Sa thải lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi?

Chủ đề   RSS   
 • #603226 13/06/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1962)
  Số điểm: 14010
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Sa thải lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi?

  Đối với trường hợp lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi nếu vi phạm và bị xử lý kỷ luật đến mức sa thải thì có được tiến hành xử lý hay không?
   
  Các trường hợp bị xử lý kỷ luật sa thải
   
  Căn cứ theo quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2019 thì chỉ trong những trường hợp sau đây mới được áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải:
   
  - Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;
   
  - Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;
   
  - Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật Lao động 2019;
   
  - Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng. Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.
   
  Nếu không thuộc một trong những trường hợp trên mà tiến hành xử lý sa thải là vi phạm quy định.
   
  Có được xử lý kỷ luật sa thải khi NLĐ đang nuôi con dưới 12 tháng
   
  Theo quy định tại Khoản 4 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 có nêu không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:
   
  - Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
   
  - Đang bị tạm giữ, tạm giam;
   
  - Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Lao động 2019;
   
  - Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
   
  Như vậy, đối với trường hợp lao động nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì sẽ không được xử lý kỷ luật sa thải.Vậy trường hợp người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng thì sau khi hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng có còn xử lý kỷ luật được hay không?
   
  Tại Điều 123 Bộ luật Lao động 2019 về thời hiệu xử lý kỷ luật:
   
  - Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.
   
  - Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật Lao động 2019, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.
   
  Theo đó, chỉ trong trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng. Do đó, cần phải xác định theo Điều 123 nêu trên xem khi lao động nữ không còn nuôi con dưới 12 tháng thì có còn thời hiệu để xử lý kỷ luật hay không. Nếu còn thì mới tiến hành xử lý kỷ luật được. Trường hợp hết thời hiệu xử lý kỷ luật rồi thì không thể tiến hành xử lý kỷ luật.
   
  381 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận