DanLuat 2024

Nguyễn Văn Hà - hasosa

Họ tên

Nguyễn Văn Hà


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 21/10

Đến từ Quảng Ninh, Việt Nam

Cử nhân Tư vấn pháp luật kinh tế.

3 điều làm nên giá trị con người: Siêng năng – Chân thành – Thành đạt

Tỉnh thành Quảng Ninh, Việt Nam
Url