Doanh nghiệp có nên thành lập Công đoàn cơ sở ?

Chủ đề   RSS   
 • #470754 13/10/2017

  thanhdatvo95
  Top 500
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/06/2015
  Tổng số bài viết (255)
  Số điểm: 4680
  Cảm ơn: 124
  Được cảm ơn 165 lần


  Doanh nghiệp có nên thành lập Công đoàn cơ sở ?

  Công đoàn là một tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân và người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng trên.

  Trong đó, Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp được thành lập khi Doanh nghiệp có ít nhất năm (05) đoàn viên Công đoàn hoặc năm (05) Người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam. (Xem thêm các bước thành lập Công đoàn tại đây )

  Doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở đều phải đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho Người lao động. Nếu không đóng sẽ bị xử phạt theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/11/2015.

  Trong đó, Công đoàn cơ sở được nhận lại theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số thu kinh phí công đoàn và tổng số thu đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, từ đó tổ chức các hoạt động sinh hoạt, tăng cường phúc lợi cho người lao động.(tỷ lệ phần trăm bị thay thế tại Quy định Thu chi tài chính Công đoàn cơ sở được xác định cụ thể là 65%, quy định mới tùy theo hướng dẫn hàng năm.)

  Do kinh phí Công đoàn là khoản tiền bắt buộc mà doanh nghiệp cần phải đóng lên cho Tổng liên đoàn, do đó Doanh nghiệp nên thành lập Công đoàn để lấy lại được một phần số tiền đã đóng, đối với doanh nghiệp có số lượng người lao động lớn, từ vài trăm người trở lên thì khoản tiền này không phải là ít.

  Cuối cùng là sau khi lấy lại phần tiền đó thì tùy vào chính sách của từng doanh nghiệp mà người lao động sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi khác nhau.

  Cơ sở pháp lý :

  - Điều 26 Luật Công đoàn 2012;

  - Các Điều từ 4 đến 7 của Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính Công đoàn.

  - Quyết định 1910/QĐ-TLĐ năm 2016

   
  18602 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn thanhdatvo95 vì bài viết hữu ích
  MayDuong (25/08/2018) hongphuong1993 (01/11/2017) ntdieu (14/10/2017) DT_DA (13/10/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang <123
Thảo luận
 • #559426   30/09/2020

  Theo ý kiến cá nhân của mình thì các doanh nghiệp nên lập công đoàn cơ sở để hỗ trợ và quản lý tốt các vấn đề liên quan đến người lao động. Để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động thì nhất thiết phải thành công đoàn công sở.

   
  Báo quản trị |  
 • #559440   30/09/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (812)
  Số điểm: 5465
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.” Điều 1 Luật Công đoàn 2012. Pháp luật quy định vai trò và vị trí của tổ chức công đoàn là thế, tuy nhiên cách thể hiển trên thực tế vẫn chưa được rõ rệt.

   
  Báo quản trị |  
 • #559660   30/09/2020

  nghuynhminhkhoi
  nghuynhminhkhoi
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/06/2020
  Tổng số bài viết (388)
  Số điểm: 2231
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 22 lần


  Mình tán thành với quan điểm thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp khi hội đủ các điều kiện cần thiết tại Luật Doanh nghiệp cũng như Luật Công đoàn vì đây là tiền đề đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, từng bước nâng cao đời sống cho người lao động.

   
  Báo quản trị |