huỷ hoá dơn

Chủ đề   RSS   
 • #169576 02/03/2012

  haluyen240885

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/03/2012
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  huỷ hoá dơn

  ngày 01/04/2010 đơn vị tôi đã làm thông báo huỷ hoá đơn và thông báo phát hành hoá đơn nhưng do sơ xuất mà cơ quan thuế đã không đóng dấu nhận công văn cho tôi vào thông báo huỷ hoá đơn mà chỉ đóng dấu nhận vào thông báo phát hành hoá đơn. Nay cơ quan thuế làm mất thông báo huỷ hoá đơn của tôi ( Tôi nghĩ như vậy) nên gọi điện đến đơn vị tôi và thông báo rằng đơn vị tôi chưa nộp thông báo huỷ hoá đơn. và nếu đơn vị tôi bảo là đã nộp rồi thì phải trình bảng thông báo huỷ hoá đơn có đóng dấu đã nhận hồ sơ của cơ quan thuế ra. lúc đó tôi mở hồ sơ của mình ra kiểm tra thì thấy rằng thông báo huỷ hoá đơn của tôi không được cơ quan thuế đóng dấu. và cơ quan thuế bắt doanh nghiệp tôi phải nộp phạt theo khảon 2, điều 31 của nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Vậy tôi muốn hỏi trong trường hợp này doanh nghiẹp của tôi phải xử lý như thế nào, vì thực tế bên tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ này rồi, và tôi cũng muốn hỏi ví dụ như khi tôi mang thông báo phát hành hoá đơn đi nộp cho cơ quan thuế mà  không mang thông báo huỷ hoá đơn  nộp thì cơ quan thuế có được phép nhận thông báo phát  hành hoá đơn của tôi được không?
   
  3824 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #170476   07/03/2012

  LS_NgDinhHung
  LS_NgDinhHung
  Top 50
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (2095)
  Số điểm: 11183
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 723 lần
  Lawyer

  Sơ xuất của bạn khi nộp thông báo cho cơ quan thuế mà không kiểm tra cơ quan thuế có đóng dấu nhận hay không. bây giờ bạn không chứng minh được mình đã nộp thì phải nộp phạt, không có cách nào khác.
   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG, Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh

Điện thoại : 08.9551149 Email : tvpl_ls.nguyendinhhung@yahoo.com.vn