Trách nhiệm công bố quy hoạch đất khu vực cấp huyện

Chủ đề   RSS   
 • #586731 29/06/2022

  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Trách nhiệm công bố quy hoạch đất khu vực cấp huyện

  Cơ quan có thẩm quyền công bố quy hoạch

  Theo quy định Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, trong phạm vi quy hoạch sử dụng đất khu vưc cấp huyện, thẩm quyền công bố thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Theo đó, khi quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai cho người dân biết về thông tin quy hoạch.

  Hình thức công bố được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp huyện, trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Trong trường hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn, thì Ủy ban huyện thực hiện công bố đồng thời tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã.

  Thời điểm công bố quy hoạch

  Theo quy định pháp luật, việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẳm quyền phê duyệt quy hoạch. Đồng thời, việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

  Từ quy định trên, liên quan đến việc kiểm tra quy hoạch tại khu vực, người dân có thể tiến hành kiểm tra thông tin thông qua

  - Xem quy hoạch sử dụng đất trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

  - Xem trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  - Hỏi thông tin từ công chức địa chính cấp xã.

  Xử phạt việc không thông báo quy hoạch sử đất

  Theo chế tài hiện tại, chưa có quy định về xử phạt đối với việc không thông báo quy hoạch sử dụng đất của cơ quan nhà nước. Trên thực tế, mặc dù đã có quy định rõ ràng về việc thông báo quy hoạch, tuy nhiên ở nhiều nơi, việc thông báo diễn ra rất chậm trễ hoặc không đầy đủ, dẫn đến tình trạng nhiễu loạn thông tin, tạo sơ hở đầu cơ, thổi giá đất đai.

  Vì vậy, để đảm bảo quy định được thực thi cần xây dựng một chế tài liên quan nhằm kiểm soát được tình trạng chậm công bố, đảm bảo quyền lợi tiếp cận thông tin và ổn định thị trường bất động sản.

   
  161 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586760   29/06/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 49 lần


  Trách nhiệm công bố quy hoạch đất khu vực cấp huyện

  Cảm ơn nhứng chia sẻ hữu ích của bạn. Việc công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất là một quy định quan trọng nhằm đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của người dân trong đó có các thông tin về đất đai. Do đó, các cơ quan có nhiệm vụ công bố, công khai quy hoạch đất cần thực hiện đúng việc công khai này.

   
  Báo quản trị |  
 • #586877   30/06/2022

  Trách nhiệm công bố quy hoạch đất khu vực cấp huyện

  Cảm ơn bài viết của bạn. Hiện tại việc quy hoạch đất đai đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư và cả người dân. Vì vậy, các quy định có liên quan như thẩm quyền trách nhiệm công bố quy hoạch theo đúng quy định càng được nhiều người quan tâm.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #586914   30/06/2022

  Trách nhiệm công bố quy hoạch đất khu vực cấp huyện

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Theo đó, UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai QH, KH SD đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện và công bố công khai nội dung QH, KH SD đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã.

   
  Báo quản trị |