Thanh lý hợp đồng xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #601129 31/03/2023

  chihihihaha

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:29/09/2022
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 8 lần


  Thanh lý hợp đồng xây dựng

  Cho mình hỏi thêm, phía bên công ty mình có ký hợp đồng xây dựng với một bên. Tuy nhiên hiện hợp đồng này đã chấm dứt rồi, hai bên cũng đã hoàn thành xong công việc nhưng bên kia lại không chịu làm thủ tục thanh lý hợp đồng. Nhiều lần liên hệ nhưng bên đó không phản hồi. Vậy giờ phía công ty mình tự đơn phương chấm dứt hợp đồng và thực hiện thủ tục thanh lý được không nhỉ?

   
  2914 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chihihihaha vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601195   31/03/2023

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3569
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Thanh lý hợp đồng xây dựng

  Chào bạn, mình gửi bạn tham khảo một số thông tin sau:

  Tại Điều 23 Nghị định 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP như sau:

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng như sau:

  8. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

  Điều 23. Thanh lý hợp đồng xây dựng

  Việc thanh lý hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 147 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và khoản 4 Điều 147 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. ”

  Tại Điểm o Khoản 1 Điều 141 Luật Xây dựng 2014 quy định: 

  Điều 141. Nội dung hợp đồng xây dựng

  1. Hợp đồng xây dựng gồm các nội dung sau:

  o) Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;

  …”

  Tại Khoản 3 Điều 147 Luật Xây dựng 2014 và Khoản 4 Điều 147 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điểm c Khoản 64 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020:

  Điều 147. Quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng

  3. Hợp đồng xây dựng được thanh lý trong trường hợp sau:

  a) Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng;

  b) Hợp đồng xây dựng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

  4. Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng do các bên hợp đồng thỏa thuận. Đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, thời hạn thanh lý hợp đồng là 45 ngày kể từ ngày các bên hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại khoản 2 Điều 145 của Luật này. Đối với hợp đồng xây dựng có quy mô lớn, việc thanh lý hợp đồng có thể được kéo dài nhưng không quá 90 ngày.”

  Tại Khoản 6 Điều 41 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định: 

  Điều 41. Chấm dứt hợp đồng xây dựng

  6. Hợp đồng xây dựng không còn hiệu lực kể từ thời điểm bị chấm dứt và các bên phải hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng trong khoảng thời gian theo thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá năm mươi sáu (56) ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp các bên thỏa thuận khác. Ngoài thời gian này nếu một bên không làm các thủ tục thanh lý hợp đồng thì bên kia được toàn quyền quyết định việc thanh lý hợp đồng.

  …”

  => Theo đó, thanh lý hợp đồng xây dựng là một nội dung bắt buộc trong hợp đồng xây dựng và hai bên phải thực hiện việc thanh lý hợp đồng này theo quy định. 

  Theo như thông tin bạn cung cấp thì hợp đồng đã hết hạn (chấm dứt). 

  Trường hợp 1: 

  - Trong trường hợp hợp đồng xây dựng này không sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công: thời hạn thanh lý hợp đồng sẽ do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không quá 56 ngày kể từ khi có thông báo chấm dứt hợp đồng, hợp đồng xây dựng có quy mô lớn thì tối đa 90 ngày. Theo đó trường hợp này, Anh cần xem lại nội dung về thanh lý hợp đồng xây dựng hai bên đã thỏa thuận là bao nhiêu ngày và điều khoản phạt vi phạm như thế nào nếu như một bên không đồng ý thanh lý hợp đồng. 

  Khi đã hết thời gian thỏa thuận thanh lý, một bên được quyền đơn phương tự quyết định về thanh lý hợp đồng này mà không cần sự đồng ý của bên kia và có thể yêu cầu phạt vi phạm (nếu như trong hợp đồng xây dựng hai bên đã thỏa thuận phạt vi phạm do một bên không đồng ý thanh lý hợp đồng). 

  Trường hợp 2: 

  - Tương tự trường hợp hợp đồng xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công: thời hạn thanh lý hợp đồng tối đa là 45 ngày kể từ ngày các bên hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Theo đó trường hợp này, Anh cần xem lại nội dung về thanh lý hợp đồng xây dựng hai bên đã thỏa thuận là bao nhiêu ngày và điều khoản phạt vi phạm như thế nào nếu như một bên không đồng ý thanh lý hợp đồng. 

  Khi đã hết thời gian thỏa thuận thanh lý, một bên được quyền đơn phương tự quyết định về thanh lý hợp đồng này mà không cần sự đồng ý của bên kia và có thể yêu cầu phạt vi phạm (nếu như trong hợp đồng xây dựng hai bên đã thỏa thuận phạt vi phạm do một bên không đồng ý thanh lý hợp đồng). Mức phạt vi phạm đối với hợp xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có). 

   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/04/2023)