Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư? Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư?

Chủ đề   RSS   
 • #602960 01/06/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (400)
  Số điểm: 3272
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 60 lần


  Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư? Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư?

  Chuyển nhượng dự án đầu tư là việc Nhà đầu tư hiện tại chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp. ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
   
  Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư?
   
  - Điều kiện của bên chuyển nhượng và dự án:
   
  + Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư 2020.
   
  + Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt.
   
  + Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.
   
  + Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
   
  + Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.
   
  + Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.
   
  + Trong thời hạn sử dụng đất. 
   
  - Điều kiện của bên nhận chuyển nhượng:
   
  + Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
   
  + Có đủ năng lực tài chính (báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư).
   
  + Cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án. 
   
  Thủ tục chuyển nhượng dự án đẩu tư thực hiện theo văn bản nào?
   
  Theo khoản 2 Điều 46 Luật đầu tư 2020 và Điều 9 Nghị định 02/2022/NĐ-CP thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư chia thành 2 trường hợp:
   
  - Đối với dự án đầu tư mà nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư 2020 và dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư thực hiện chuyển nhượng dự án theo quy định pháp luật về đầu tư.
   
  - Đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp trên việc chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.
   
  Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư?
   
  - Đối với thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư, hồ sơ chuyển nhượng dự án bao gồm:
   
  + Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư hoặc Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư (tùy trường hợp).
   
  + Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư.
   
  + Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư.
   
  + Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng.
   
  + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).
   
  + Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC).
   
  + Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
   
  - Đối với thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư theo pháp luật kinh doanh bất động sản hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 10 Nghị định 02/2022/NĐ-CP.
   
  1314 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận