Tranh chấp quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #498282 31/07/2018

  letrongcuong

  Male
  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:03/12/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 130
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Tranh chấp quyền sử dụng đất

  Kính thưa luật sư, tôi có tình huống liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, kính mong nhận được sự tư vấn của luật sư.

  Vào năm 1993 bà A có mua một miếng đất trồng cây lâu năm diện tích 2000 m2  của vợ chồng ông B (có giấy mua bán đất viết tay kèm theo). Do hoàn cảnh nên bà A đã về quê sinh sống và làm việc. Năm 1996 bà A cho ông C mượn toàn bộ mảnh đất 2000 m2 đã mua của vợ chồng ông B để ở và canh tác hoa màu (không có giấy tờ cho mượn). Vợ chồng ông C đã ở và canh tác ổn định từ đó, Đến năm 2004 vợ chồng ông C đã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho vợ chồng ông C trên toàn bộ diện tích nói trên. Nay bà A trở về để đòi lại quyền sử dụng đất của thửa đất mà bà đã cho vợ chồng ông C mượn từ năm 1996.

  Xin hỏi luật sư việc bà A đòi lại quyền sử dụng đất như vậy thì có đủ cơ sở pháp lý không? và việc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông C như vậy có đúng quy định pháp luật không?

  Kính mong nhận được sự tư vấn của luật sư!

   
  2622 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #499088   09/08/2018

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1602 lần
  Lawyer

  Theo quy định, khi sổ đỏ đã cấp trái quy định của pháp luật thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu hồi sổ đã cấp. Cụ thể, Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định, Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

  a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

  b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

  c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

  3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

  Bên cạnh đó, Khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định, trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

  a) Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra;

  b) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

  c) Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại Điểm b Khoản này;

  d) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

  đ) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

  Như vậy khi  xác định được việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho C là không đúng đối tượng thì A phải có nghĩa vụ chứng minh quyền sử dụng đất của mình vào năm 1993 A có mua một miếng đất trồng cây lâu năm diện tích 2000 m2  của B (có giấy mua bán đất viết tay kèm theo), kèm theo đó và việc cấp Giấy chứng nhận đó là không đúng đối tượng và có thể nộp đơn yêu cầu để thu hồi giấy chứng nhận trên.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh.

ĐT liên hệ: 0913.623.699 - Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

Website: www.luatsuphuvinh.com