Thủ tục ban hành nội quy lao động theo Bộ luật Lao động 2019 như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #593375 31/10/2022

  sun_shineeeee

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 23 lần


  Thủ tục ban hành nội quy lao động theo Bộ luật Lao động 2019 như thế nào?

  Thủ tục ban hành nội quy lao động theo Bộ luật Lao động 2019 như thế nào?

  Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 118, Điều 119, Điều 120, Khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động 2019, Khoản 3 Điều 69, Khoản 1 Điều 41 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, có thể xác định thủ tục ban hành bao gồm:

  1. Người sử dụng lao động dự thảo nội quy lao động

  2. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

  - Theo quy định tại Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động 2019 và hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 41 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, ngoài việc tham khảo ý kiến của Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở , người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

  - Đây là quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019, là giải pháp trong trường hợp người sử dụng lao động không có Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thì người lao động vẫn có quyền đưa ra ý kiến của mình về nội quy lao động – văn bản tác động trực tiếp đến họ.

  3. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh

  - Cụ thể, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

  -Trường hợp cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người sử dụng lao động ủy quyền thực hiện việc đăng ký nội quy lao động thì người sử dụng lao động nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

  - Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm: i) Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động; ii) nội quy lao động; iii) Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; iv) Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến KLLĐ và trách nhiệm vật chất (nếu có).

  - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại. 

   
  103 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595108   30/11/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (306)
  Số điểm: 2370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 47 lần


  Thủ tục ban hành nội quy lao động theo Bộ luật Lao động 2019 như thế nào?

  Cảm ơn thông tin từ bạn. Mình cũng thôn tin thêm, đối với công ty đã ban hành nội quy lao động và đăng ký nội quy lao động với Sở Lao động Thương binh Xã hội nơi công ty đặt trụ sở chính thì khi công ty có phát sinh thành lập các đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì công ty vẫn phải gửi nội quy lao động đã đăng ký đến Sở Lao động Thương binh Xã hội nơi đặt chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhdat.nguyen1404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)