Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền

Chủ đề   RSS   
 • #597883 30/01/2023

  Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền

  Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2023:
  "Điều 3. Giải thích từ ngữ
  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có."


  =>> Theo đó phòng, chống rửa tiền nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư­; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan. Và trong quá trình hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống rửa tiền thì  các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan cần phải phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền theo quy định tại Điều 16 Luật này như sau:
  - Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền quy định tại Điều 15 của Luật này, đối tượng báo cáo xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm cả việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng.
  - Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng theo quy định sau đây:
  + Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo cáo có thể thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với khách hàng;
  + Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình, đối tượng báo cáo phải nhận biết khách hàng quy định tại Điều 9 của Luật này;
  + Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài các biện pháp quy định tại điểm b khoản này, đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp tăng cường bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao dịch của khách hàng.
  =>> Như vậy việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền được thực hiện theo quy định nêu trên.
  Luật Phòng chống rửa tiền 2023 có hiệu lực từ 01/03/2023.

   
  1218 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598399   31/01/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 4161
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích từ bạn. Hoạt động phòng chống rửa tiền, phòng chống tội phạm rửa tiền đang trở thành một vấn đề hết sức quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế và phát triển nhanh chóng. Chính vì sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam nên hoạt động rửa tiền cũng diễn ra nhiều hơn và tinh vi hơn. Thay vì, đợi đến khi có hậu quả mới xử lý thì chúng ta nên phân loại các đối tượng có nguy cơ rửa tiền cao để liên tục theo dõi và xử lý khi phát hiện tội phạm. Do đó, tôi đánh giá đây là một quy định hết sức hợp lý.

   
  Báo quản trị |