Người lao động đã nộp tiền ký quỹ nhưng không sang nước ngoài làm việc có được hoàn trả không?

Chủ đề   RSS   
 • #599843 28/02/2023

  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Người lao động đã nộp tiền ký quỹ nhưng không sang nước ngoài làm việc có được hoàn trả không?

  Căn cứ khoản 1 Điều 32 Nghị định 112/2021/NĐ-CP quy định về trường hợp hoàn trả tiền ký quỹ như sau:
   
  "Hoàn trả tiền ký quỹ
  1. Các trường hợp hoàn trả tiền ký quỹ của người lao động
  a) Người lao động hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trước thời hạn nhưng không gây thiệt hại cho doanh nghiệp; người lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
  b) Người lao động đã nộp tiền ký quỹ nhưng doanh nghiệp không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn đã cam kết hoặc quá thời hạn chờ xuất cảnh và người lao động không còn nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài;
  c) Các trường hợp người lao động không gây thiệt hại cho doanh nghiệp;
  d) Tiền ký quỹ của người lao động còn lại sau khi đã bù đắp thiệt hại phát sinh đối với doanh nghiệp do lỗi của người lao động gây ra theo Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
  ..."
   
  Như vậy, trường hợp người lao động đã nộp tiền ký quỹ nhưng doanh nghiệp không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn đã cam kết hoặc quá thời hạn chờ xuất cảnh và người lao động không còn nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài thì sẽ được hoàn tiền ký quỹ.
   
  99 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận