Thân nhân liệt sĩ có được giảm tiền sử dụng đất?

Chủ đề   RSS   
 • #595168 02/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thân nhân liệt sĩ có được giảm tiền sử dụng đất?

  Cho đến hiện nay Nhà nước vẫn luôn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, ưu tiên cho người có công với cách mạng. Đặc biệt là những liệt sĩ, anh hùng đã hy sinh vì đất nước trong giai đoạn kháng chiến, cũng như thời bình.
   
  Khi gia đình thân nhân của người được phong tặng liệt sĩ sẽ được hỗ trợ nhiều chính sách nhằm bù đắp công sức đóng góp của họ. Vậy, trong những chính sách đó có quy định giảm thuế đất đai đối với thân nhân liệt sĩ hay không?
   
  than-nhan-liet-si-co-duoc-giam-tien-su-dung-dat
   
  Đối tượng được hưởng chính sách
   
  Căn cứ Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 có quy định các đối tượng sau đây sẽ được Nhà nước ưu đãi chính sách hỗ trợ được quy định như sau:
   
  (1) Người có công với cách mạng bao gồm:
   
  - Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.
   
  - Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
   
  - Liệt sĩ.
   
  - Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
   
  - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
   
  - Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.
   
  - Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh.
   
  - Bệnh binh.
   
  - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.
   
  - Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.
   
  - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
   
  - Người có công giúp đỡ cách mạng.
   
  (2) Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.
   
  Các chế độ ưu đãi người có công 
   
  Tùy từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi theo Điều 5 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 chủ yếu như sau:
   
  - Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần.
   
  - Các chế độ ưu đãi khác bao gồm:
   
  + Bảo hiểm y tế.
   
  + Điều dưỡng phục hồi sức khỏe.
   
  + Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên.
   
  + Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm.
   
  + Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
   
  + Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở.
   
  + Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.
   
  + Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng.
   
  + Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh.
   
  + Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.
   
  Theo đó, người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi nêu trên, trong đó có hỗ trợ miễn giảm tiền sử dụng đất.
   
  Giảm tiền sử dụng đất cho người có công
   
  Giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước thực hiện theo Điều 105 Nghị định 1312021/NĐ-CP đối với các đối tượng sau:
   
  * Giảm 90% tiền sử dụng đất đối với các đối tượng sau: 
   
  - Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
   
  -  Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993.
   
  - Người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% - 80%.
   
  * Giảm 80% tiền sử dụng đất đối với thương binh, bao gồm:
   
  - Thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993.
   
  - Người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.
   
  - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 60%.
   
  * Giảm 70% tiền sử dụng đất đối với các đối tượng sau:
   
  - Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993.
   
  -  Người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.
   
  - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% - 40%.
   
  - Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.
   
  - Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến.
   
  - Thân nhân liệt sĩ.
   
  * Giảm 65% tiền sử dụng đất đối với:
   
  - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
   
  - Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến.
   
  Như vậy, thân nhân của người có công với cách mạng hoàn toàn được miễn giảm tiền sử dụng đất từ 90%, 80%, 70% và 65% thuế đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước
   
  211 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595225   05/12/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 50 lần


  Thân nhân liệt sĩ có được giảm tiền sử dụng đất?

  Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của bạn. Tất cả thân nhân liệt sỹ có ghi tên ở mặt sau Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ đều được xem xét giảm tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và chỉ thực hiện một lần đối với một hộ gia đình hoặc cá nhân; mức giảm được tính theo diện tích đất thực tế sử dụng nhưng tối đa không vượt quá hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân.

   
  Báo quản trị |