Phá dỡ nhà ở đang thuê mà không được chủ sở hữu đồng ý là hành vị bị nghiêm cấm về nhà ở?

Chủ đề   RSS   
 • #606281 20/10/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (431)
  Số điểm: 3280
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Phá dỡ nhà ở đang thuê mà không được chủ sở hữu đồng ý là hành vị bị nghiêm cấm về nhà ở?

  Hiện nay, mật độ dân số ngày càng tăng, vấn đề về chỗ ở cũng đang là vấn đề quan ngại cho tất cả mọi người. Vậy pháp luật quy định như thế nào về các công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt đời sống                                                                                                                                                                                                                         

   

  Quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở được pháp luật quy định như thế nào?

  Căn cứ Điều 4 Luật Nhà ở 2014 có quy định hộ gia đình, cá nhân có quyền có chỗ ở thông qua việc đầu tư xây dựng, mua, thuê, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi, mượn, ở nhờ, quản lý nhà ở theo ủy quyền và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Nhà ở 2014 có quyền sở hữu đối với nhà ở đó theo quy định của Luật Nhà ở 2014

  Như vậy, mỗi cá nhân, hộ gia đình đều có quyền có chỗ ở cho riêng mình thông qua đa dạng các hình thức như đầu tư xây dựng, mua, thuê, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế.

  Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở là gì?

  Căn cứ Điều 8 Luật Nhà ở 2014 có quy định:

  - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 Luật Nhà ở 2014.

  - Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:

  + Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

  + Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;

  + Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở 2014.

  Theo đó, để được công nhận quyền sở hữu nhà ở thì tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải thỏa mãn các điều kiện nêu trên.

  Phá dỡ nhà ở đang thuê mà không được chủ sở hữu đồng ý có phải là hành vị bị nghiêm cấm về nhà ở hay không?

  Căn cứ Điều 6 Luật Nhà ở 2014 có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm về nhà ở như sau:

  - Xâm phạm quyền sở hữu nhà ở của Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

  - Cản trở việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ về sở hữu, sử dụng và giao dịch về nhà ở của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

  - Quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở không theo quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

  - Xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở; xây dựng không đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích đối với từng loại nhà ở mà Nhà nước có quy định về tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở. Áp dụng cách tính sai diện tích sử dụng nhà ở đã được luật quy định trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở.

  - Chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật; lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức; tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư.

  - Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử dụng riêng; sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp so với quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở và nội dung dự án đã được phê duyệt, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

  - Sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc tiền mua nhà ở trả trước cho phát triển nhà ở.

  - Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án.

  - Thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở không đúng quy định của Luật Nhà ở 2014.

  - Cải tạo, cơi nới, phá dỡ nhà ở đang thuê, thuê mua, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý mà không được chủ sở hữu đồng ý.

  - Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của Chính phủ.

  - Sử dụng nhà ở riêng lẻ vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, sinh hoạt của khu dân cư mà không tuân thủ các quy định của luật về điều kiện kinh doanh.

  -. Báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở không chính xác, không trung thực, không đúng quy định hoặc không đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phá hoại, làm sai lệch thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

  Theo đó, pháp luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm về nhà ở, trong đó có hành vi phá dỡ nhà ở đang thuê mà không được chủ sở hữu đồng ý được xem là hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực nhà ở.

  Từ những căn cứ nêu trên, có thể thấy việc sở hữu và sử dụng nhà ở đang là vấn đề được quan tâm rất lớn, không chỉ với toàn thể người dân mà còn đối với những người có thẩm quyền trong Cơ quan Nhà nước.

   
   
  82 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tlthuthao21899 vì bài viết hữu ích
  admin (31/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận