Từ 2021, người lao động thuộc các huyện, xã sau sẽ được nghỉ hưu trước tuổi?

Chủ đề   RSS   
 • #563307 25/11/2020

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Từ 2021, người lao động thuộc các huyện, xã sau sẽ được nghỉ hưu trước tuổi?

  ghỉ hưu trước tuổi

  Nghỉ hưu trước tuổi - Ảnh minh họa

  Bộ lao động thương binh, xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Thông tư này quy định Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

  Theo đó, một trong những trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác là:

  “…người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021…”

  Xem cụ thể: 04 trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn từ 01/01/2021

  Tại dự thảo, Bộ đề xuất một số huyện, xã tại 23 tỉnh thuộc vùng đặc biệt khó khăn gồm:  Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu,  Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh,  Thanh Hóa,  Nghệ An,  Quảng Bình,  Quảng Trị,  Thừa Thiên Huế,  Quảng Nam,  Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk,  Đắk Nông, Lâm Đồng,  Bình Phước,  Kiên Giang.

  Cụ thể:

  DANH MỤC

  VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

   

   

  Mã tỉnh

  Tên tỉnh

  Mã huyện

  STT xã

  Mã xã

  Tên xã

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00712

  Thị trấn Phó Bảng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00715

  Xã Lũng Cú

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00718

  Xã Má Lé

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00721

  Thị trấn Đồng Văn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00724

  Xã Lũng Táo

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00727

  Xã Phố Là

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00730

  Xã Thài Phìn Tủng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00733

  Xã Sủng Là

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00736

  Xã Xà Phìn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00739

  Xã Tả Phìn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00742

  Xã Tả Lủng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00745

  Xã Phố Cáo

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00748

  Xã Sính Lủng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00751

  Xã Sảng Tủng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00754

  Xã Lũng Thầu

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00757

  Xã Hố Quáng Phìn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00760

  Xã Vần Chải

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00763

  Xã Lũng Phìn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  026

  Huyện Đồng Văn

  00766

  Xã Sủng Trái

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00769

  Thị trấn Mèo Vạc

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00772

  Xã Thượng Phùng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00775

  Xã Pải Lủng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00778

  Xã Xín Cái

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00781

  Xã Pả Vi

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00784

  Xã Giàng Chu Phìn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00787

  Xã Sủng Trà

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00790

  Xã Sủng Máng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00793

  Xã Sơn Vĩ

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00796

  Xã Tả Lủng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00799

  Xã Cán Chu Phìn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00802

  Xã Lũng Pù

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00805

  Xã Lũng Chinh

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00808

  Xã Tát Ngà

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00811

  Xã Nậm Ban

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00814

  Xã Khâu Vai

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00815

  Xã Niêm Tòng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  027

  Huyện Mèo Vạc

  00817

  Xã Niêm Sơn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00820

  Thị trấn Yên Minh

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00823

  Xã Thắng Mố

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00826

  Xã Phú Lũng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00829

  Xã Sủng Tráng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00832

  Xã Bạch Đích

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00835

  Xã Na Khê

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00838

  Xã Sủng Thài

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00841

  Xã Hữu Vinh

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00844

  Xã Lao Và Chải

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00847

  Xã Mậu Duệ

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00850

  Xã Đông Minh

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00853

  Xã Mậu Long

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00856

  Xã Ngam La

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00859

  Xã Ngọc Long

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00862

  Xã Đường Thượng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00865

  Xã Lũng Hồ

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00868

  Xã Du Tiến

  02

  Tỉnh Hà Giang

  028

  Huyện Yên Minh

  00871

  Xã Du Già

  02

  Tỉnh Hà Giang

  029

  Huyện Quản Bạ

  00874

  Thị trấn Tam Sơn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  029

  Huyện Quản Bạ

  00877

  Xã Bát Đại Sơn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  029

  Huyện Quản Bạ

  00880

  Xã Nghĩa Thuận

  02

  Tỉnh Hà Giang

  029

  Huyện Quản Bạ

  00883

  Xã Cán Tỷ

  02

  Tỉnh Hà Giang

  029

  Huyện Quản Bạ

  00886

  Xã Cao Mã Pờ

  02

  Tỉnh Hà Giang

  029

  Huyện Quản Bạ

  00889

  Xã Thanh Vân

  02

  Tỉnh Hà Giang

  029

  Huyện Quản Bạ

  00892

  Xã Tùng Vài

  02

  Tỉnh Hà Giang

  029

  Huyện Quản Bạ

  00895

  Xã Đông Hà

  02

  Tỉnh Hà Giang

  029

  Huyện Quản Bạ

  00898

  Xã Quản Bạ

  02

  Tỉnh Hà Giang

  029

  Huyện Quản Bạ

  00901

  Xã Lùng Tám

  02

  Tỉnh Hà Giang

  029

  Huyện Quản Bạ

  00904

  Xã Quyết Tiến

  02

  Tỉnh Hà Giang

  029

  Huyện Quản Bạ

  00907

  Xã Tả Ván

  02

  Tỉnh Hà Giang

  029

  Huyện Quản Bạ

  00910

  Xã Thái An

  02

  Tỉnh Hà Giang

  030

  Huyện Vị Xuyên

  00919

  Xã Minh Tân

  02

  Tỉnh Hà Giang

  030

  Huyện Vị Xuyên

  00928

  Xã Thanh Thủy

  02

  Tỉnh Hà Giang

  030

  Huyện Vị Xuyên

  00931

  Xã Thanh Đức

  02

  Tỉnh Hà Giang

  030

  Huyện Vị Xuyên

  00937

  Xã Xín Chải

  02

  Tỉnh Hà Giang

  030

  Huyện Vị Xuyên

  00943

  Xã Lao Chải

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01021

  Thị trấn Vinh Quang

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01024

  Xã Bản Máy

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01027

  Xã Thàng Tín

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01030

  Xã Thèn Chu Phìn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01033

  Xã Pố Lồ

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01036

  Xã Bản Phùng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01039

  Xã Túng Sán

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01042

  Xã Chiến Phố

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01045

  Xã Đản Ván

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01048

  Xã Tụ Nhân

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01051

  Xã Tân Tiến

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01054

  Xã Nàng Đôn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01057

  Xã Pờ Ly Ngài

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01060

  Xã Sán Xả Hồ

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01063

  Xã Bản Luốc

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01066

  Xã Ngàm Đăng Vài

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01069

  Xã Bản Nhùng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01072

  Xã Tả Sử Choóng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01075

  Xã Nậm Dịch

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01081

  Xã Hồ Thầu

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01084

  Xã Nam Sơn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01087

  Xã Nậm Tỵ

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01090

  Xã Thông Nguyên

  02

  Tỉnh Hà Giang

  032

  Huyện Hoàng Su Phì

  01093

  Xã Nậm Khòa

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01096

  Thị trấn Cốc Pài

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01099

  Xã Nàn Xỉn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01102

  Xã Bản Díu

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01105

  Xã Chí Cà

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01114

  Xã Thèn Phàng

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01117

  Xã Trung Thịnh

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01120

  Xã Pà Vầy Sủ

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01123

  Xã Cốc Rế

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01126

  Xã Thu Tà

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01129

  Xã Nàn Ma

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01132

  Xã Tả Nhìu

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01135

  Xã Bản Ngò

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01138

  Xã Chế Là

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01141

  Xã Nấm Dẩn

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01144

  Xã Quảng Nguyên

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01147

  Xã Nà Chì

  02

  Tỉnh Hà Giang

  033

  Huyện Xín Mần

  01150

  Xã Khuôn Lùng

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  042

  Huyện Bảo Lâm

  01290

  Thị trấn Pác Miầu

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  042

  Huyện Bảo Lâm

  01291

  Xã Đức Hạnh

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  042

  Huyện Bảo Lâm

  01294

  Xã Lý Bôn

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  042

  Huyện Bảo Lâm

  01296

  Xã Nam Cao

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  042

  Huyện Bảo Lâm

  01297

  Xã Nam Quang

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  042

  Huyện Bảo Lâm

  01300

  Xã Vĩnh Quang

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  042

  Huyện Bảo Lâm

  01303

  Xã Quảng Lâm

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  042

  Huyện Bảo Lâm

  01304

  Xã Thạch Lâm

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  042

  Huyện Bảo Lâm

  01309

  Xã Vĩnh Phong

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  042

  Huyện Bảo Lâm

  01312

  Xã Mông Ân

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  042

  Huyện Bảo Lâm

  01315

  Xã Thái Học

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  042

  Huyện Bảo Lâm

  01316

  Xã Thái Sơn

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  042

  Huyện Bảo Lâm

  01318

  Xã Yên Thổ

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01324

  Xã Cốc Pàng

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01327

  Xã Thượng Hà

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01330

  Xã Cô Ba

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01333

  Xã Bảo Toàn

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01336

  Xã Khánh Xuân

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01339

  Xã Xuân Trường

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01342

  Xã Hồng Trị

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01343

  Xã Kim Cúc

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01345

  Xã Phan Thanh

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01348

  Xã Hồng An

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01351

  Xã Hưng Đạo

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01352

  Xã Hưng Thịnh

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01354

  Xã Huy Giáp

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01357

  Xã Đình Phùng

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01359

  Xã Sơn Lập

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  043

  Huyện Bảo Lạc

  01360

  Xã Sơn Lộ

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  045

  Huyện Hà Quảng

  01393

  Xã Lũng Nặm

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  045

  Huyện Hà Quảng

  01402

  Xã Cải Viên

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  045

  Huyện Hà Quảng

  01411

  Xã Nội Thôn

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  045

  Huyện Hà Quảng

  01414

  Xã Tổng Cọt

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  045

  Huyện Hà Quảng

  01420

  Xã Thượng Thôn

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  045

  Huyện Hà Quảng

  01429

  Xã Hồng Sỹ

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  045

  Huyện Hà Quảng

  01435

  Xã Mã Ba

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  047

  Huyện Trùng Khánh

  01453

  Xã Tri Phương

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  047

  Huyện Trùng Khánh

  01480

  Xã Ngọc Khê

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  047

  Huyện Trùng Khánh

  01481

  Xã Ngọc Côn

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  047

  Huyện Trùng Khánh

  01483

  Xã Phong Nậm

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  047

  Huyện Trùng Khánh

  01489

  Xã Đình Phong

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  047

  Huyện Trùng Khánh

  01495

  Xã Đàm Thuỷ

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  047

  Huyện Trùng Khánh

  01519

  Xã Cao Thăng

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  048

  Huyện Hạ Lang

  01534

  Xã Minh Long

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  048

  Huyện Hạ Lang

  01537

  Xã Lý Quốc

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  048

  Huyện Hạ Lang

  01546

  Xã Đức Quang

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  048

  Huyện Hạ Lang

  01549

  Xã Kim Loan

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  048

  Huyện Hạ Lang

  01567

  Xã Cô Ngân

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  048

  Huyện Hạ Lang

  01573

  Xã Thị Hoa

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  049

  Huyện Quảng Hòa

  01630

  Xã Bế Văn Đàn

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  049

  Huyện Quảng Hòa

  01636

  Xã Cách Linh

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  049

  Huyện Quảng Hòa

  01639

  Xã Đại Sơn

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  049

  Huyện Quảng Hòa

  01651

  Xã Mỹ Hưng

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  052

  Huyện Nguyên Bình

  01756

  Xã Mai Long

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  052

  Huyện Nguyên Bình

  01783

  Xã Hưng Đạo

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  060

  Huyện Pác Nặm

  01858

  Xã Bằng Thành

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  060

  Huyện Pác Nặm

  01861

  Xã Nhạn Môn

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  060

  Huyện Pác Nặm

  01864

  Xã Bộc Bố

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  060

  Huyện Pác Nặm

  01867

  Xã Công Bằng

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  060

  Huyện Pác Nặm

  01870

  Xã Giáo Hiệu

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  060

  Huyện Pác Nặm

  01873

  Xã Xuân La

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  060

  Huyện Pác Nặm

  01876

  Xã An Thắng

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  060

  Huyện Pác Nặm

  01879

  Xã Cổ Linh

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  062

  Huyện Ngân Sơn

  01945

  Xã Cốc Đán

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  062

  Huyện Ngân Sơn

  01957

  Xã Thượng Quan

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  063

  Huyện Bạch Thông

  01981

  Xã Vũ Muộn

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  064

  Huyện Chợ Đồn

  02041

  Xã Bằng Phúc

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  066

  Huyện Na Rì

  02137

  Xã Văn Vũ

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  066

  Huyện Na Rì

  02143

  Xã Lương Thượng

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  066

  Huyện Na Rì

  02146

  Xã Kim Hỷ

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  066

  Huyện Na Rì

  02188

  Xã Dương Sơn

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  066

  Huyện Na Rì

  02191

  Xã Xuân Dương

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  066

  Huyện Na Rì

  02194

  Xã Đổng Xá

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  066

  Huyện Na Rì

  02197

  Xã Liêm Thuỷ

  10

  Tỉnh Lào Cai

  082

  Huyện Bát Xát

  02686

  Xã A Mú Sung

  10

  Tỉnh Lào Cai

  082

  Huyện Bát Xát

  02689

  Xã Nậm Chạc

  10

  Tỉnh Lào Cai

  082

  Huyện Bát Xát

  02692

  Xã A Lù

  10

  Tỉnh Lào Cai

  082

  Huyện Bát Xát

  02701

  Xã Y Tý

  10

  Tỉnh Lào Cai

  082

  Huyện Bát Xát

  02707

  Xã Dền Sáng

  10

  Tỉnh Lào Cai

  082

  Huyện Bát Xát

  02713

  Xã Sàng Ma Sáo

  10

  Tỉnh Lào Cai

  082

  Huyện Bát Xát

  02722

  Xã Dền Thàng

  10

  Tỉnh Lào Cai

  082

  Huyện Bát Xát

  02725

  Xã Bản Xèo

  10

  Tỉnh Lào Cai

  082

  Huyện Bát Xát

  02728

  Xã Mường Hum

  10

  Tỉnh Lào Cai

  082

  Huyện Bát Xát

  02731

  Xã Trung Lèng Hồ

  10

  Tỉnh Lào Cai

  082

  Huyện Bát Xát

  02737

  Xã Pa Cheo

  10

  Tỉnh Lào Cai

  082

  Huyện Bát Xát

  02740

  Xã Nậm Pung

  10

  Tỉnh Lào Cai

  082

  Huyện Bát Xát

  02743

  Xã Phìn Ngan

  10

  Tỉnh Lào Cai

  082

  Huyện Bát Xát

  02749

  Xã Tòng Sành

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02752

  Xã Pha Long

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02755

  Xã Tả Ngải Chồ

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02758

  Xã Tung Chung Phố

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02764

  Xã Dìn Chin

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02767

  Xã Tả Gia Khâu

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02770

  Xã Nậm Chảy

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02773

  Xã Nấm Lư

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02776

  Xã Lùng Khấu Nhin

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02779

  Xã Thanh Bình

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02782

  Xã Cao Sơn

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02785

  Xã Lùng Vai

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02788

  Xã Bản Lầu

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02791

  Xã La Pan Tẩn

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02794

  Xã Tả Thàng

  10

  Tỉnh Lào Cai

  083

  Huyện Mường Khương

  02797

  Xã Bản Sen

  10

  Tỉnh Lào Cai

  084

  Huyện Si Ma Cai

  02800

  Xã Nàn Sán

  10

  Tỉnh Lào Cai

  084

  Huyện Si Ma Cai

  02803

  Xã Thào Chư Phìn

  10

  Tỉnh Lào Cai

  084

  Huyện Si Ma Cai

  02806

  Xã Bản Mế

  10

  Tỉnh Lào Cai

  084

  Huyện Si Ma Cai

  02809

  Thị trấn Si Ma Cai

  10

  Tỉnh Lào Cai

  084

  Huyện Si Ma Cai

  02812

  Xã Sán Chải

  10

  Tỉnh Lào Cai

  084

  Huyện Si Ma Cai

  02818

  Xã Lùng Thẩn

  10

  Tỉnh Lào Cai

  084

  Huyện Si Ma Cai

  02821

  Xã Cán Cấu

  10

  Tỉnh Lào Cai

  084

  Huyện Si Ma Cai

  02824

  Xã Sín Chéng

  10

  Tỉnh Lào Cai

  084

  Huyện Si Ma Cai

  02827

  Xã Quan Hồ Thẩn

  10

  Tỉnh Lào Cai

  084

  Huyện Si Ma Cai

  02836

  Xã Nàn Xín

  10

  Tỉnh Lào Cai

  085

  Huyện Bắc Hà

  02842

  Xã Lùng Cải

  10

  Tỉnh Lào Cai

  085

  Huyện Bắc Hà

  02848

  Xã Lùng Phình

  10

  Tỉnh Lào Cai

  085

  Huyện Bắc Hà

  02851

  Xã Tả Van Chư

  10

  Tỉnh Lào Cai

  085

  Huyện Bắc Hà

  02854

  Xã Tả Củ Tỷ

  10

  Tỉnh Lào Cai

  085

  Huyện Bắc Hà

  02857

  Xã Thải Giàng Phố

  10

  Tỉnh Lào Cai

  085

  Huyện Bắc Hà

  02863

  Xã Hoàng Thu Phố

  10

  Tỉnh Lào Cai

  085

  Huyện Bắc Hà

  02866

  Xã Bản Phố

  10

  Tỉnh Lào Cai

  085

  Huyện Bắc Hà

  02869

  Xã Bản Liền

  10

  Tỉnh Lào Cai

  085

  Huyện Bắc Hà

  02878

  Xã Cốc Ly

  10

  Tỉnh Lào Cai

  085

  Huyện Bắc Hà

  02881

  Xã Nậm Mòn

  10

  Tỉnh Lào Cai

  085

  Huyện Bắc Hà

  02884

  Xã Nậm Đét

  10

  Tỉnh Lào Cai

  085

  Huyện Bắc Hà

  02887

  Xã Nậm Khánh

  10

  Tỉnh Lào Cai

  085

  Huyện Bắc Hà

  02893

  Xã Nậm Lúc

  10

  Tỉnh Lào Cai

  085

  Huyện Bắc Hà

  02899

  Xã Bản Cái

  10

  Tỉnh Lào Cai

  087

  Huyện Bảo Yên

  02950

  Xã Tân Tiến

  10

  Tỉnh Lào Cai

  088

  Thị xã Sa Pa

  03004

  Xã Ngũ Chỉ Sơn

  10

  Tỉnh Lào Cai

  088

  Thị xã Sa Pa

  03013

  Xã Tả Phìn

  10

  Tỉnh Lào Cai

  088

  Thị xã Sa Pa

  03028

  Phường Cầu Mây

  10

  Tỉnh Lào Cai

  088

  Thị xã Sa Pa

  03040

  Xã Tả Van

  10

  Tỉnh Lào Cai

  088

  Thị xã Sa Pa

  03046

  Xã Bản Hồ

  10

  Tỉnh Lào Cai

  088

  Thị xã Sa Pa

  03052

  Xã Liên Minh

  10

  Tỉnh Lào Cai

  089

  Huyện Văn Bàn

  03085

  Xã Nậm Xé

  10

  Tỉnh Lào Cai

  089

  Huyện Văn Bàn

  03121

  Xã Nậm Xây

  11

  Tỉnh Điện Biên

  096

  Huyện Mường Nhé

  03154

  Xã Sín Thầu

  11

  Tỉnh Điện Biên

  096

  Huyện Mường Nhé

  03155

  Xã Sen Thượng

  11

  Tỉnh Điện Biên

  096

  Huyện Mường Nhé

  03157

  Xã Chung Chải

  11

  Tỉnh Điện Biên

  096

  Huyện Mường Nhé

  03158

  Xã Leng Su Sìn

  11

  Tỉnh Điện Biên

  096

  Huyện Mường Nhé

  03159

  Xã Pá Mỳ

  11

  Tỉnh Điện Biên

  096

  Huyện Mường Nhé

  03160

  Xã Mường Nhé

  11

  Tỉnh Điện Biên

  096

  Huyện Mường Nhé

  03161

  Xã Nậm Vì

  11

  Tỉnh Điện Biên

  096

  Huyện Mường Nhé

  03162

  Xã Nậm Kè

  11

  Tỉnh Điện Biên

  096

  Huyện Mường Nhé

  03163

  Xã Mường Toong

  11

  Tỉnh Điện Biên

  096

  Huyện Mường Nhé

  03164

  Xã Quảng Lâm

  11

  Tỉnh Điện Biên

  096

  Huyện Mường Nhé

  03177

  Xã Huổi Lếnh

  11

  Tỉnh Điện Biên

  097

  Huyện Mường Chà

  03190

  Xã Hừa Ngài

  11

  Tỉnh Điện Biên

  097

  Huyện Mường Chà

  03191

  Xã Huổi Mí

  11

  Tỉnh Điện Biên

  097

  Huyện Mường Chà

  03193

  Xã Pa Ham

  11

  Tỉnh Điện Biên

  097

  Huyện Mường Chà

  03194

  Xã Nậm Nèn

  11

  Tỉnh Điện Biên

  097

  Huyện Mường Chà

  03200

  Xã Ma Thì Hồ

  11

  Tỉnh Điện Biên

  098

  Huyện Tủa Chùa

  03217

  Thị trấn Tủa Chùa

  11

  Tỉnh Điện Biên

  098

  Huyện Tủa Chùa

  03220

  Xã Huổi Só

  11

  Tỉnh Điện Biên

  098

  Huyện Tủa Chùa

  03223

  Xã Xín Chải

  11

  Tỉnh Điện Biên

  098

  Huyện Tủa Chùa

  03226

  Xã Tả Sìn Thàng

  11

  Tỉnh Điện Biên

  098

  Huyện Tủa Chùa

  03229

  Xã Lao Xả Phình

  11

  Tỉnh Điện Biên

  098

  Huyện Tủa Chùa

  03232

  Xã Tả Phìn

  11

  Tỉnh Điện Biên

  098

  Huyện Tủa Chùa

  03235

  Xã Tủa Thàng

  11

  Tỉnh Điện Biên

  098

  Huyện Tủa Chùa

  03238

  Xã Trung Thu

  11

  Tỉnh Điện Biên

  098

  Huyện Tủa Chùa

  03241

  Xã Sính Phình

  11

  Tỉnh Điện Biên

  098

  Huyện Tủa Chùa

  03244

  Xã Sáng Nhè

  11

  Tỉnh Điện Biên

  098

  Huyện Tủa Chùa

  03247

  Xã Mường Đun

  11

  Tỉnh Điện Biên

  098

  Huyện Tủa Chùa

  03250

  Xã Mường Báng

  11

  Tỉnh Điện Biên

  099

  Huyện Tuần Giáo

  03259

  Xã Phình Sáng

  11

  Tỉnh Điện Biên

  099

  Huyện Tuần Giáo

  03260

  Xã Rạng Đông

  11

  Tỉnh Điện Biên

  099

  Huyện Tuần Giáo

  03265

  Xã Ta Ma

  11

  Tỉnh Điện Biên

  099

  Huyện Tuần Giáo

  03283

  Xã Nà Sáy

  11

  Tỉnh Điện Biên

  099

  Huyện Tuần Giáo

  03284

  Xã Mường Khong

  11

  Tỉnh Điện Biên

  099

  Huyện Tuần Giáo

  03304

  Xã Tênh Phông

  11

  Tỉnh Điện Biên

  100

  Huyện Điện Biên

  03358

  Xã Núa Ngam

  11

  Tỉnh Điện Biên

  100

  Huyện Điện Biên

  03361

  Xã Na Ư

  11

  Tỉnh Điện Biên

  100

  Huyện Điện Biên

  03364

  Xã Mường Nhà

  11

  Tỉnh Điện Biên

  100

  Huyện Điện Biên

  03365

  Xã Na Tông

  11

  Tỉnh Điện Biên

  100

  Huyện Điện Biên

  03367

  Xã Mường Lói

  11

  Tỉnh Điện Biên

  100

  Huyện Điện Biên

  03368

  Xã Phu Luông

  11

  Tỉnh Điện Biên

  101

  Huyện Điện Biên Đông

  03203

  Thị trấn Điện Biên Đông

  11

  Tỉnh Điện Biên

  101

  Huyện Điện Biên Đông

  03205

  Xã Na Son

  11

  Tỉnh Điện Biên

  101

  Huyện Điện Biên Đông

  03208

  Xã Phì Nhừ

  11

  Tỉnh Điện Biên

  101

  Huyện Điện Biên Đông

  03211

  Xã Chiềng Sơ

  11

  Tỉnh Điện Biên

  101

  Huyện Điện Biên Đông

  03214

  Xã Mường Luân

  11

  Tỉnh Điện Biên

  101

  Huyện Điện Biên Đông

  03370

  Xã Pú Nhi

  11

  Tỉnh Điện Biên

  101

  Huyện Điện Biên Đông

  03371

  Xã Nong U

  11

  Tỉnh Điện Biên

  101

  Huyện Điện Biên Đông

  03373

  Xã Xa Dung

  11

  Tỉnh Điện Biên

  101

  Huyện Điện Biên Đông

  03376

  Xã Keo Lôm

  11

  Tỉnh Điện Biên

  101

  Huyện Điện Biên Đông

  03379

  Xã Luân Giới

  11

  Tỉnh Điện Biên

  101

  Huyện Điện Biên Đông

  03382

  Xã Phình Giàng

  11

  Tỉnh Điện Biên

  101

  Huyện Điện Biên Đông

  03383

  Xã Pú Hồng

  11

  Tỉnh Điện Biên

  101

  Huyện Điện Biên Đông

  03384

  Xã Tìa Dình

  11

  Tỉnh Điện Biên

  101

  Huyện Điện Biên Đông

  03385

  Xã Háng Lìa

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03156

  Xã Nậm Tin

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03165

  Xã Pa Tần

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03166

  Xã Chà Cang

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03167

  Xã Na Cô Sa

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03168

  Xã Nà Khoa

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03169

  Xã Nà Hỳ

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03170

  Xã Nà Bủng

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03171

  Xã Nậm Nhừ

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03173

  Xã Nậm Chua

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03174

  Xã Nậm Khăn

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03175

  Xã Chà Tở

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03176

  Xã Vàng Đán

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03187

  Xã Chà Nưa

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03198

  Xã Phìn Hồ

  11

  Tỉnh Điện Biên

  103

  Huyện Nậm Pồ

  03199

  Xã Si Pa Phìn

  12

  Tỉnh Lai Châu

  106

  Huyện Tam Đường

  03400

  Xã Tả Lèng

  12

  Tỉnh Lai Châu

  106

  Huyện Tam Đường

  03406

  Xã Hồ Thầu

  12

  Tỉnh Lai Châu

  106

  Huyện Tam Đường

  03415

  Xã Nùng Nàng

  12

  Tỉnh Lai Châu

  106

  Huyện Tam Đường

  03430

  Xã Khun Há

  12

  Tỉnh Lai Châu

  107

  Huyện Mường Tè

  03433

  Thị trấn Mường Tè

  12

  Tỉnh Lai Châu

  107

  Huyện Mường Tè

  03436

  Xã Thu Lũm

  12

  Tỉnh Lai Châu

  107

  Huyện Mường Tè

  03439

  Xã Ka Lăng

  12

  Tỉnh Lai Châu

  107

  Huyện Mường Tè

  03440

  Xã Tá Bạ

  12

  Tỉnh Lai Châu

  107

  Huyện Mường Tè

  03442

  Xã Pa ủ

  12

  Tỉnh Lai Châu

  107

  Huyện Mường Tè

  03445

  Xã Mường Tè

  12

  Tỉnh Lai Châu

  107

  Huyện Mường Tè

  03448

  Xã Pa Vệ Sử

  12

  Tỉnh Lai Châu

  107

  Huyện Mường Tè

  03451

  Xã Mù Cả

  12

  Tỉnh Lai Châu

  107

  Huyện Mường Tè

  03454

  Xã Bum Tở

  12

  Tỉnh Lai Châu

  107

  Huyện Mường Tè

  03457

  Xã Nậm Khao

  12

  Tỉnh Lai Châu

  107

  Huyện Mường Tè

  03463

  Xã Tà Tổng

  12

  Tỉnh Lai Châu

  107

  Huyện Mường Tè

  03466

  Xã Bum Nưa

  12

  Tỉnh Lai Châu

  107

  Huyện Mường Tè

  03467

  Xã Vàng San

  12

  Tỉnh Lai Châu

  107

  Huyện Mường Tè

  03469

  Xã Kan Hồ

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03478

  Thị trấn Sìn Hồ

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03487

  Xã Chăn Nưa

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03493

  Xã Pa Tần

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03496

  Xã Phìn Hồ

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03499

  Xã Hồng Thu

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03505

  Xã Phăng Sô Lin

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03508

  Xã Ma Quai

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03509

  Xã Lùng Thàng

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03511

  Xã Tả Phìn

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03514

  Xã Sà Dề Phìn

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03517

  Xã Nậm Tăm

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03520

  Xã Tả Ngảo

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03523

  Xã Pu Sam Cáp

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03526

  Xã Nậm Cha

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03527

  Xã Pa Khoá

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03529

  Xã Làng Mô

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03532

  Xã Noong Hẻo

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03535

  Xã Nậm Mạ

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03538

  Xã Căn Co

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03541

  Xã Tủa Sín Chải

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03544

  Xã Nậm Cuổi

  12

  Tỉnh Lai Châu

  108

  Huyện Sìn Hồ

  03547

  Xã Nậm Hăn

  12

  Tỉnh Lai Châu

  109

  Huyện Phong Thổ

  03391

  Xã Lả Nhì Thàng

  12

  Tỉnh Lai Châu

  109

  Huyện Phong Thổ

  03490

  Xã Huổi Luông

  12

  Tỉnh Lai Châu

  109

  Huyện Phong Thổ

  03550

  Xã Sì Lở Lầu

  12

  Tỉnh Lai Châu

  109

  Huyện Phong Thổ

  03553

  Xã Mồ Sì San

  12

  Tỉnh Lai Châu

  109

  Huyện Phong Thổ

  03559

  Xã Pa Vây Sử

  12

  Tỉnh Lai Châu

  109

  Huyện Phong Thổ

  03562

  Xã Vàng Ma Chải

  12

  Tỉnh Lai Châu

  109

  Huyện Phong Thổ

  03565

  Xã Tông Qua Lìn

  12

  Tỉnh Lai Châu

  109

  Huyện Phong Thổ

  03568

  Xã Mù Sang

  12

  Tỉnh Lai Châu

  109

  Huyện Phong Thổ

  03571

  Xã Dào San

  12

  Tỉnh Lai Châu

  109

  Huyện Phong Thổ

  03574

  Xã Ma Ly Pho

  12

  Tỉnh Lai Châu

  109

  Huyện Phong Thổ

  03577

  Xã Bản Lang

  12

  Tỉnh Lai Châu

  109

  Huyện Phong Thổ

  03580

  Xã Hoang Thèn

  12

  Tỉnh Lai Châu

  109

  Huyện Phong Thổ

  03586

  Xã Nậm Xe

  12

  Tỉnh Lai Châu

  109

  Huyện Phong Thổ

  03592

  Xã Sin Suối Hồ

  12

  Tỉnh Lai Châu

  110

  Huyện Than Uyên

  03628

  Xã Pha Mu

  12

  Tỉnh Lai Châu

  110

  Huyện Than Uyên

  03640

  Xã Tà Gia

  12

  Tỉnh Lai Châu

  110

  Huyện Than Uyên

  03643

  Xã Khoen On

  12

  Tỉnh Lai Châu

  111

  Huyện Tân Uyên

  03607

  Xã Hố Mít

  12

  Tỉnh Lai Châu

  111

  Huyện Tân Uyên

  03610

  Xã Nậm Cần

  12

  Tỉnh Lai Châu

  111

  Huyện Tân Uyên

  03613

  Xã Nậm Sỏ

  12

  Tỉnh Lai Châu

  111

  Huyện Tân Uyên

  03622

  Xã Tà Mít

  12

  Tỉnh Lai Châu

  112

  Huyện Nậm Nhùn

  03434

  Thị trấn Nậm Nhùn

  12

  Tỉnh Lai Châu

  112

  Huyện Nậm Nhùn

  03460

  Xã Hua Bun

  12

  Tỉnh Lai Châu

  112

  Huyện Nậm Nhùn

  03472

  Xã Mường Mô

  12

  Tỉnh Lai Châu

  112

  Huyện Nậm Nhùn

  03473

  Xã Nậm Chà

  12

  Tỉnh Lai Châu

  112

  Huyện Nậm Nhùn

  03474

  Xã Nậm Manh

  12

  Tỉnh Lai Châu

  112

  Huyện Nậm Nhùn

  03475

  Xã Nậm Hàng

  12

  Tỉnh Lai Châu

  112

  Huyện Nậm Nhùn

  03481

  Xã Lê Lợi

  12

  Tỉnh Lai Châu

  112

  Huyện Nậm Nhùn

  03484

  Xã Pú Đao

  12

  Tỉnh Lai Châu

  112

  Huyện Nậm Nhùn

  03488

  Xã Nậm Pì

  12

  Tỉnh Lai Châu

  112

  Huyện Nậm Nhùn

  03502

  Xã Nậm Ban

  12

  Tỉnh Lai Châu

  112

  Huyện Nậm Nhùn

  03503

  Xã Trung Chải

  14

  Tỉnh Sơn La

  119

  Huyện Thuận Châu

  03742

  Xã é Tòng

  14

  Tỉnh Sơn La

  119

  Huyện Thuận Châu

  03760

  Xã Mường Bám

  14

  Tỉnh Sơn La

  119

  Huyện Thuận Châu

  03763

  Xã Long Hẹ

  14

  Tỉnh Sơn La

  119

  Huyện Thuận Châu

  03781

  Xã Co Mạ

  14

  Tỉnh Sơn La

  119

  Huyện Thuận Châu

  03796

  Xã Co Tòng

  14

  Tỉnh Sơn La

  119

  Huyện Thuận Châu

  03802

  Xã Pá Lông

  14

  Tỉnh Sơn La

  120

  Huyện Mường La

  03811

  Xã Nậm Giôn

  14

  Tỉnh Sơn La

  120

  Huyện Mường La

  03814

  Xã Chiềng Lao

  14

  Tỉnh Sơn La

  120

  Huyện Mường La

  03817

  Xã Hua Trai

  14

  Tỉnh Sơn La

  120

  Huyện Mường La

  03820

  Xã Ngọc Chiến

  14

  Tỉnh Sơn La

  120

  Huyện Mường La

  03829

  Xã Chiềng Muôn

  14

  Tỉnh Sơn La

  120

  Huyện Mường La

  03832

  Xã Chiềng Ân

  14

  Tỉnh Sơn La

  120

  Huyện Mường La

  03838

  Xã Chiềng Công

  14

  Tỉnh Sơn La

  121

  Huyện Bắc Yên

  03862

  Xã Hang Chú

  14

  Tỉnh Sơn La

  121

  Huyện Bắc Yên

  03865

  Xã Xím Vàng

  14

  Tỉnh Sơn La

  121

  Huyện Bắc Yên

  03868

  Xã Tà Xùa

  14

  Tỉnh Sơn La

  121

  Huyện Bắc Yên

  03869

  Xã Háng Đồng

  14

  Tỉnh Sơn La

  121

  Huyện Bắc Yên

  03871

  Xã Pắc Ngà

  14

  Tỉnh Sơn La

  121

  Huyện Bắc Yên

  03874

  Xã Làng Chếu

  14

  Tỉnh Sơn La

  121

  Huyện Bắc Yên

  03877

  Xã Chim Vàn

  14

  Tỉnh Sơn La

  121

  Huyện Bắc Yên

  03883

  Xã Song Pe

  14

  Tỉnh Sơn La

  121

  Huyện Bắc Yên

  03890

  Xã Hua Nhàn

  14

  Tỉnh Sơn La

  121

  Huyện Bắc Yên

  03892

  Xã Phiêng Côn

  14

  Tỉnh Sơn La

  122

  Huyện Phù Yên

  03901

  Xã Suối Tọ

  14

  Tỉnh Sơn La

  122

  Huyện Phù Yên

  03937

  Xã Suối Bau

  14

  Tỉnh Sơn La

  122

  Huyện Phù Yên

  03946

  Xã Sập Xa

  14

  Tỉnh Sơn La

  122

  Huyện Phù Yên

  03961

  Xã Kim Bon

  14

  Tỉnh Sơn La

  126

  Huyện Sông Mã

  04171

  Xã Bó Sinh

  14

  Tỉnh Sơn La

  126

  Huyện Sông Mã

  04174

  Xã Pú Pẩu

  14

  Tỉnh Sơn La

  126

  Huyện Sông Mã

  04180

  Xã Chiềng En

  14

  Tỉnh Sơn La

  126

  Huyện Sông Mã

  04189

  Xã Đứa Mòn

  14

  Tỉnh Sơn La

  126

  Huyện Sông Mã

  04213

  Xã Mường Sai

  14

  Tỉnh Sơn La

  126

  Huyện Sông Mã

  04216

  Xã Mường Cai

  14

  Tỉnh Sơn La

  127

  Huyện Sốp Cộp

  04225

  Xã Sam Kha

  14

  Tỉnh Sơn La

  127

  Huyện Sốp Cộp

  04228

  Xã Púng Bánh

  14

  Tỉnh Sơn La

  127

  Huyện Sốp Cộp

  04234

  Xã Dồm Cang

  14

  Tỉnh Sơn La

  127

  Huyện Sốp Cộp

  04237

  Xã Nậm Lạnh

  14

  Tỉnh Sơn La

  127

  Huyện Sốp Cộp

  04240

  Xã Mường Lèo

  14

  Tỉnh Sơn La

  127

  Huyện Sốp Cộp

  04243

  Xã Mường Và

  14

  Tỉnh Sơn La

  127

  Huyện Sốp Cộp

  04246

  Xã Mường Lạn

  15

  Tỉnh Yên Bái

  137

  Huyện Mù Căng Chải

  04456

  Thị trấn Mù Căng Chải

  15

  Tỉnh Yên Bái

  137

  Huyện Mù Căng Chải

  04459

  Xã Hồ Bốn

  15

  Tỉnh Yên Bái

  137

  Huyện Mù Căng Chải

  04462

  Xã Nậm Có

  15

  Tỉnh Yên Bái

  137

  Huyện Mù Căng Chải

  04465

  Xã Khao Mang

  15

  Tỉnh Yên Bái

  137

  Huyện Mù Căng Chải

  04468

  Xã Mồ Dề

  15

  Tỉnh Yên Bái

  137

  Huyện Mù Căng Chải

  04471

  Xã Chế Cu Nha

  15

  Tỉnh Yên Bái

  137

  Huyện Mù Căng Chải

  04474

  Xã Lao Chải

  15

  Tỉnh Yên Bái

  137

  Huyện Mù Căng Chải

  04477

  Xã Kim Nọi

  15

  Tỉnh Yên Bái

  137

  Huyện Mù Căng Chải

  04480

  Xã Cao Phạ

  15

  Tỉnh Yên Bái

  137

  Huyện Mù Căng Chải

  04483

  Xã La Pán Tẩn

  15

  Tỉnh Yên Bái

  137

  Huyện Mù Căng Chải

  04486

  Xã Dế Su Phình

  15

  Tỉnh Yên Bái

  137

  Huyện Mù Căng Chải

  04489

  Xã Chế Tạo

  15

  Tỉnh Yên Bái

  137

  Huyện Mù Căng Chải

  04492

  Xã Púng Luông

  15

  Tỉnh Yên Bái

  137

  Huyện Mù Căng Chải

  04495

  Xã Nậm Khắt

  15

  Tỉnh Yên Bái

  139

  Huyện Trạm Tấu

  04585

  Thị trấn Trạm Tấu

  15

  Tỉnh Yên Bái

  139

  Huyện Trạm Tấu

  04588

  Xã Túc Đán

  15

  Tỉnh Yên Bái

  139

  Huyện Trạm Tấu

  04591

  Xã Pá Lau

  15

  Tỉnh Yên Bái

  139

  Huyện Trạm Tấu

  04594

  Xã Xà Hồ

  15

  Tỉnh Yên Bái

  139

  Huyện Trạm Tấu

  04597

  Xã Phình Hồ

  15

  Tỉnh Yên Bái

  139

  Huyện Trạm Tấu

  04600

  Xã Trạm Tấu

  15

  Tỉnh Yên Bái

  139

  Huyện Trạm Tấu

  04603

  Xã Tà Si Láng

  15

  Tỉnh Yên Bái

  139

  Huyện Trạm Tấu

  04606

  Xã Pá Hu

  15

  Tỉnh Yên Bái

  139

  Huyện Trạm Tấu

  04609

  Xã Làng Nhì

  15

  Tỉnh Yên Bái

  139

  Huyện Trạm Tấu

  04612

  Xã Bản Công

  15

  Tỉnh Yên Bái

  139

  Huyện Trạm Tấu

  04615

  Xã Bản Mù

  15

  Tỉnh Yên Bái

  139

  Huyện Trạm Tấu

  04618

  Xã Hát Lìu

  20

  Tỉnh Lạng Sơn

  180

  Huyện Tràng Định

  05998

  Xã Khánh Long

  20

  Tỉnh Lạng Sơn

  180

  Huyện Tràng Định

  06001

  Xã Đoàn Kết

  20

  Tỉnh Lạng Sơn

  180

  Huyện Tràng Định

  06007

  Xã Vĩnh Tiến

  20

  Tỉnh Lạng Sơn

  180

  Huyện Tràng Định

  06028

  Xã Tân Minh

  20

  Tỉnh Lạng Sơn

  180

  Huyện Tràng Định

  06043

  Xã Đào Viên

  20

  Tỉnh Lạng Sơn

  183

  Huyện Cao Lộc

  06193

  Xã Thanh Lòa

  20

  Tỉnh Lạng Sơn

  183

  Huyện Cao Lộc

  06196

  Xã Cao Lâu

  20

  Tỉnh Lạng Sơn

  183

  Huyện Cao Lộc

  06202

  Xã Xuất Lễ

  20

  Tỉnh Lạng Sơn

  183

  Huyện Cao Lộc

  06232

  Xã Công Sơn

  20

  Tỉnh Lạng Sơn

  183

  Huyện Cao Lộc

  06238

  Xã Mẫu Sơn

  20

  Tỉnh Lạng Sơn

  188

  Huyện Lộc Bình

  06532

  Xã Mẫu Sơn

  20

  Tỉnh Lạng Sơn

  188

  Huyện Lộc Bình

  06559

  Xã Tam Gia

  20

  Tỉnh Lạng Sơn

  188

  Huyện Lộc Bình

  06574

  Xã Tĩnh Bắc

  20

  Tỉnh Lạng Sơn

  189

  Huyện Đình Lập

  06619

  Xã Bắc Xa

  22

  Tỉnh Quảng Ninh

  198

  Huyện Bình Liêu

  06841

  Xã Hoành Mô

  22

  Tỉnh Quảng Ninh

  198

  Huyện Bình Liêu

  06847

  Xã Đồng Văn

  22

  Tỉnh Quảng Ninh

  201

  Huyện Hải Hà

  06925

  Xã Quảng Đức

  22

  Tỉnh Quảng Ninh

  201

  Huyện Hải Hà

  06928

  Xã Quảng Sơn

  22

  Tỉnh Quảng Ninh

  207

  Huyện Cô Tô

  07192

  Thị trấn Cô Tô

  22

  Tỉnh Quảng Ninh

  207

  Huyện Cô Tô

  07195

  Xã Đồng Tiến

  22

  Tỉnh Quảng Ninh

  207

  Huyện Cô Tô

  07198

  Xã Thanh Lân

  38

  Tỉnh Thanh Hóa

  384

  Huyện Mường Lát

  14860

  Xã Quang Chiểu

  38

  Tỉnh Thanh Hóa

  384

  Huyện Mường Lát

  14863

  Xã Pù Nhi

  38

  Tỉnh Thanh Hóa

  384

  Huyện Mường Lát

  14864

  Xã Nhi Sơn

  38

  Tỉnh Thanh Hóa

  384

  Huyện Mường Lát

  14866

  Xã Mường Chanh

  40

  Tỉnh Nghệ An

  415

  Huyện Quế Phong

  16741

  Xã Thông Thụ

  40

  Tỉnh Nghệ An

  415

  Huyện Quế Phong

  16744

  Xã Đồng Văn

  40

  Tỉnh Nghệ An

  415

  Huyện Quế Phong

  16747

  Xã Hạnh Dịch

  40

  Tỉnh Nghệ An

  415

  Huyện Quế Phong

  16750

  Xã Tiền Phong

  40

  Tỉnh Nghệ An

  415

  Huyện Quế Phong

  16753

  Xã Nậm Giải

  40

  Tỉnh Nghệ An

  415

  Huyện Quế Phong

  16756

  Xã Tri Lễ

  40

  Tỉnh Nghệ An

  415

  Huyện Quế Phong

  16765

  Xã Châu Thôn

  40

  Tỉnh Nghệ An

  415

  Huyện Quế Phong

  16768

  Xã Nậm Nhoóng

  40

  Tỉnh Nghệ An

  415

  Huyện Quế Phong

  16771

  Xã Quang Phong

  40

  Tỉnh Nghệ An

  415

  Huyện Quế Phong

  16774

  Xã Căm Muộn

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16816

  Xã Mỹ Lý

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16819

  Xã Bắc Lý

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16822

  Xã Keng Đu

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16825

  Xã Đoọc Mạy

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16828

  Xã Huồi Tụ

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16831

  Xã Mường Lống

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16834

  Xã Na Loi

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16837

  Xã Nậm Cắn

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16840

  Xã Bảo Nam

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16843

  Xã Phà Đánh

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16846

  Xã Bảo Thắng

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16849

  Xã Hữu Lập

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16852

  Xã Tà Cạ

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16855

  Xã Chiêu Lưu

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16858

  Xã Mường Típ

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16861

  Xã Hữu Kiệm

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16864

  Xã Tây Sơn

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16867

  Xã Mường Ải

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16870

  Xã Na Ngoi

  40

  Tỉnh Nghệ An

  417

  Huyện Kỳ Sơn

  16873

  Xã Nậm Càn

  40

  Tỉnh Nghệ An

  418

  Huyện Tương Dương

  16879

  Xã Mai Sơn

  40

  Tỉnh Nghệ An

  418

  Huyện Tương Dương

  16882

  Xã Nhôn Mai

  40

  Tỉnh Nghệ An

  418

  Huyện Tương Dương

  16885

  Xã Hữu Khuông

  40

  Tỉnh Nghệ An

  418

  Huyện Tương Dương

  16903

  Xã Nga My

  40

  Tỉnh Nghệ An

  418

  Huyện Tương Dương

  16904

  Xã Xiêng My

  40

  Tỉnh Nghệ An

  418

  Huyện Tương Dương

  16933

  Xã Tam Quang

  40

  Tỉnh Nghệ An

  418

  Huyện Tương Dương

  16936

  Xã Tam Hợp

  44

  Tỉnh Quảng Bình

  452

  Huyện Minh Hóa

  18904

  Xã Dân Hóa

  44

  Tỉnh Quảng Bình

  452

  Huyện Minh Hóa

  18907

  Xã Trọng Hóa

  44

  Tỉnh Quảng Bình

  452

  Huyện Minh Hóa

  18910

  Xã Hóa Phúc

  44

  Tỉnh Quảng Bình

  452

  Huyện Minh Hóa

  18937

  Xã Hóa Sơn

  44

  Tỉnh Quảng Bình

  452

  Huyện Minh Hóa

  18946

  Xã Thượng Hóa

  44

  Tỉnh Quảng Bình

  453

  Huyện Tuyên Hóa

  18967

  Xã Lâm Hóa

  44

  Tỉnh Quảng Bình

  455

  Huyện Bố Trạch

  19147

  Xã Thượng Trạch

  44

  Tỉnh Quảng Bình

  456

  Huyện Quảng Ninh

  19204

  Xã Trường Sơn

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  465

  Huyện Hướng Hóa

  19435

  Xã Hướng Lập

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  465

  Huyện Hướng Hóa

  19441

  Xã Hướng Phùng

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  465

  Huyện Hướng Hóa

  19444

  Xã Hướng Sơn

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  465

  Huyện Hướng Hóa

  19447

  Xã Hướng Linh

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  465

  Huyện Hướng Hóa

  19468

  Xã Húc

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  465

  Huyện Hướng Hóa

  19471

  Xã Thuận

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  465

  Huyện Hướng Hóa

  19474

  Xã Hướng Lộc

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  465

  Huyện Hướng Hóa

  19477

  Xã Ba Tầng

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  465

  Huyện Hướng Hóa

  19480

  Xã Thanh

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  465

  Huyện Hướng Hóa

  19483

  Xã  A Dơi

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  465

  Huyện Hướng Hóa

  19489

  Xã Lìa

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  465

  Huyện Hướng Hóa

  19492

  Xã Xy

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  467

  Huyện Đa Krông

  19561

  Xã Hướng Hiệp

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  467

  Huyện Đa Krông

  19576

  Xã Ba Nang

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  467

  Huyện Đa Krông

  19579

  Xã Tà Long

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  467

  Huyện Đa Krông

  19585

  Xã A Vao

  45

  Tỉnh Quảng Trị

  467

  Huyện Đa Krông

  19594

  Xã A Ngo

  46

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  481

  Huyện A Lưới

  20044

  Thị trấn A Lưới

  46

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  481

  Huyện A Lưới

  20047

  Xã Hồng Vân

  46

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  481

  Huyện A Lưới

  20053

  Xã Hồng Kim

  46

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  481

  Huyện A Lưới

  20065

  Xã Hồng Bắc

  46

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  481

  Huyện A Lưới

  20068

  Xã A Ngo

  46

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  481

  Huyện A Lưới

  20071

  Xã Sơn Thủy

  46

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  481

  Huyện A Lưới

  20074

  Xã Phú Vinh

  46

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  481

  Huyện A Lưới

  20080

  Xã Hương Phong

  46

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  481

  Huyện A Lưới

  20086

  Xã Hồng Thượng

  46

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  481

  Huyện A Lưới

  20089

  Xã Hồng Thái

  46

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  481

  Huyện A Lưới

  20095

  Xã A Roằng

  46

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  481

  Huyện A Lưới

  20098

  Xã Đông Sơn

  46

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  481

  Huyện A Lưới

  20104

  Xã Hồng Thủy

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  504

  Huyện Tây Giang

  20437

  Xã Chơm

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  504

  Huyện Tây Giang

  20440

  Xã Ga Ri

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  504

  Huyện Tây Giang

  20443

  Xã A Xan

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  504

  Huyện Tây Giang

  20446

  Xã TrHy

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  504

  Huyện Tây Giang

  20449

  Xã Lăng

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  504

  Huyện Tây Giang

  20452

  Xã A Nông

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  504

  Huyện Tây Giang

  20455

  Xã A Tiêng

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  504

  Huyện Tây Giang

  20458

  Xã Bha Lê

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  510

  Huyện Nam Giang

  20698

  Xã Laêê

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  510

  Huyện Nam Giang

  20699

  Xã Chơ Chun

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  510

  Huyện Nam Giang

  20701

  Xã Zuôich

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  510

  Huyện Nam Giang

  20704

  Xã La Dêê

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  510

  Huyện Nam Giang

  20705

  Xã Đắc Tôi

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  510

  Huyện Nam Giang

  20707

  Xã Chà Vàl

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  510

  Huyện Nam Giang

  20716

  Xã Đắc Pre

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  510

  Huyện Nam Giang

  20719

  Xã Đắc Pring

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  511

  Huyện Phước Sơn

  20731

  Xã Phước Đức

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  511

  Huyện Phước Sơn

  20734

  Xã Phước Năng

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  511

  Huyện Phước Sơn

  20737

  Xã Phước Mỹ

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  511

  Huyện Phước Sơn

  20740

  Xã Phước Chánh

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  511

  Huyện Phước Sơn

  20743

  Xã Phước Công

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  511

  Huyện Phước Sơn

  20746

  Xã Phước Kim

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  511

  Huyện Phước Sơn

  20749

  Xã Phước Lộc

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  511

  Huyện Phước Sơn

  20752

  Xã Phước Thành

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  515

  Huyện Bắc Trà My

  20917

  Xã Trà Bui

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  515

  Huyện Bắc Trà My

  20926

  Xã Trà Giác

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  515

  Huyện Bắc Trà My

  20929

  Xã Trà Giáp

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  515

  Huyện Bắc Trà My

  20932

  Xã Trà Ka

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  516

  Huyện Nam Trà My

  20935

  Xã Trà Leng

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  516

  Huyện Nam Trà My

  20938

  Xã Trà Dơn

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  516

  Huyện Nam Trà My

  20941

  Xã Trà Tập

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  516

  Huyện Nam Trà My

  20944

  Xã Trà Mai

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  516

  Huyện Nam Trà My

  20947

  Xã Trà Cang

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  516

  Huyện Nam Trà My

  20950

  Xã Trà Linh

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  516

  Huyện Nam Trà My

  20953

  Xã Trà Nam

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  516

  Huyện Nam Trà My

  20956

  Xã Trà Don

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  516

  Huyện Nam Trà My

  20959

  Xã Trà Vân

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  516

  Huyện Nam Trà My

  20962

  Xã Trà Vinh

  62

  Tỉnh Kon Tum

  610

  Huyện Đắk Glei

  23344

  Xã Đắk Blô

  62

  Tỉnh Kon Tum

  610

  Huyện Đắk Glei

  23347

  Xã Đắk Man

  62

  Tỉnh Kon Tum

  610

  Huyện Đắk Glei

  23350

  Xã Đắk Nhoong

  62

  Tỉnh Kon Tum

  610

  Huyện Đắk Glei

  23353

  Xã Đắk Pék

  62

  Tỉnh Kon Tum

  610

  Huyện Đắk Glei

  23356

  Xã Đắk Choong

  62

  Tỉnh Kon Tum

  610

  Huyện Đắk Glei

  23359

  Xã Xốp

  62

  Tỉnh Kon Tum

  610

  Huyện Đắk Glei

  23362

  Xã Mường Hoong

  62

  Tỉnh Kon Tum

  610

  Huyện Đắk Glei

  23365

  Xã Ngọc Linh

  62

  Tỉnh Kon Tum

  610

  Huyện Đắk Glei

  23368

  Xã Đắk Long

  62

  Tỉnh Kon Tum

  610

  Huyện Đắk Glei

  23371

  Xã Đắk KRoong

  62

  Tỉnh Kon Tum

  610

  Huyện Đắk Glei

  23374

  Xã Đắk Môn

  62

  Tỉnh Kon Tum

  611

  Huyện Ngọc Hồi

  23380

  Xã Đắk Ang

  62

  Tỉnh Kon Tum

  611

  Huyện Ngọc Hồi

  23383

  Xã Đắk Dục

  62

  Tỉnh Kon Tum

  611

  Huyện Ngọc Hồi

  23386

  Xã Đắk Nông

  62

  Tỉnh Kon Tum

  611

  Huyện Ngọc Hồi

  23389

  Xã Đắk Xú

  62

  Tỉnh Kon Tum

  611

  Huyện Ngọc Hồi

  23392

  Xã Đắk Kan

  62

  Tỉnh Kon Tum

  611

  Huyện Ngọc Hồi

  23395

  Xã Bờ Y

  62

  Tỉnh Kon Tum

  611

  Huyện Ngọc Hồi

  23398

  Xã Sa Loong

  62

  Tỉnh Kon Tum

  612

  Huyện Đắk Tô

  23427

  Xã Đắk Rơ Nga

  62

  Tỉnh Kon Tum

  612

  Huyện Đắk Tô

  23431

  Xã Văn Lem

  62

  Tỉnh Kon Tum

  613

  Huyện Kon Plông

  23452

  Xã Đắk Nên

  62

  Tỉnh Kon Tum

  613

  Huyện Kon Plông

  23455

  Xã Đắk Ring

  62

  Tỉnh Kon Tum

  613

  Huyện Kon Plông

  23458

  Xã Măng Buk

  62

  Tỉnh Kon Tum

  613

  Huyện Kon Plông

  23461

  Xã Đắk Tăng

  62

  Tỉnh Kon Tum

  613

  Huyện Kon Plông

  23464

  Xã Ngok Tem

  62

  Tỉnh Kon Tum

  613

  Huyện Kon Plông

  23467

  Xã Pờ Ê

  62

  Tỉnh Kon Tum

  613

  Huyện Kon Plông

  23470

  Xã Măng Cành

  62

  Tỉnh Kon Tum

  613

  Huyện Kon Plông

  23473

  Thị trấn Măng Đen

  62

  Tỉnh Kon Tum

  613

  Huyện Kon Plông

  23476

  Xã Hiếu

  62

  Tỉnh Kon Tum

  614

  Huyện Kon Rẫy

  23482

  Xã Đắk Kôi

  62

  Tỉnh Kon Tum

  614

  Huyện Kon Rẫy

  23485

  Xã Đắk Tơ Lung

  62

  Tỉnh Kon Tum

  614

  Huyện Kon Rẫy

  23491

  Xã Đắk Pne

  62

  Tỉnh Kon Tum

  615

  Huyện Đắk Hà

  23503

  Xã Đắk PXi

  62

  Tỉnh Kon Tum

  615

  Huyện Đắk Hà

  23504

  Xã Đăk Long

  62

  Tỉnh Kon Tum

  616

  Huyện Sa Thầy

  23530

  Xã Rơ Kơi

  62

  Tỉnh Kon Tum

  616

  Huyện Sa Thầy

  23534

  Xã Hơ Moong

  62

  Tỉnh Kon Tum

  616

  Huyện Sa Thầy

  23536

  Xã Mô Rai

  62

  Tỉnh Kon Tum

  616

  Huyện Sa Thầy

  23539

  Xã Sa Sơn

  62

  Tỉnh Kon Tum

  616

  Huyện Sa Thầy

  23548

  Xã Ya Xiêr

  62

  Tỉnh Kon Tum

  616

  Huyện Sa Thầy

  23551

  Xã Ya Tăng

  62

  Tỉnh Kon Tum

  616

  Huyện Sa Thầy

  23554

  Xã Ya ly

  62

  Tỉnh Kon Tum

  617

  Huyện Tu Mơ Rông

  23404

  Xã Ngọc Lây

  62

  Tỉnh Kon Tum

  617

  Huyện Tu Mơ Rông

  23407

  Xã Đắk Na

  62

  Tỉnh Kon Tum

  617

  Huyện Tu Mơ Rông

  23410

  Xã Măng Ri

  62

  Tỉnh Kon Tum

  617

  Huyện Tu Mơ Rông

  23413

  Xã Ngọc Yêu

  62

  Tỉnh Kon Tum

  617

  Huyện Tu Mơ Rông

  23416

  Xã Đắk Sao

  62

  Tỉnh Kon Tum

  617

  Huyện Tu Mơ Rông

  23417

  Xã Đắk Rơ Ông

  62

  Tỉnh Kon Tum

  617

  Huyện Tu Mơ Rông

  23419

  Xã Đắk Tờ Kan

  62

  Tỉnh Kon Tum

  617

  Huyện Tu Mơ Rông

  23422

  Xã Tu Mơ Rông

  62

  Tỉnh Kon Tum

  617

  Huyện Tu Mơ Rông

  23425

  Xã Đắk Hà

  62

  Tỉnh Kon Tum

  617

  Huyện Tu Mơ Rông

  23446

  Xã Tê Xăng

  62

  Tỉnh Kon Tum

  617

  Huyện Tu Mơ Rông

  23449

  Xã Văn Xuôi

  62

  Tỉnh Kon Tum

  618

  Huyện Ia H Drai

  23535

  Xã Ia Đal

  62

  Tỉnh Kon Tum

  618

  Huyện Ia H Drai

  23537

  Xã Ia Dom

  62

  Tỉnh Kon Tum

  618

  Huyện Ia H Drai

  23538

  Xã Ia Tơi

  64

  Tỉnh Gia Lai

  625

  Huyện KBang

  23641

  Xã Kon Pne

  64

  Tỉnh Gia Lai

  625

  Huyện KBang

  23644

  Xã Đăk Roong

  64

  Tỉnh Gia Lai

  628

  Huyện Ia Grai

  23782

  Xã Ia O

  64

  Tỉnh Gia Lai

  628

  Huyện Ia Grai

  23788

  Xã Ia Chia

  64

  Tỉnh Gia Lai

  630

  Huyện Kông Chro

  23839

  Xã SRó

  64

  Tỉnh Gia Lai

  630

  Huyện Kông Chro

  23840

  Xã Đắk Kơ Ning

  64

  Tỉnh Gia Lai

  631

  Huyện Đức Cơ

  23872

  Xã Ia Dom

  64

  Tỉnh Gia Lai

  631

  Huyện Đức Cơ

  23881

  Xã Ia Pnôn

  64

  Tỉnh Gia Lai

  631

  Huyện Đức Cơ

  23884

  Xã Ia Nan

  64

  Tỉnh Gia Lai

  632

  Huyện Chư Prông

  23917

  Xã Ia Púch

  64

  Tỉnh Gia Lai

  632

  Huyện Chư Prông

  23938

  Xã Ia Mơ

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  645

  Huyện Ea Hleo

  24187

  Xã Ea Sol

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  645

  Huyện Ea Hleo

  24199

  Xã Ea Hiao

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  646

  Huyện Ea Súp

  24214

  Xã Ia Lốp

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  646

  Huyện Ea Súp

  24215

  Xã Ia JLơi

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  646

  Huyện Ea Súp

  24217

  Xã Ea Rốk

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  646

  Huyện Ea Súp

  24220

  Xã Ya Tờ Mốt

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  646

  Huyện Ea Súp

  24221

  Xã Ia RVê

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  646

  Huyện Ea Súp

  24223

  Xã Ea Lê

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  646

  Huyện Ea Súp

  24226

  Xã Cư KBang

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  646

  Huyện Ea Súp

  24229

  Xã Ea Bung

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  647

  Huyện Buôn Đôn

  24235

  Xã Krông Na

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  650

  Huyện Krông Năng

  24346

  Xã ĐLiê Ya

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  653

  Huyện Krông Bông

  24478

  Xã Cư Pui

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  653

  Huyện Krông Bông

  24484

  Xã Cư Drăm

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  653

  Huyện Krông Bông

  24487

  Xã Yang Mao

  66

  Tỉnh Đắk Lắk

  656

  Huyện Lắk

  24604

  Xã Krông Nô

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  661

  Huyện Đăk Glong

  24616

  Xã Quảng Sơn

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  661

  Huyện Đăk Glong

  24620

  Xã Quảng Hoà

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  661

  Huyện Đăk Glong

  24622

  Xã Đắk Ha

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  661

  Huyện Đăk Glong

  24625

  Xã Đắk RMăng

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  661

  Huyện Đăk Glong

  24631

  Xã Quảng Khê

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  661

  Huyện Đăk Glong

  24634

  Xã Đắk Plao

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  661

  Huyện Đăk Glong

  24637

  Xã Đắk Som

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  662

  Huyện Cư Jút

  24643

  Xã Đắk Wil

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  662

  Huyện Cư Jút

  24646

  Xã Ea Pô

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  662

  Huyện Cư Jút

  24652

  Xã Đắk DRông

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  662

  Huyện Cư Jút

  24658

  Xã Cư Knia

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  663

  Huyện Đắk Mil

  24667

  Xã  Đắk Lao

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  663

  Huyện Đắk Mil

  24670

  Xã Đắk RLa

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  663

  Huyện Đắk Mil

  24673

  Xã Đắk Gằn

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  663

  Huyện Đắk Mil

  24677

  Xã Đắk NDrót

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  663

  Huyện Đắk Mil

  24678

  Xã Long Sơn

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  663

  Huyện Đắk Mil

  24679

  Xã Đắk Sắk

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  663

  Huyện Đắk Mil

  24682

  Xã Thuận An

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  664

  Huyện Krông Nô

  24691

  Xã Đắk Sôr

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  664

  Huyện Krông Nô

  24692

  Xã Nam Xuân

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  664

  Huyện Krông Nô

  24694

  Xã Buôn Choah

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  664

  Huyện Krông Nô

  24699

  Xã Tân Thành

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  664

  Huyện Krông Nô

  24700

  Xã Đắk Drô

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  664

  Huyện Krông Nô

  24703

  Xã Nâm Nung

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  664

  Huyện Krông Nô

  24706

  Xã Đức Xuyên

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  664

  Huyện Krông Nô

  24709

  Xã Đắk Nang

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  664

  Huyện Krông Nô

  24712

  Xã Quảng Phú

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  664

  Huyện Krông Nô

  24715

  Xã Nâm NĐir

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  665

  Huyện Đắk Song

  24717

  Thị trấn Đức An

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  665

  Huyện Đắk Song

  24718

  Xã Đắk Môl

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  665

  Huyện Đắk Song

  24719

  Xã Đắk Hòa

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  665

  Huyện Đắk Song

  24721

  Xã Nam Bình

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  665

  Huyện Đắk Song

  24722

  Xã Thuận Hà

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  665

  Huyện Đắk Song

  24724

  Xã Thuận Hạnh

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  665

  Huyện Đắk Song

  24727

  Xã Đắk NDung

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  665

  Huyện Đắk Song

  24728

  Xã Nâm NJang

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  666

  Huyện Đắk RLấp

  24745

  Xã Quảng Tín

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  666

  Huyện Đắk RLấp

  24760

  Xã Đắk Sin

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  666

  Huyện Đắk RLấp

  24761

  Xã Hưng Bình

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  666

  Huyện Đắk RLấp

  24763

  Xã Đắk Ru

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  666

  Huyện Đắk RLấp

  24766

  Xã Nhân Đạo

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  667

  Huyện Tuy Đức

  24736

  Xã Quảng Trực

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  667

  Huyện Tuy Đức

  24739

  Xã Đắk Búk So

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  667

  Huyện Tuy Đức

  24740

  Xã Quảng Tâm

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  667

  Huyện Tuy Đức

  24742

  Xã Đắk RTíh

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  667

  Huyện Tuy Đức

  24746

  Xã Đắk Ngo

  67

  Tỉnh Đắk Nông

  667

  Huyện Tuy Đức

  24748

  Xã Quảng Tân

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  674

  Huyện Đam Rông

  24853

  Xã Đạ Tông

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  674

  Huyện Đam Rông

  24856

  Xã Đạ Long

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  674

  Huyện Đam Rông

  24859

  Xã Đạ M Rong

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  674

  Huyện Đam Rông

  24874

  Xã Liêng Srônh

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  674

  Huyện Đam Rông

  24875

  Xã Đạ Rsal

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  674

  Huyện Đam Rông

  24877

  Xã Rô Men

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  674

  Huyện Đam Rông

  24886

  Xã Phi Liêng

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  674

  Huyện Đam Rông

  24889

  Xã Đạ K Nàng

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  675

  Huyện Lạc Dương

  24847

  Xã Đạ Chais

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  675

  Huyện Lạc Dương

  24848

  Xã Đạ Nhim

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  675

  Huyện Lạc Dương

  24850

  Xã Đưng KNớ

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  678

  Huyện Đức Trọng

  24988

  Xã Tà Năng

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  678

  Huyện Đức Trọng

  24989

  Xã Đa Quyn

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  678

  Huyện Đức Trọng

  24991

  Xã Tà Hine

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  678

  Huyện Đức Trọng

  24994

  Xã Đà Loan

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  678

  Huyện Đức Trọng

  24997

  Xã Ninh Loan

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  682

  Huyện Đạ Tẻh

  25129

  Xã An Nhơn

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  682

  Huyện Đạ Tẻh

  25132

  Xã Quốc Oai

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  682

  Huyện Đạ Tẻh

  25135

  Xã Mỹ Đức

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  682

  Huyện Đạ Tẻh

  25138

  Xã Quảng Trị

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  682

  Huyện Đạ Tẻh

  25141

  Xã Đạ Lây

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  683

  Huyện Cát Tiên

  25162

  Xã Tiên Hoàng

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  683

  Huyện Cát Tiên

  25165

  Xã Phước Cát 2

  68

  Tỉnh Lâm Đồng

  683

  Huyện Cát Tiên

  25192

  Xã Đồng Nai Thượng

  70

  Tỉnh Bình Phước

  691

  Huyện Bù Gia Mập

  25222

  Xã Bù Gia Mập

  70

  Tỉnh Bình Phước

  691

  Huyện Bù Gia Mập

  25225

  Xã Đak Ơ

  70

  Tỉnh Bình Phước

  696

  Huyện Bù Đăng

  25398

  Xã Đường 10

  70

  Tỉnh Bình Phước

  696

  Huyện Bù Đăng

  25399

  Xã Đak Nhau

  91

  Tỉnh Kiên Giang

  911

  Huyện Phú Quốc

  31105

  Xã Thổ Châu

   

  Xem chi tiết dự thảo thông tư tại file đính kèm:

   
  2351 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận