Người lao động đánh nhau tại nơi làm việc được hưởng trợ cấp như thế theo quy định pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #611408 10/05/2024

  nitrum01
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (294)
  Số điểm: 2277
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 40 lần


  Người lao động đánh nhau tại nơi làm việc được hưởng trợ cấp như thế theo quy định pháp luật

  Trường hợp xảy ra sự việc xô xát giữa những người lao động tại nơi làm việc dẫn đến chết người thì người sử dụng lao động có tránh nhiệm thế nào trong vấn đề này. Đây là nội dung được nhiều người sử dụng lao động quan tâm khi có sự việc xảy ra, để chắc chắn đảm bảo trách nhiệm của người sử dụng lao động trong vấn đề tai nạn lao động tại nơi làm việc.

  Xác định tai nạn lao động

  Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 có đề cập tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

  Những trường hợp không xác định là tai nạn lao động

  Căn cứ quy định tại Điều 40 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 có đề cập những trường hợp:

  - Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động;

  - Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân;

  - Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.

  Theo đó những trường hợp được nêu trên người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động quy định tại Điều 38 và Điều 39 (bồi thường và hỗ trợ). Đồng thời người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân nêu trên.

  Về chế độ tử tuất

  Căn cứ quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đề cập đến những trường hợp được nhận trợ cấp mai táng bao gồm:

  - Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

  - Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  - Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

  Về mức hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà những người được đề cập nêu trên chết.

  Các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nếu những người được liệt kê trên chết:

  - Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

  - Đang hưởng lương hưu;

  - Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  - Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

  Nhân thân những người này sẽ được hưởng tuất hằng tháng nếu thuộc những trường hợp sau:

  - Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

  - Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  - Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

  - Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

  Như vậy, người lao động xảy ra mâu thuẫn tại nơi làm việc, đánh nhau chết người thì không được hưởng chế độ tai nạn lao động mà nhân thân sẽ được hưởng chế độ tử tuất nêu trên.

   
  27 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận