Người được tặng cho phần vốn góp có được trở thành thành viên công ty không?

Chủ đề   RSS   
 • #508976 30/11/2018

  hoangtung2402
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2018
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 2552
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Người được tặng cho phần vốn góp có được trở thành thành viên công ty không?

  Tôi có một người anh kết nghĩa chơi với nhau đã từ rất lâu rồi. Hiện nay anh ấy là thành viên của một công ty lớn tại thành phố Hồ Chí Minh (công ty hoạt động theo hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên) và anh muốn cho tôi một phần vốn góp của anh trong công ty. Vậy nếu trường hợp tôi được cho thì tôi có được trở thành thành viên công ty hay không?

   
  1044 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #508980   30/11/2018

  tieukhanh95
  tieukhanh95
  Top 150
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2017
  Tổng số bài viết (597)
  Số điểm: 6012
  Cảm ơn: 58
  Được cảm ơn 107 lần


  Theo quy định hiện hành thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tại Điều 50 và Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2014.
   
  Trong đó, theo quy định tại Khoản 6 Điều 50 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền định phần đoạt vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
   
  Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền tặng cho phần vốn góp của mình trong công ty cho cá nhân, tổ chức khác.
   
  Theo quy định tại Khoản 5 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.
   
  Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.
   
  Như vậy: Người được thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tặng cho phần vốn góp của mình trong công ty đương nhiên trở thành thành viên của công ty mà không cần phải được Hội đồng thành viên chấp thuận khi thuộc một trong các trường hợp là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba của thành viên.
   
  Trường hợp người được tặng cho không thuộc một trong các trường hợp đương nhiên trở thành thành viên công ty trên đây thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.
   
  => Do đó: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn có một người anh kết nghĩa chơi với nhau đã từ rất lâu và không có quan hệ họ hàng gì cả. Nên bạn không thuộc trường hợp đương nhiên trở thành thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên khi được người anh đó tặng cho một phần vốn góp trong công ty.
   
  Bạn chỉ được trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.
   
  Báo quản trị |