Thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #480719 30/12/2017

  tieukhanh95
  Top 150
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2017
  Tổng số bài viết (597)
  Số điểm: 6012
  Cảm ơn: 58
  Được cảm ơn 107 lần


  Thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài

  Giấy phép lao động hết hiệu lực theo một trong các trường hợp sau:

  1. Giấy phép lao động hết thời hạn.

  2. Chấm dứt hợp đồng lao động.

  3. Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.

  4. Hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế hết thời hạn hoặc chấm dứt.

  5. Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

  6. Giấy phép lao động bị thu hồi theo quyết định bằng văn bản của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép.

  7. Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động.

  8. Người lao động là công dân nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết, mất tích.

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, doanh nghiệp có nghĩa vụ thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép đó, kèm theo Văn bản thu hồi giấp phép lao động của người sử dụng lao động nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

  Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi từ doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản xác nhận đã nhận giấy phép lao động bị thu hồi cho doanh nghiệp.

  Riêng trường hợp thu hồi giấy phép lao động theo quyết định bằng văn bản của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì doanh nghiệp chỉ cần thu hồi và nộp lại cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo nội dung ghi trong quyết định.

   
  2285 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận