Thẩm quyền quản lý dự án cấp huyện

Chủ đề   RSS   
 • #574007 28/07/2021

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (141)
  Số điểm: 3573
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 37 lần


  Thẩm quyền quản lý dự án cấp huyện

  Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: “ Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn đầu tư, người quyết định đầu tư giao Ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành hoặc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực là chủ đầu tư. Trong trường hợp không có Ban quản lý dự án hoặc có Ban quản lý dự án nhưng không đủ điều kiện thực hiện thì người quyết định đầu tư giao cho cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý làm chủ đầu tư”

  1. Như vậy Ban quản lý dự án xây dựng huyện do UBND huyện thành lập có phải là Ban quản lý dự án xây dựng khu vực theo quy định trên không?

  2. Như vậy theo quy định trên đối với các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư có được giao về cho huyện là chủ đầu tư được không? Nếu được thì giao cho Ban quản lý dự án xây dựng làm chủ đầu tư hay giao cho UBND huyện làm chủ đầu tư?

   

   
  414 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #574192   30/07/2021

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 193 lần


  Theo điểm a Khoản Điều 21 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

   

  "a) Người đứng đầu cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện quản lý dự án đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quản lý của mình."

   

  Việc xác định Ban quản lý dự án xây dựng huyện do UBND huyệnthành lập có phải là Ban quản lý dự án xây dựng khu vực hay không thì anh xem trong quyết định thành lập anh nha, nhưng với quy định tại Điều 21 nêu trên thì Ban quản lý dự án xây dựng huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập là Ban quản lý dự án chuyên ngành/ Ban quản lý dự án khu vực.

   

  Như vậy, dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư có thể giao cho Ban quản lý cấp huyện làm chủ đầu tư, không có hạn chế Ban quản lý phải là cấp tỉnh hay cấp huyện. Ban quản lý làm chủ đầu tư theo đúng quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 mà anh đã trích dẫn anh nha, không phải là UBND huyện làm chủ đầu tư.

   
  Báo quản trị |