của thành viên ... để vừa dễ bình chọn vừa công bằng hơn.

  Cảm ơn các bạn đã thực hiện bình chọn và cảm ơn các bạn vẫn còn đang suy nghĩ để chuẩn bị bình chọn!  

  Trân trọng.

   
  Báo quản trị |  
 • #80858   25/01/2011

  GopGioThanhBao
  GopGioThanhBao

  Female
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (89)
  Số điểm: 520
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 23 lần
  SMod

  Bảng danh sách thành viên được bình chọn theo thứ tự từ cao đến thấp vào lúc 10h30 ngày 25/01/2011:

  1 boyluat 6.3
  2 hanghell 5.4
  3 hiyatuongda 5.4
  4 QuyetQuyen945 5.4
  5 hiden_face 4.9
  6 tranthibichvan_tax06 4.9
  7 nkkhuy 4
  8 VUHUNGMANH 4
  9 Dinhlex 3.1
  10 kienlawyer 3.1
  11 TRUNGPHAM296 3.1
  12 anhdv352 2.7
  13 bongquynh 2.7
  14 csh207 2.7
  15 khacduy25 2.7
  16 khatvongttk 2.7
  17 meoconluumanh 2.7
  18 NgoThuyKhanh 2.7
  19 oixanhhlu 2.7
  20 tuyenthu13 2.7
  21 caphesuavn 2.2
  22 giangleki 2.2
  23 hasosa 2.2
  24 hoa.le 2.2
  25 nguyenthu.lien 2.2
  26 haiduong127 1.8
  27 thuhau 1.8
  28 CUVOLENMANG 1.3
  29 lstung 1.3
  30 nguyenphong83 1.3
  31 nhanhcohoang2608 1.3
  32 TRITHONGMINHNHANTAO 1.3
  33 baphuc 0.9
  34 baydenvisao2212 0.9
  35 linhlaw12292 0.9
  36 lminhthang 0.9
  37 mostlaw2020 0.4
  38 phomama2010 0.4
  39 ngotrunglaw 0

  Sóng bắt đầu từ Gió

  Gió bắt đầu từ đâu?

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn GopGioThanhBao vì bài viết hữu ích
  daonhan (27/01/2011) VUHUNGMANH (25/01/2011)
 • #80890   25/01/2011

  hasosa
  hasosa
  Top 200
  Male
  Lớp 5

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2010
  Tổng số bài viết (478)
  Số điểm: 6894
  Cảm ơn: 157
  Được cảm ơn 136 lần


  Hôm nay mới để ý là mỗi người chỉ được bầu chọn 1 lần duy nhất ..., hôm rồi do tôi vội nên chưa bình chọn được cho nhiều người thật tiếc quá; đáng nhẽ phải cân nhắc các bài rồi bình 1 thể....
  Cập nhật bởi hasosa ngày 25/01/2011 03:15:07 PM Cập nhật bởi hasosa ngày 25/01/2011 03:12:33 PM

  3 điều làm nên giá trị con người: Siêng năng – Chân thành – Thành đạt

   
  Báo quản trị |  
 • #80896   25/01/2011

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50883
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3561 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Ồ! Không có bài viết này thì mình quên mất việc bình chọn. Cảm ơn #0072bc;">hasosa nhé!
  Còn có 3 ngày nữa nhỉ. Không biết kết quả vòng 1 sẽ thế nào.

  Bạn đã tham gia bình chọn rồi à. Kể cũng tiếc thật. Nhưng còn vòng sau nữa đấy. Nhớ đừng để "tiếc quá" lần nữa nha.

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #81352   29/01/2011

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2723)
  Số điểm: 19292
  Cảm ơn: 925
  Được cảm ơn 1055 lần
  SMod

  Hôm nay đã là 29/1, mình vẫn còn kịp thời gian để bình chọn cho các thí sinh hii (ai được quà chia phần cho xmen đã bình chọn cho nhé)
   
  Báo quản trị |  
 • #81366   29/01/2011

  admin
  admin
  Top 100
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/08/2008
  Tổng số bài viết (717)
  Số điểm: 22498
  Cảm ơn: 6446
  Được cảm ơn 1534 lần
  ContentAdministrators

  Cảm ơn tất cả thành viên đã dự thi và tham gia bình chọn. Mời các bạn xem kết quả tại chủ đề Thông báo.
  Chúc mừng các bạn được bình chọn
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn admin vì bài viết hữu ích
  tranthibichvan_tax06 (29/01/2011) VUHUNGMANH (29/01/2011)
 • #84033   20/02/2011

  hoa.le
  hoa.le

  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2010
  Tổng số bài viết (79)
  Số điểm: 1907
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 15 lần


  Dù muộn nhưng cũng xin chân thành cảm ơn các bạn và admin đã bình chọn cho hoa.le. Chúc các bạn luôn cùng vui với dân luật nhé!

  Luật sư Lê Nguyên Hòa - Giám đốc Điều hành Hãng Luật LHLegal

  17A Phan Bội Châu, P.2, Quận Binh Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

  số 5 đường số 6, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  Email: Hoa.Le@LuatSuLH.Com| Điện thoại: 0987375738 - 0903796830

  https://luatsulh.com/

  https://chonghanggia.info/

  https://chonghangnhai.com/

  https://chonghanggian.com/

   
  Báo quản trị |