Độ tuổi nghỉ hưu của Giáo sư, Phó giáo sư vào năm 2024 là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #608752 19/02/2024

  phucpham2205
  Top 500
  Lớp 5

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (331)
  Số điểm: 6341
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 132 lần


  Độ tuổi nghỉ hưu của Giáo sư, Phó giáo sư vào năm 2024 là bao nhiêu?

  Giáo sư, Phó giáo sư là những người đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của giáo dục, khoa học và công nghệ. Sau đây hãy cùng tìm hiểu về độ tuổi nghỉ hưu của họ năm 2004? Họ có thể kéo dài công tác tối đa  bao lâu và thủ tục như thế nào?

  (1) Độ tuổi nghỉ hưu của Giáo sư, Phó giáo sư là bao nhiêu?

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ Luật lao động 2019 được hướng dẫn bởi Nghị định 135/2020/NĐ-CP có quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

  - Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. 

  - Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

  Đồng thời, tại Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP cũng quy định về lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường như sau:

  Lao động nam

  Lao động nữ

  Năm nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu

  Năm nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu

  2021

  60 tuổi 3 tháng

  2021

  55 tuổi 4 tháng

  2022

  60 tuổi 6 tháng

  2022

  55 tuổi 8 tháng

  2023

  60 tuổi 9 tháng

  2023

  56 tuổi

  2024

  61 tuổi

  2024

  56 tuổi 4 tháng

  2025

  61 tuổi 3 tháng

  2025

  56 tuổi 8 tháng

  2026

  61 tuổi 6 tháng

  2026

  57 tuổi

  2027

  61 tuổi 9 tháng

  2027

  57 tuổi 4 tháng

  Từ năm 2028 trở đi

  62 tuổi

  2028

  57 tuổi 8 tháng

     

  2029

  58 tuổi

     

  2030

  58 tuổi 4 tháng

     

  2031

  58 tuổi 8 tháng

     

  2032

  59 tuổi

     

  2033

  59 tuổi 4 tháng

     

  2034

  59 tuổi 8 tháng

     

  Từ năm 2035 trở đi

  60 tuổi

  Như vậy, độ tuổi nghỉ hưu đối với Giáo sư, Phó giáo sư trong điều kiện lao động bình thường vào năm 2024 sẽ là 61 tuổi đối với Giáo sư, Phó giáo sư là nam, 56 tuổi 4 tháng đối với trường hợp Giáo sư, Phó giáo sư là nữ.

  (2) Giáo sư, Phó giáo sư được kéo dài thời gian nghỉ hưu tối đa là bao nhiêu năm?

  Trước đây, tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 141/2013/NĐ-CP có quy định đối với giảng viên có chức danh phó giáo sư là không quá 7 năm và đối với giảng viên có chức danh giáo sư là không quá 10 năm.

  Tuy nhiên, điều khoản nêu trên đã hết hiệu lực kể từ ngày 15/08/2022 và thay vào đó là quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 50/2022/NĐ-CP về nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn như sau:

  “Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.”

  Như vậy, ở thời điểm hiện tại, đối với viên chức có học hàm là Giáo sư, Phó giáo sư thì được kéo dài thời gian nghỉ hưu là tối đa là 05 năm tính từ thời điểm Giáo sư, Phó giáo sư đó đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ngoài ra, trong thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định, viên chức nêu trên chỉ được làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

  (3) Thủ tục xem xét kéo dài thời gian công tác với Giáo sư, Phó giáo sư nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định

  Trước tiên, để có thể kéo dài thời gian công tác thì Giáo sư, Phó giáo sư cần phải đáp ứng được các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 50/2022/NĐ-CP sau đây:

  - Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

  - Có đầy đủ sức khỏe.

  - Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về Đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

  Khi đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện nêu trên, Giáo sư, Phó giáo sư thực hiện các bước được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 50/2022/NĐ-CP như sau:

  - Thông báo nhu cầu: Hàng năm, đơn vị sẽ thông báo nhu cầu kéo dài thời gian công tác dựa trên định hướng phát triển, nhân lực và yêu cầu của vị trí việc làm.

  - Nộp đơn đề nghị: khi đảm bảo đáp ứng các điều kiện và có nguyện vọng thì Giáo sư, Phó giáo sư cần nộp đơn đề nghị cho cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng.

  - Xem xét và đánh giá: sau khi nhận được đơn đề nghị cấp có thẩm quyền sẽ xem xét điều kiện của viên chức và nhu cầu của đơn vị để đưa ra quyết định.

  - Gửi quyết định: trường hợp được thông qua, quyết định sẽ được gửi cho Giáo sư, Phó giáo sư và các cá nhân liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.

  Để tổng kết lại, độ tuổi nghỉ hưu đối với học hàm Giáo sư, Phó giáo sư trong điều kiện lao động bình thường vào năm 2024 sẽ là 61 tuổi đối với Giáo sư, Phó giáo sư là nam, 56 tuổi 4 tháng đối với trường hợp Giáo sư, Phó giáo sư là nữ. Trường hợp Giáo sư, Phó giáo sư muốn kéo dài thời gian công tác thì cần phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định sau đó làm đơn đề nghị và đợi quyết định của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian nghỉ hưu chỉ là tối đa là 05 năm.

   
  321 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (08/03/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận