Hướng dẫn công dân phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến thông tin, truyền thông

Chủ đề   RSS   
 • #389159 24/06/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4258 lần


  Hướng dẫn công dân phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến thông tin, truyền thông

  Thông tin, truyền thông là những vấn đề nhạy cảm hiện nay, khi tốc độ phát triển của ngành công nghệ thông tin ngày một gia tăng, chỉ cần một thông tin nhỏ có thể lan truyền một cách nhanh chóng đến khắp nơi trên cả nước.

  Nhằm chấn chỉnh lại việc giải quyết các phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến thông tin truyền thông. Bộ Thông tin Truyền thông ra quy định hướng dẫn tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo các vấn đề liên quan.

  Theo đó, có một số lưu ý như sau:

  Các cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

  - Bộ Thông tin truyền thông.

  - Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Viễn thông, Cục Tin học hóa, Cục Báo chí, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Bưu điện Trung ương, Cục An toàn thông tin, Cục Công tác phía Nam.

  - Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Thời gian tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

  Là thời gian hành chính, trừ trường hợp đột xuất do người có thẩm quyền quyết định.

  Phòng tiếp nhận phải có biển ghi “Phòng tiếp công dân” và bảng nội quy tiếp công dân.

  Các cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm xử lý các đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, sẽ không xử lý đơn trong các trường hợp sau:

  - Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, trên đơn được thể hiện gửi cho nhiều cơ quan, nhiều người, và trong đơn đã có tên của cơ quan hay người có thẩm quyền giải quyết.

  - Đơn không đảm bảo đủ thông tin của các yếu tố sau:

  Với đơn khiếu nại: không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; không ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; không ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; không ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; không ghi rõ nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại.

  Với đơn tố cáo: không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo; không ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; không ghi rõ ngày, tháng, năm; nội dung tố cáo không cụ thể, không có cơ sở để xem xét; không ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo.

  Với đơn phản ánh, kiến nghị: không có chữ ký hoặc điểm chỉ; không ghi rõ họ, tên, địa chỉ người viết đơn; nội dung kiến nghị, phản ánh không cụ thể, không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

  Minh bạch, công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Hạn 15 ngày kể từ ngày ký quyết định giải quyết khiếu nại và 10 ngày kề từ ngày ký kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành chính hành vi vi phạm, kết quả giải quyết phải được công khai(trừ trường hợp thuộc bí mật nhà nước) thông qua một trong các hình thức sau:

  - Công khai tại cuộc họp nơi người bị khiếu nại công tác.

  - Niêm yết tại trụ sở làm việc hay địa điểm tiếp dân của cơ quan, tổ chức giải quyết.

  - Công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin truyền thông.

  Xem chi tiết dự thảo Thông tư tại đây.

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 24/06/2015 05:42:12 CH
   
  5245 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #390505   03/07/2015

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4258 lần


  Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ tiếp dân định kỳ mỗi tháng 

  (Mic.gov.vn) - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son sẽ trực tiếp hoặc tùy theo nội dung và phân công các Thứ trưởng tiếp công dân vào ngày định kỳ hàng tháng tại phòng tiếp công dân của Bộ. Bộ TT&TT sẽ ứng dụng CNTT để phục vụ cho công tác tiếp công dân được thuận tiện và nhanh chóng. 

  Bộ TT&TT đang lấy ý kiến để hoàn thiện Thông tư Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ TT&TT. Thông tư này quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm: công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và chế độ báo cáo. 

  Việc tiếp công dân thường xuyên được thực hiện tại phòng tiếp công dân, trong giờ hành chính, trừ trường hợp đột xuất do người có thẩm quyền quyết định. 

  Thanh tra Bộ TT&TT sẽ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của Bộ; chủ trì tổ chức, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công dân đến yêu cầu được Lãnh đạo Bộ tiếp, thì bố trí lịch để Lãnh đạo Bộ tiếp công dân; thông báo cho đơn vị chức năng có liên quan và Thanh tra Bộ cử cán bộ cùng tham gia tiếp công dân với Lãnh đạo Bộ. 

  Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Thứ trưởng tiếp công dân ngày định kỳ hàng tháng tại phòng tiếp công dân của Bộ. Trong trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng được phân công trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố vì lý do khách quan thì có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác. 

  Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Bộ trưởng trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Thứ trưởng tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp như công dân đến yêu cầu được Lãnh đạo Bộ tiếp gặp hoặc những vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau…

  Dự thảo Thông tư này cũng quy định, người tiếp công dân yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc giấy ủy quyền; xác định tính hợp lệ, hợp pháp của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ghi chép đầy đủ họ tên, địa chỉ của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và yêu cầu công dân ký xác nhận vào Sổ tiếp công dân. Trong quá trình tiếp người tố cáo, người tiếp công dân phải giữ bí mật và họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin có hại cho người tố cáo trừ khi người tố cáo đồng ý công khai; trường hợp thấy cần thiết hoặc do người tố cáo yêu cầu thì người tiếp công dân phải áp dụng những biện pháp cần thiết hoặc kiến nghị áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố cáo và người thân thích của người tố cáo.

  Thanh tra Bộ TT&TT sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Định kỳ hàng quý, hàng năm, Thanh tra Bộ có trách nhiệm tổng hợp trình Bộ trưởng hoặc thừa lệnh Bộ trưởng báo cáo Thanh tra Chính phủ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định

   
  Báo quản trị |  
 • #390634   04/07/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


  Rãnh ghê ? Dự thảo chưa biết chừng nào có Hiệu Lực?

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |