Toàn bộ chế độ thai sản áp dụng trong năm 2021

Chủ đề   RSS   
 • #566295 07/01/2021

  TrangHuyenDuong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2021
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 395
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 72 lần


  Toàn bộ chế độ thai sản áp dụng trong năm 2021

  chế độ thai sản

  Toàn bộ chế độ thai sản áp dụng trong năm 2021

  Chế độ thai sản là một quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH. Người lao động sẽ được quỹ BHXH chi trả một khoản tiền trong thời gian nghỉ thai sản. Do vây, người lao động và đặc biết là lao động nữ phải theo dõi quy định của pháp luật về chế độ thai sản để đảm bảo quyền lợi cho mình. Dưới đây là toàn bộ quy định về chế độ thai sản áp dụng trong năm 2021 quý thành viên theo dõi.

  Đáng chú ý vào ngày 12/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước 2021 chính thức không tăng lương cơ sở 2021.

  Năm 2021 không tăng lương cơ sở, nghĩa là cán bộ, công chức, viên chức vẫn áp dụng mức lương 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP như hiện nay.

  1. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

  trợ cấp một lần

  Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi

  Điều kiện hưởng trợ cấp một lần:

  Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

  - Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

  - Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

  (Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)

  2. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản

  đối tượng hưởng chế độ thai sản

  Đối tượng hưởng chế độ thai sản 

  3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

  dưỡng sức

  Mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe

  Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

  - Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

  - Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

  - Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

  - Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

  Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó.

  Ví dụ 18: Chị Th đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngày 15/12/2016 trở lại làm việc sau thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con, đến ngày 10/01/2017 do sức khỏe chưa phục hồi nên chị Th được cơ quan giải quyết nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 05 ngày.

  Trường hợp chị Th được nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 05 ngày và thời gian nghỉ này được tính cho năm 2016.

  Lưu ý: Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

  4. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  điều kiện hưởng chế độ thai sản

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  - Lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

  a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

  Ví dụ 14: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

  - Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

  - NLĐ đủ điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật BHXH 2014.

  5. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

  thời gian hưởng chế độ thai sản

  Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con

  - Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật BHXH 2014; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

  - Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của BHXH 2014 mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

  -  Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia BHXH mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 34 BHXH 2014.

  - Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

  Lưu ý: Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

  Đối với LĐ nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

  - 05 ngày nếu sinh thường;

  - 07 ngày nếu phải phẫu thuật sinh con <32 tuần tuổi;

  - 10 ngày nếu sinh đôi, sinh ba trở lên cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày;

  - Vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày.

  6. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

  nhận con nuôi

  Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

  7. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

  tránh thai

  Thời gian hưởng chế độ khi tránh thai

  Lưu ý: Thời gian hưởng chế độ thai sản nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

  8. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

  khám thai

  Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

  9. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

  sẩy thai

  Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai

  Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

  10. Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

  mang thai hộ

  Chế độ khi mang thai hộ

  Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

  Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ được quy định tại điều 5 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

  Bên cạnh đó, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, thời gian này lao động nữ mang thai hộ và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

  Trường hợp lao động nữ mang thai hộ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì thời gian hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

  11. Mức hưởng chế độ thai sản

  Mức hưởng chế độ thai sản

  Mức hưởng chế độ thai sản

  + Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp NLĐ đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật BHXH 2014 là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH;

  + Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật BHXH 2014 được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

  + Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật BHXH 2014, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật BHXH 2014 thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

  - Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

  - Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng.

  - Mức hưởng chế độ thai sản được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

   
  5967 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn TrangHuyenDuong vì bài viết hữu ích
  thanhtungtvpl1 (20/01/2021) ThanhLongLS (07/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #567145   29/01/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1940)
  Số điểm: 13780
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 306 lần


  Trên đây là quy định về chế độ thai sản dành cho lao động nữ. Đồng thời từ ngày 01/01/2021, thì có nhiều thay đổi về bảo vệ thai sản như lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được phép làm thêm giờ hay trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #567479   31/01/2021

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Những người làm về nhân sự trong các doanh nghiệp cần nắm rõ những kiến thức cơ bản về chế độ thai sản như bài viết của tác giả trên để tổng hợp, thực hiện hồ sơ nộp cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định để giải quyết chế độ thai sản cho nhân sự trong công ty khi phát sinh.

   
  Báo quản trị |  
 • #576686   30/10/2021

  Cảm ơn tác giả. Với các quy định nêu trên, có thể thấy, pháp luật tạo điều kiện tối đa cho người lao động thực hiện tốt nhất thiên chức của mình. Chính vì vậy, các cặp vợ chồng sinh con cần đặc biệt lưu ý các quyền lợi thuộc chế độ thai sản.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #576969   10/11/2021

  Toàn bộ chế độ thai sản áp dụng trong năm 2021

  Tác giả đã tổng hợp đầy đủ những thông tin cần thiết liên quan đế chế độ thai sản mới nhất. Có thể thấy, pháp luật đã có những ưu tiên đối với lao động nữ trong thời kì thai sản, giúp họ có thể thực hiện  tốt nhất thiên chức làm mẹ. Những thông tin cơ bản này sẽ giúp NLĐ đảm bảo tối đa quyền lợi của bản thân.

   
  Báo quản trị |  
 • #578126   19/12/2021

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp. Người lao động nữ từ lúc mang thai rất dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ nhiều hơn. Quy định của pháp luật đã tạo ra những điều kiện tốt hơn từng ngày buộc người sử dụng lao động phải tuân theo để bao vệ quyền lợi cho người lao động mang thai, giúp họ không gặp khó khăn và vượt qua được giai đoạn này một cách tốt nhất.

   
  Báo quản trị |  
 • #584366   28/05/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Toàn bộ chế độ thai sản áp dụng trong năm 2021

  Có thể thấy tác giả đã tổng hợp khá đầy đủ các quy định về chế độ thai sản cả nam lẫn nữ. Thông qua việc tổng hợp trên cũng như các quy định hiện hành, ta có thể thấy được chính sách bình đẳng giới trong pháp luật Việt Nam, đặt biệt mình rất ấn tượng với chính sách thai sản dành cho nam giới. Cảm ơn bản đã dành thời gian tổng hợp bài viết.

   
  Báo quản trị |  
 • #585841   26/06/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 49 lần


  Toàn bộ chế độ thai sản áp dụng trong năm 2021

  Cảm ơn vì những thông tin mà bạn đã cung cấp. Bài viết mà bạn mang lại đã cung cấp cho mình được nhiều thông tin hữu ích về chế độ thai sản. Đọc bài viết, mình đã có những góc nhìn sâu hơn về các quy định của pháp luật về chế độ thai sản. Bài viết của bạn thật sự rất hữu ích, hi vọng nhận được nhiều bài viết hơn từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #585870   26/06/2022

  phantrungnghia99
  phantrungnghia99
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 4650
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 64 lần


  Toàn bộ chế độ thai sản áp dụng trong năm 2021

  Cảm ơn vì những thông tin mà bạn đã cung cấp.

  Bài viết mà bạn mang lại đã cung cấp cho mình được nhiều thông tin hữu ích về chế độ thai sản. Đọc bài viết, mình đã có những góc nhìn sâu hơn về các quy định của pháp luật về chế độ thai sản. Bài viết của bạn thật sự rất hữu ích, hi vọng nhận được. Với các quy định nêu trên, có thể thấy, pháp luật tạo điều kiện tối đa cho người lao động thực hiện tốt nhất thiên chức của mình. Chính vì vậy, các cặp vợ chồng sinh con cần đặc biệt lưu ý các quyền lợi thuộc chế độ thai sản.

   
  Báo quản trị |  
 • #585902   26/06/2022

  Toàn bộ chế độ thai sản áp dụng trong năm 2021

  Cảm ơn tác giả, bài viết đầy đủ và thể hiện rõ tiêu chí trong chế độ thai sản. Trong quá trình đi làm đã cần nắm rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân để tránh trường hợp tranh chấp không đáng có dẫn đến mất lòng giữa phía công ty và nhân viên.

   
  Báo quản trị |  
 • #586022   26/06/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (520)
  Số điểm: 4604
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 57 lần


  Toàn bộ chế độ thai sản áp dụng trong năm 2021

  Cảm ơn bài viết của bạn rất hữu ích. Chế độ thai sản cho người lao động có nhiều thay đổi đáng chú ý. Theo đó, quy định về thời gian nghỉ và mức trợ cấp cho một số các trường hợp đặc biệt được làm rõ. Bài viết có rất nhiều hình ảnh rất thú vị và tóm tắt rất cụ thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #586038   26/06/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (398)
  Số điểm: 3262
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 60 lần


  Toàn bộ chế độ thai sản áp dụng trong năm 2021

  Cảm ơn tác giả vì bài viết hữu ích. Qua những quy định trên có thể thấy rằng pháp luật đang rất quan tâm đến vấn đề thai sản của người lao động. Những người làm công tác nhân sự của các doanh nghiệp cần nắm rõ những quy định này để có thể áp dụng giải quyết chế độ thai sản cũng như bảo đảm việc sử dụng lao động đúng theo quy định pháp luật.

   
  Báo quản trị |