Nghị quyết 150/NQ-CP: Hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai đến tháng 04/2023

Chủ đề   RSS   
 • #593885 15/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2024)
  Số điểm: 66015
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1721 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị quyết 150/NQ-CP: Hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai đến tháng 04/2023

  Ngày 14/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 150/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
   
  Cụ thể, Bộ TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan giúp Chính phủ tổ chức thực hiện Kế hoạch về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trình Chính phủ trước ngày 25/11/2022.
   
  nghi-quyet-150-nqcp-hoan-thien-du-thao-luat-dat-dai-den-thang-042023
   
  Bộ TN&MT chủ trì tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương đề lấy ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (từ tháng 11/2022 đến hết tháng 4/2023).
   
  Đồng thời có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan giúp Chính phủ tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
   
  Bộ, cơ quan ngang bộ lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để sửa đổi các luật, pháp lệnh có quy định liên quan đến quản lý, sử dụng đất trình Chính phủ và gửi Bộ Tư pháp để lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.
   
  Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Chính phủ lập đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trên cơ sở các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đã được Chính phủ thông qua.
   
  Bộ TT&TT chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí có trách nhiệm tổ chức truyền thông về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo trung thực, khách quan.
   
  UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến tại địa phương gửi Bộ TN&MT để tổng hợp.
   
  Mục đích của Kế hoạch
   
  Cụ thể hóa mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
   
  Đến năm 2023 hoàn thành việc trình Quốc hội thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW.
   
  Cụ thể hóa Kế hoạch 329/KH-UBTVQH15 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
   
  Tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án Luật; xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.
   
  Xem thêm Nghị quyết 150/NQ-CP có hiệu lực ngày 14/11/2022.
   
  256 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận