động sản hay bất động sản

Chủ đề   RSS   
 • #64237 16/10/2010

  vuivui91
  Top 500


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2010
  Tổng số bài viết (150)
  Số điểm: 2156
  Cảm ơn: 26
  Được cảm ơn 28 lần


  động sản hay bất động sản

  Trong một giao kết bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (cụ thể là quan hệ thế chấp), đối tượng của hợp đồng là một tài sản đã được mua bảo hiểm. Trong thời gian hợp đồng thế chấp có hiệu lực, do nguyên nhân khách quan, tài sản thế chấp bị hủy hoại. Theo nội dung của hợp đồng bảo hiểm, chủ sở hữu sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường bằng một khoản tiền theo thỏa thuận đã giao kết giữa hai bên. Lúc này, số tiền bảo hiểm tiếp tục là đối tượng của hợp đồng thế chấp (vì hợp đồng vẫn còn hiệu lực). Điều này trái với quy định của luật: trừ tàu biển, đối tượng của hợp đồng thế chấp phải là một bất động sản. Vấn đề này được lý giải ra sao?


  chẳng cần nói quá nhiều mới cất lên được lời ý nghĩa, mong muốn trong tôi chỉ là một người làm tôt muốn hát ca!

   
  6919 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #64238   16/10/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3185
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 67 lần


         Chào bạn..
         Pháp luật không quy định đối tượng ủa hợp đông thế chấp phải là bất động sản.
         Bạn xem lại điều 342 Bộ luật dân sự sẽ rõ.

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
 • #65168   24/10/2010

  hangxinhxan
  hangxinhxan
  Top 500


  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2009
  Tổng số bài viết (187)
  Số điểm: 1783
  Cảm ơn: 23
  Được cảm ơn 27 lần


  Chắc bạn nhầm với quy định tại bộ luật dân sự năm 1995 rồi. vì theo quy định tại điều 346 BLDS năm 1995 thì:

  Điều 346. Thế chấp tài sản

  1- Thế chấp tài sản là việc bên có nghĩa vụ dùng tài sản là bất động sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền.

  Hoa lợi, lợi tức và các quyền phát sinh từ bất động sản được thế chấp thuộc tài sản thế chấp, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

  Trong trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản có vật phụ, thì vật phụ của bất động sản cũng thuộc tài sản thế chấp.

  Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản có vật phụ, thì vật phụ chỉ thuộc tài sản thế chấp, nếu có thoả thuận.

  2- Bất động sản thế chấp do bên thế chấp giữ, trừ trường hợp các bên có thoả thuận giao cho bên nhận thế chấp hoặc người thứ ba giữ.

  3- Bất động sản có đăng ký quyền sở hữu có thể được thế chấp để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu có giá trị lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  4- Việc thế chấp quyền sử dụng đất được quy định tại các điều từ Điều 727 đến Điều 737 của Bộ luật này.

    " ngoài ra theo quyết định của thống đốc ngân hàng nhà nước số 217/QD-NH1 ngày 17 tháng 8 năm 1996 về việc ban hành quy chế thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn ngân hàng:

  Điều 5. Tài sản dùng để thế chấp:

  5.1. Tài sản dùng để thế chấp vay vốn các Tổ chức tín dụng là các bất động sản có khả năng chuyển nhượng, mua bán được dễ dàng, bao gồm:

  a) Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng.

  b) Đối với bất động sản có tham gia bảo hiểm thì giá trị hợp đồng bảo hiểm cũng thuộc tài sản thế chấp.

  c) Các cơ sở sản xuất kinh doanh như: nhà máy, khách sạn, cửa hàng, nhà kho... và các công cụ, máy móc, thiết bị gắn liền với nhà máy, tàu biển, máy bay...

  d) Tài sản khác nếu pháp luật có quy định.

  5.2. Quyền sử dụng đất theo pháp luật về đất đai quy định.

  5.3. Hoa lợi, lợi tức, các quyền phát sinh từ bất động sản được thế chấp thuộc tài sản thế chấp hay không là do các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định."

  Tuy nhiên theo quy định tại điều 342 BLDS năm 2005 thì tài sản dùng để thế chấp gồm cả bất động sản và động sản

  hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời

   
  Báo quản trị |