Thí điểm chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy mô dưới 500HA

Chủ đề   RSS   
 • #599190 27/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2024)
  Số điểm: 66015
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1721 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thí điểm chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy mô dưới 500HA

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 6/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 quy định thí điểm về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500 ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
   
  Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cấp phép thí điểm chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500HA tại tỉnh Khánh Hòa như sau:
   
  thi-diem-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-quy-mo-duoi-500ha
   
  (1) Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa
   
  - Dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc đất trồng lúa với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
   
  - Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
   
  - Đã được chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật mà văn bản chấp thuận còn hiệu lực đến thời điểm đề xuất; đối với dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 thì phải được HĐND tỉnh thông qua.
   
  - Có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.
   
  (2) Đề nghị chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất
   
  UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc đất trồng lúa với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đáp ứng điều kiện.
   
  Sau đó, gửi Sở TN&MT để lập hồ sơ báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án. 
   
  Đối với trường hợp dự án thực hiện tại địa bàn 02 huyện trở lên thì chủ đầu tư, nhà đầu tư đăng ký trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi trường.
   
  Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở TN&MT trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.
   
  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở TN&MT phối hợp với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất, UBND huyện, cấp xã nơi có đất lấy ý kiến theo quy định sau:
   
  - Nội dung lấy ý kiến bao gồm:
   
  + Vị trí, quy mô sử dụng đất của dự án đầu tư.
   
  + Ảnh hưởng đối với người có đất bị thu hồi (đời sống, việc làm, chuyển đổi nghề).
   
  + Tác động của việc chuyển mục đích sử dụng đất đến cộng đồng dân cư.
   
  - Hình thức lấy ý kiến:
   
  + Lấy ý kiến trực tiếp người có đất bị thu hồi, cộng đồng dân cư thông qua đại diện của điểm dân cư. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể ở địa phương nơi có đất chuyển mục đích.
   
  + Lấy ý kiến bằng văn bản của các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã nơi có đất chuyển mục đích.
   
  - Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc lấy ý kiến, Sở TN&MT có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức. 
   
  Cá nhân có nhu cầu sử dụng đất, UBND huyện nơi có đất để tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến và lập hồ sơ đề nghị chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất để trình UBND tỉnh.
   
  (3) Hồ sơ trình UBND tỉnh
   
  - Tờ trình Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất gồm các thông tin cơ bản sau:
   
  + Sự cần thiết và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
   
   
  + Sự phù hợp của việc chuyển mục đích sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt.
   
  + Việc đáp ứng điều kiện và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan khi chuyển mục đích sử dụng đất.
   
  + Danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
   
  + Trích lục bản đồ khu vực chuyển mục đích sử dụng đất có xác nhận của Sở TN&MT.
   
  (4) Quyết định chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất
   
  UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ gồm:
   
  - Tờ trình HĐND tỉnh về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 6/2023/QĐ-TTg.
   
  - Danh mục dự án chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất.
   
  - Trích lục bản đồ khu vực chuyển mục đích sử dụng đất có xác nhận của Sở TN&MT.
   
  - Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, thẩm định.
   
  HĐND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Quy chế làm việc của HĐND tỉnh.
   
  Sau khi có văn bản chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.
   
  Xem thêm Quyết định 6/2023/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 24/02/2023 và được thực hiện cho đến khi Nghị quyết 55/2022/QH15 hết hiệu lực.
   
  201 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận