Thời gian tạm hoãn hợp đồng có được tính vào thời gian thâm niên không?

Chủ đề   RSS   
 • #587484 10/07/2022

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (402)
  Số điểm: 3489
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Thời gian tạm hoãn hợp đồng có được tính vào thời gian thâm niên không?

  Người lao động làm việc đủ 05 năm liên tục, nhưng trong thời gian 05 năm này có 02 tháng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Vậy 02 tháng này có được tính vào 05 năm liên tục để người lao động được hưởng thêm 01 ngày nghỉ hằng năm không? 

  Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 30, Khoản 1 Điều 113, Điều 114 Bộ Luật lao động 2019

  "Điều 30. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

  [...]

  2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác."

  "Điều 113. Nghỉ hằng năm

  1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

  a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

  b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

  c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

  [...]"

  "Điều 114. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

  Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày."

  Và Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP:

  "Điều 65. Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động

  1. Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 của Bộ luật Lao động nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động.

  2. Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc.

  3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động.

  4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm.

  5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

  6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm.

  7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  8. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.

  9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.

  10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động."

  Theo các căn cứ trên, thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là khoảng thời gian người lao động và người sử dụng lao động không thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng. Do đó, thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 02 tháng không được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động. Trường hợp này người lao động cần làm thêm 02 tháng nữa cho đủ 05 năm liên tục để được tính thêm 01 ngày nghỉ hằng năm.

   
   
  896 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587486   10/07/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 50 lần


  Thời gian tạm hoãn hợp đồng có được tính vào thời gian thâm niên không?

  Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động được hiểu là khoảng thời gian người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận tạm ngừng thực hiện các quyền, nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, thâm niên là thời gian (số năm) hoạt động của một cá nhân trong một ngạch hoặc trong một đơn vị, cơ quan, tổ chức. Như vậy, thời gian tạm hoãn hợp đồng không được tính vào thời gian thâm niên.

   
  Báo quản trị |  
 • #587916   21/07/2022

  Thời gian tạm hoãn hợp đồng có được tính vào thời gian thâm niên không?

  Cảm ơn những chia sẻ trong bài viết của bạn. Pháp luật không có quy định cụ thể về định nghĩa thâm niên. Tuy nhiên có thể hiểu thâm niên là khoảng thời gian (tính theo đơn vị năm) làm việc liên tục trong một cơ quan nhà nước, trong một ngành, nghề nào đó. Trên cơ sở này, phụ cấp thâm niên được hiểu là khoản phụ cấp lương được trả cho người lao động làm việc liên tục nhiều năm tại một cơ quan, đơn vị nhất định.

   
  Báo quản trị |  
 • #589089   31/07/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Thời gian tạm hoãn hợp đồng có được tính vào thời gian thâm niên không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Từ quy định trên có thể hiểu trong trường hợp làm việc 05 năm liên tục mà có một khoảng thời gian người lao động nghỉ tạm hoãn lao động thì chỉ cần tiếp tục làm đủ thời gian tạm hoãn đó để tính 5 năm thâm niên liên tục. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp hiện nay lợi dụng người lao động không hiểu rõ quy định, lấy cớ tạm hoãn cho rằng không đủ điều kiện 5 năm liên tục để bỏ quyền lợi của người lao động. 

  Về vấn đề tạm hoãn lao động được hiểu là sự thỏa thuận nghỉ giữa người lao động và người sử dụng theo các trường hợp được quy định trong luật, không phải sự tự ý nghỉ mà không có sự thỏa thuận của hai bên. Trong trường hợp nghỉ không phải tạm hoãn lao động thì sẽ không thể xác định thời gian liên tục 5 năm.

   
  Báo quản trị |  
 • #589106   31/07/2022

  Thời gian tạm hoãn hợp đồng có được tính vào thời gian thâm niên không?

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Theo cách hiểu thông thường, tạm hoãn hợp đồng lao động là việc tạm dừng thực hiện hợp đồng lao động trong một thời gian nhất định vì các lý do theo pháp luật quy định hoặc thỏa thuận giữa hai bên. Người lao động phải hết sức lưu ý khi tạm hoãn hợp đồng lao động bởi trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động.

   
  Báo quản trị |