Thực tiễn thủ tục làm hộ khẩu nhà chung cư

Chủ đề   RSS   
 • #541618 22/03/2020

  Thực tiễn thủ tục làm hộ khẩu nhà chung cư

  Điều kiện nhập hộ khẩu: Quy định nhập làm hộ khẩu nhà ở tại chung cư được quy định cụ thể tại Điều 19 Luật cư trú 2016, được quy định như sau;

  Điều 19. Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh

  Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

  Do đó, muốn nhập hộ khẩu vào chung cư thì cần có điều kiện là chỗ ở hợp pháp. Chỗ ở này có thể là sở  hữa của chính người muốn làm hộ khẩu, hoặc của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ.

  Trình tự, thủ tục làm hộ khẩu nhà chung cư:

  - Thẩm quyền: Nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  - Hồ sơ cần chuẩn bị:

   + Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu)

   + Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú

   + Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp: hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán là một trong những giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp.

  - Khung thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   
  1742 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận