DanLuat 2024

Trần Hoàng An - nguoitruongphu

Họ tên

Trần Hoàng An


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 16/11

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

nguoitruongphu

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url