Những trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định mới

Chủ đề   RSS   
 • #578938 31/12/2021

  Những trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định mới

  Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 sửa đổi bổ sung nhiều điều khoản của Luật Viên chức 2010, trong đó có sự thay đổi về đối tượng được hưởng trợ cấp thôi việc, cụ thể:

  Căn cứ theo Khoản 6 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 45 Luật Viên chức 2010 thì những trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm bao gồm:

  + Khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức;

  + Hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc

  + Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức 2010;

  + Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật Viên chức 2010;

  Ngoài ra những trường hợp trên phải không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Viên chức 2010:

  “2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Bị buộc thôi việc;

  b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

  c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này.”

  Như vậy có thể thấy theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 thì những trường hợp Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng không vì ốm đau, bị tại nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 thì không còn được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm.

   
  421 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580787   27/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Những trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định mới

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Tuy nhiên, theo quan điểm của mình, luật sửa đổi so với luật cũ quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn việc hưởng trợ cấp thôi việc của viên chức, thay vì chỉ quy định chung chung "khi viên chức chấm dứt hợp đồng làm việc". Còn những trường hợp liên quan đến nghỉ việc do ốm đau tại Điều 29 không có sự thay đổi gì khác biệt. 

   
  Báo quản trị |