DanLuat 2024

NGUYỄN THỊ HẰNG - hangxinhxan

Họ tên

NGUYỄN THỊ HẰNG


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 26/03

Đến từ Thanh Hoá, Việt Nam

đại học không phải là con đường duy nhất vì có nhiều người thành công nhưng không qua môi trường đào tạo đại học, nhưng đối với tôi, nó là con đường ngắn nhất để đến với thành công

hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời

Tỉnh thành Thanh Hoá, Việt Nam
Url