Sắp có Thông tư quy định Căn cứ xác định và định mức biên chế công chức chuyên ngành Ngân hàng

Chủ đề   RSS   
 • #570571 23/04/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 757 lần


  Sắp có Thông tư quy định Căn cứ xác định và định mức biên chế công chức chuyên ngành Ngân hàng

  Công chức ngành ngân hàng - Minh họa

  Công chức ngành ngân hàng - Minh họa

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Ngân hàng. Xin trích dẫn Căn cứ xác định và định mức biên chế công chức chuyên ngành Ngân hàng được quy định tại Dự thảo Thông tư.

  Cụ thể:

  Về căn cứ xác định biên chế công chức:

  - Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP

  - Chứuc năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.

  - Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm và tốc độ phát triển của đối tượng quản lý.

  - Đối với các Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ướng, ngoài các căn cứ nêu trên còn phải căn cứ vào đặc điểm và trình độ phát triển kinh tế, xã hội của từng tỉnh, thành phố; số lượng quy mô, tình hình hoặc đồng của tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

  Về định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Ngân hàng:

  Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Ngân hàng căn cứ số lượng biên chế công chức đã được giao, phân tích thực trạng sử dụng biên chế công chức, lộ trình tinh giản biên chế và khoản 2 Điều 3 Thông tư này để xác định biên chế công chức phù hợp với quy định sau đây:

  1. Định mức biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Ngân hàng được thực hiện theo quy định tại Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 101/2020/NĐ-CP)

  2. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Ngân hàng thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ 2015 (sửa đổi, bổ sung 2019) và Nghị định 123/2016/NĐ-CP.

  3. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức hành chính thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng thuộc các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Ngân hàng, phòng thuộc các tổ chức hành chính thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện theo quy định tại Nghị định 123/2016/NĐ-CP.

  Xem chi tiết Dự thảo tại file đính kèm dưới đây. (Dự kiến thông tư sẽ có hiệu lực trong năm 2021).

   
  989 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận