Người lao động sau khi nghỉ việc có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để được hưởng quyền lợi 5 năm liên tục đóng BHYT?

Chủ đề   RSS   
 • #580720 27/02/2022

  Người lao động sau khi nghỉ việc có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để được hưởng quyền lợi 5 năm liên tục đóng BHYT?


  Theo Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, gián đoạn không quá 3 tháng theo quy định thì thẻ Bảo hiểm y tế sẽ xác định thời gian đủ 5 năm liên tục.
  Người bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu có thời gian tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.
  Tức là, khi tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến), người dân sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.
  Để được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh, người bệnh phải đáp ứng đủ 03 điều: Tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên (nếu có thời gian gián đoạn thì chỉ được gián đoạn tối đa không quá 3 tháng); Có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở; Khám, chữa bệnh đúng tuyến.
  Tham gia BHYT sẽ đem tới cho người dân nhiều quyền lợi. Đặc biệt, khi tham gia bảo hiểm 5 năm liên tục, người dân sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn nữa. Vậy người lao động sau khi nghỉ việc làm thế nào để tiếp tục duy trì bảo hiểm y tế để được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục?
  Căn cứ Công văn 1734/BHXH-QLT năm 2017 có quy định như sau:
  "9. Quy định về cấp và quản lý thẻ BHYT
  ...
  9.7. Khi có phát sinh giảm người lao động, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH qua hệ thống giao dịch điện tử ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng đó). Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng giảm thì phải phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ có giá trị sử dụng hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ các trường hợp báo giảm.
  Ví dụ: Người lao động thôi việc 28/07/2017, đơn vị báo giảm vào ngày 01/08/2017 thì đóng BHYT hết tháng 8/2017; không đóng BHXH, BHTN tháng 8/2017.
  9.8. Đơn vị thông báo cho người lao động thôi việc nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc khác thì đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình để được khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi tham gia 5 năm liên tục theo quy định của Luật BHYT.
  Lưu ý: Nếu đăng ký gia hạn thẻ trước 10 ngày khi thẻ cũ hết giá trị sử dụng thì thẻ BHYT hộ gia đình có giá trị tiếp theo thẻ cũ, trường hợp thẻ cũ hết hạn không quá 3 tháng mới đăng ký tham gia thì thẻ BHYT hộ gia đình có giá trị từ ngày đóng tiền.
  9.9. Từ 01/09/2017 cơ quan BHXH sẽ cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH."
  Như vậy, người lao động sau khi nghỉ việc có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để được hưởng quyền lợi của việc tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.
   
   
  1098 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580736   27/02/2022

  Người lao động sau khi nghỉ việc có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để được hưởng quyền lợi 5 năm liên tục đóng BHYT?

  Bảo hiểm y tế là một loại bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức và quản lí nhằm phục vụ mục đích đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Nhận thức rõ bảo hiểm y tế và các quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế giúp công dân hiểu rõ được quyền cũng như nghĩa vụ tương ứng của mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #581486   18/03/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (875)
  Số điểm: 7507
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Người lao động sau khi nghỉ việc có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để được hưởng quyền lợi 5 năm liên tục đóng BHYT?

  Cảm ơn bài viết của bạn, 

  Như vậy, theo Khoản 3 Điều 27 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, đối với người bệnh khám, chữa bệnh một hoặc nhiều lần tại một cơ sở khám, chữa bệnh mà viện phí lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì:  Người bệnh chỉ phải nộp viện phí bằng với 6 tháng lương cơ sở, phần hơn sẽ được cơ quan bảo hiểm y tế chi trả Ngoài ra người bệnh sẽ được cấp hóa đơn chứng minh để không phải cùng chi trả tiền khám, chữa bệnh trong năm đó.

  Đối với người bệnh khám chữa bệnh tại một hoặc nhiều cơ sở mà viện phí lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì: Người bênh vẫn phải chi trả toàn bộ viện phí cho cơ sở khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, người bệnh sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn trả phần viện phí lớn hơn 6 tháng lương cơ sở nếu mang được đủ chứng từ liên quan đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

   
  Báo quản trị |  
 • #582347   31/03/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Người lao động sau khi nghỉ việc có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để được hưởng quyền lợi 5 năm liên tục đóng BHYT?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì “Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng”.

  Như vậy, căn cứ để xác định tính liên tục dựa trên "thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước". Do đó trong trường hợp lao động nghỉ việc và chuyển sang đóng BHYT hộ gia đình (thời gian gián đoạn không quá 3 tháng) thì thời gian tham gia BHYT trước đó cũng được tính là liên tục.

   
  Báo quản trị |  
 • #590587   30/08/2022

  Người lao động sau khi nghỉ việc có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để được hưởng quyền lợi 5 năm liên tục đóng BHYT?

  Cảm ơn những thông tin cung cấp rất hữu ích từ bạn. Theo Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, gián đoạn không quá 3 tháng theo quy định thì thẻ Bảo hiểm y tế sẽ xác định thời gian đủ 5 năm liên tục.

  Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 có nêu:

  Người bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu có thời gian tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

  Tức là, khi tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến), người dân sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

  Để được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh, người bệnh phải đáp ứng đủ 03 điều: Tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên (nếu có thời gian gián đoạn thì chỉ được gián đoạn tối đa không quá 3 tháng); Có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở; Khám, chữa bệnh đúng tuyến.

   
  Báo quản trị |