Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình

Chủ đề   RSS   
 • #527783 06/09/2019

  giap.tn81

  Sơ sinh

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:06/09/2019
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình

  Xin hỏi các tiền bối về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình từ đất trồng lúa còn lại sang đất cây lâu năm với trường hợp chồng hoặc vợ đã bị chết (Các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)? 

   

   

   

   
  2226 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn giap.tn81 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #527841   07/09/2019

  htham2501
  htham2501
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2019
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2000
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 109 lần


  Trường hợp chi mua khu đất 1500m2 của chủ đầu tư đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thuộc đất cơ sở sản xuất kinh doanh, nay chị muốn chuyển đổi công năng qua đất thổ cư phân lô nhỏ ra thì trình tự thủ tục chị phải làm sao?
  Về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì hiện thực hiện theo quy định sau: (Điều 69 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Điều 6 của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)
   
  Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
  1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.
  2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
  Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
  3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
   
  Điều 6. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất
  1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:
  a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:
  a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này;
  b) Biên bản xác minh thực địa;
   c) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;
  d) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3
   
  Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
  Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai;
  đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;
  e) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.
   
  Về cơ bản thì công ty chị nộp hồ sơ như khoản 1 điều 16 nêu trên (kèm theo các tài liệu theo điểm c khoản 2 điều 16) cho văn phòng đăng ký đất đai để xin chuyển mục đích.
   
  Thủ tục cụ thể hơn thì chị có thể xem ở Quyết định 1839/QĐ-BTNMT năm 2014 (thủ tục thứ 5 phần B) để thực hiện.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn htham2501 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/09/2019)