Xác định tiền thuê đất chậm nộp khi không có thông báo nộp tiền

Chủ đề   RSS   
 • #584805 31/05/2022

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1666)
  Số điểm: 10714
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 200 lần


  Xác định tiền thuê đất chậm nộp khi không có thông báo nộp tiền

  Tình huống đặt ra là Công ty A thuê đất từ 2011 nhưng mà chưa nhận được thông báo tiền thuê đất. Bây giờ công ty A đang bị thanh tra về vấn đề này. Vậy, tiền thuê đất từ năm 2011 đến nay xác định như thế nào? Thời hạn tính tiền chậm nộp theo Thông báo truy thu hay tính tiền chậm nộp theo từng năm phải thực hiện nghĩa vụ tài chính của công ty?
   
  Liên quan đến vấn đề này, trước tiên cần xác định lý do vì sao đơn vị chưa nhận được thông báo nộp tiền thuê đất. Thời điểm năm 2011 theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP có nêu:
   
  Điều 17. Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước
   
  1. Đối với trường hợp thuê đất, thuê mặt nước mới:
   
  a) Hồ sơ địa chính về thuê đất do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến, quyết định giá cho thuê đất, thuê mặt nước của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là căn cứ để cơ quan thuế xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp.
   
  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến, cơ quan thuế phải thực hiện:
  ...
  - Lập hồ sơ theo dõi thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo mẫu do Bộ Tài chính quy định; gửi thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước cho người có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.
   
  Theo đó, đơn vị sẽ căn cứ vào Thông báo tiền thuê đất để nộp. Quan điểm của bản thân mình thì dù chưa có thông báo nhưng nghĩa vụ nộp tiền thuê đất của đơn vị cũng sẽ phát sinh từ năm 2011. Việc chậm nộp sẽ tính qua các khoảng thời gian từ năm 2011 đến nay tương ứng với quy định có hiệu lực tại từng thời điểm. Có nghĩa là tiền thuê đất và tiền chậm nộp mà đơn vị phải nộp sẽ phát sinh và xác định từ năm 2011 đến nay.
   
  Bên cạnh đó, trường hợp đơn vị không nộp do không có thông báo tiền sử dụng đất, khiến bây giờ đơn vị phải nộp tiền chậm nộp mà việc không có thông báo đó là lỗi của cơ quan tài chính thì đơn vị hoàn toàn có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính đối với đơn vị có hành vi sai phạm đó nhằm yêu cầu bồi thường khoản tiền chậm nộp mà đơn vị phải chịu.
   
  64 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584818   31/05/2022

  Xác định tiền thuê đất chậm nộp khi không có thông báo nộp tiền

  Cám ơn bạn vì bài viết hữu ích này! Cám ơn quan điểm của bạn dựa trên tình huống. Nghị định 142/2005/NĐ-CP hiện tại đã hết hiệu lực và bị thay thế bởi Nghị định 46/2014/NĐ-CP. Điều luật tương ứng:

  Điều 22. Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước
   
  1. Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin diện tích, vị trí, mục đích, hình thức thuê đất, thời hạn thuê đất) về thuê đất, thuê mặt nước; quyết định giá đất, giá đất có mặt nước, đơn giá cho thuê đất xây dựng công trình ngầm, giá cho thuê mặt nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bảng giá đất, mức tỷ lệ (%) và hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; cơ quan thuế tổ chức việc xác định và thu nộp tiền thuê đất, thuế mặt nước, cụ thể như sau:
   
  a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ địa chính theo quy định; cơ quan thuế thực hiện xác định đơn giá, tính số tiền thuê đất, thuê mặt nước và ra thông báo tiền thuê đất, thuê mặt nước gửi đến người có nghĩa vụ phải nộp.
   
  b) Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan gửi hồ sơ để bổ sung; sau khi có đủ hồ sơ địa chính thì thời hạn hoàn thành là sau 05 ngày làm việc được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.
   
  2. Hàng năm cơ quan thuế thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp cho người phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp căn cứ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước có thay đổi thì phải xác định lại tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp, sau đó thông báo cho người có nghĩa vụ thực hiện.
   
  3. Sau thời kỳ ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, cơ quan thuế thông báo cho người thuê đất thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước cho thời kỳ ổn định tiếp theo theo quy định của pháp luật tại thời điểm điều chỉnh.
   
  4. Cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi tình hình thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.
   
  Báo quản trị |  
 • #584820   31/05/2022

  Xác định tiền thuê đất chậm nộp khi không có thông báo nộp tiền

  Cảm ơn bài viết chia sẻ của bạn. Đối với vấn đề này thì hiện nay có rất nhiều quan điểm khác nhau, tuy nhiên mình cũng rất đồng ý với quan điểm của bạn. Vì nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất là nghĩa vụ của người được nhà nước giao đất, cho thuê đất có thu tiền. Vì vậy dù cho có hay không có thông báo thì cũng đã phát sinh số tiền phải nộp, việc chậm nộp thì tất nhiên phải phát sinh khoản tiền chậm nộp tương ứng. Tất nhiên việc không có thông báo dẫn đến đơn vị không biết thời điểm phải nộp tiền, số tiền bao nhiêu thì việc phát sinh chậm nộp đó cần căn cứ là lỗi của đơn vị nào. Khi đó công ty có A có quyền khởi kiện vụ án hành chính, yêu cầu bồi thường lại thiệt hại có phát sinh, cụ thể là khoản tiền chậm nộp đối với đơn vị, cơ quan nhà nước đó.

   
  Báo quản trị |