Khấu trừ VAT đầu vào

Chủ đề   RSS   
 • #169797 03/03/2012

  Khấu trừ VAT đầu vào

   

  Xin chào!

  Tôi có một thắc mắc về việc khấu từ thuế GTGT đầu vào trong trường bù trừ công nợ ba bên.  Trường hợp của tôi như sau:

  - Công ty A và B có giao dịch mua bán hàng hóa với nhau.  Các nghiệp vụ phát sinh đều có hóa đơn và hợp đồng nguyên tắc đã được 2 bên ký kết đầu năm chưa có qui định bù trừ công nợ trong hợp đồng.

  - Công ty C là Công ty mẹ của Công ty B.  Tại thời điểm cuối năm, Công ty B ghi nhận một khoản phải trả cổ tức cho Công ty C.  Bên cạnh đó, Công ty C có một khoản nợ phải trả với Công ty A và Công ty A cũng có một khoản công nợ phải trả cho Công ty B.

  Tôi muốn thực hiện việc bù trừ Công nợ giữa các Công ty A - B - C thì:
  - Các chi phí đầu vào có được là hợp lý hợp lệ nếu như chỉ có biên bản cấn trừ công nợ ba bên
  - Thuế GTGT đầu vào của Công ty A có được khấu trừ (vì điều kiện phải thanh toán qua ngân hàng).
  - Các chừng từ cần thiết nên lập để phù hợp với qui định pháp luật thuế hiện hành như thế nào?

  Kính mong được sự giúp đỡ.
   
  6212 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG, Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh

Điện thoại : 08.9551149 Email : tvpl_ls.nguyendinhhung@yahoo.com.vn