Thông tư 67/2023/TT-BTC Tỷ lệ hoa hồng nhận được đối với đại lý bảo hiểm

Chủ đề   RSS   
 • #606808 14/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 67/2023/TT-BTC Tỷ lệ hoa hồng nhận được đối với đại lý bảo hiểm

  Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 67/2023/TT-BTC ban hành ngày ngày 2/11/2023 hướng dẫn một số điều Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, trong đó quy định hoa hồng đại lý bảo hiểm.
   
  Theo đó, Bộ Tài chính quy định tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe như sau:
   
  ty-le-hoa-hong-nhan-duoc-doi-voi-dai-ly-bao-hiem
   
  Tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ:
   
   

  STT

  Nghiệp vụ bảo hiểm

  Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa (%)

  1

  Bảo hiểm tài sản

  5

  2

  Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

  10

  3

  Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu biển

  5

  4

  Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu (trừ tàu biển)

  15

  5

  Bảo hiểm trách nhiệm

  5

  6

  Bảo hiểm hàng không

  0,5

  7

  Bảo hiểm xe cơ giới (trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới)

  10

  8

  Bảo hiểm cháy, nổ

  10

  9

  Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

  10

  10

  Bảo hiểm thiệt hại khác

  10

  11

  Bảo hiểm nông nghiệp

  20

  12

  Bảo hiểm bảo lãnh

  10

   
  Tỷ lệ hoa hồng đa đối với bảo hiểm bắt buộc:
   
   

  STT

  Bảo hiểm bắt buộc

  Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa (%)

  1

  Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô

  5

  2

  Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy

  20

  3

  Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  5

  4

  Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng

  5

  5

  Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

  5

  6

  Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong hoạt động đầu tư xây dựng

  5

  7

  Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường

  5

   
  - Hoa hồng đại lý bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm trọn gói được tính bằng tổng số hoa hồng đại lý bảo hiểm của từng nghiệp vụ bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trọn gói.
   
  Tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm  nhân thọ:
   
  Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân:
   
  Đối với các hợp đồng bảo hiểm phát hành trước ngày 01/7/2024, tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa theo bảng sau:
   
   

  Nghiệp vụ bảo hiểm

  Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa (%)

  Phương thức nộp phí định kỳ

  Phương thức nộp phí 1 lần

  Năm hợp đồng thứ nhất

  Năm hợp đồng thứ hai

  Các năm hợp đồng tiếp theo

  1. Bảo hiểm tử kỳ

  40

  20

  15

  15

  2. Bảo hiểm sinh kỳ

  - Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống

   

  15

  20

   

  10

  10

   

  5

  5

   

  5

  5

  - Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm

   

   

   

   

  3. Bảo hiểm hỗn hợp:

   

   

   

   

  - Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống

   

  25

  40

   

  7

  10

   

  5

  10

   

  5

  7

  - Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm

   

   

   

   

  4. Bảo hiểm trọn đời

  30

  20

  15

  10

  5. Bảo hiểm trả tiền định kỳ

  25

  10

  7

  7

  6. Bảo hiểm liên kết chung

   

   

   

   

  Từ 10 năm trở xuống

  25

  7

  5

  5

  Trên 10 năm

  40

  10

  10

  7

  7. Bảo hiểm liên kết đơn vị

  40

  10

  10

  7

   
  Đối với các hợp đồng bảo hiểm phát hành kể từ ngày 01/7/2024, tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa thực hiện như sau:
   
  + Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn từ 01 năm trở xuống và 01 năm tái tục hàng năm: 20%
   
  + Đối với các hợp đồng bảo hiểm trên 01 năm:
   
   

  Nghiệp vụ bảo hiểm

  Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa (%)

  Phương thức nộp phí định kỳ

  Phương thức nộp phí 1 lần

  Năm hợp đồng thứ nhất

  Năm hợp đồng thứ hai

  Các năm hợp đồng tiếp theo

  1. Bảo hiểm tử kỳ, Bảo hiểm trọn đời

  40

  20

  15

  15

  2. Bảo hiểm sinh kỳ, Bảo hiểm trả tiền định kỳ, Bảo hiểm hỗn hợp:

   

   

   

   

  - Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống

  25

  7

  5

  5

  - Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm

  30

  20

  10

  7

  3. Bảo hiểm liên kết chung, Bảo hiểm liên kết đơn vị

  30

  20

  10

  7

   
  Hoa hồng đại lý bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm hưu trí: 3% tổng phí bảo hiểm;
   
   Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm: Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa bằng 50% các tỷ lệ tương ứng áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân cùng loại.
   
  Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc bảo hiểm sức khỏe: 20%.
   
  Đối với các sản phẩm bảo hiểm có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng đó.
   
   Trường hợp tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô cho các thành viên thông qua đại lý bảo hiểm vi mô, tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa là 10% phí bảo hiểm thực tế thu được của từng hợp đồng bảo hiểm.
   
  Xem thêm Thông tư 67/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 02/11/2023.

   

   
  1022 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (02/01/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận