gian nop thue GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #186009 16/05/2012

  haivan19842003

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  gian nop thue GTGT

  Hi ac
     E moi nhan duoc Nghi quyet 13 cua chinh phu ve mot so giai phap thao go kho khan cho SXKD, ho tro thi truong ngay 10/05/2012 gia han 06 thang nop thue GTGT T4,5,6/2012 doi voi doanh nghiep nho va vua. Doanh nghiep e ve linh vuc thi cong xay dung cong trinh nha o. Tong so lao dong tam 120 ng chua ke lao dong thoi vu va tong von dieu le la 186 ty dong. Vay doanh nghiep e co nam trong dien duoc gia han nop thue GTGT ?
  E cam on AC.
   
  6507 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #186502   17/05/2012

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2071
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 73 lần


  Chào bạn,

  Điều 3 của Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 có phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo bản bên dưới:

  Quy mô

   

   

  Khu vực

  Doanh nghiệp siêu nhỏ

  Doanh nghiệp nhỏ

  Doanh nghiệp vừa

  Số lao động

  Tổng nguồn vốn

  Số lao động

  Tổng nguồn vốn

  Số lao động

  I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

  10 người trở xuống

  20 tỷ đồng trở xuống

  từ trên 10 người đến 200 người

  từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

  từ trên 200 người đến 300 người

  II. Công nghiệp và xây dựng

  10 người trở xuống

  20 tỷ đồng trở xuống

  từ trên 10 người đến 200 người

  từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

  từ trên 200 người đến 300 người

  III. Thương mại và dịch vụ

  10 người trở xuống

  10 tỷ đồng trở xuống

  từ trên 10 người đến 50 người

  từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

  từ trên 50 người đến 100 người

  Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty bạn không thuộc doanh nghiệp vừa
  Do đó, công ty bạn không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT T4,5,6/2012 như Nghị Quyết 13 đã nêu.

  Thân mến
   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Ls Lê Xuân Hiệp, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận năm 2003. Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM năm 2008.