Đề xuất mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #597003 11/01/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2199)
  Số điểm: 76583
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1624 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023

  Ngày 09/01/2023, Thủ tướng Chính phủ lấy ý kiến Dự thảo Quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

  Trong đó, nổi bật là đề xuất mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

  Theo Dự thảo Quyết định nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đề xuất mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, cụ thể như sau:

  - Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất, thuê mặt nước thuộc đối tượng áp dụng của Dự thảo Quyết định này.

  Ngoài ra, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

  - Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định trên tính theo số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 theo quy định của pháp luật. 

  Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

  Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

  Theo quy định trên, hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước bao gồm:

  (1) Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023 của người thuê đất, thuê mặt nước theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Dự thảo Quyết định này.

  Mẫu tại Phụ lục

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/01/11/M%E1%BA%ABu.docx

  Người thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Dự thảo Quyết định.

  (2) Một trong các giấy tờ sau:

  - Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước 

  - Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

  Xem chi tiết tại Dự thảo Quyết định lấy ý kiến ngày 09/01/2023.

   
  441 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (13/01/2023) ThanhLongLS (12/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599651   28/02/2023

  Đề xuất mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023

  Cảm ơn bài viết bổ ích của bạn. Đối với một số doanh nghiệp sau đại dịch covid phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là khoản tiền thuê đất, thuê mặt nước để sản xuất kinh doanh. Do đó, để giảm thiểu gánh nặng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung, Thủ tướng chính phủ đã lấy ý kiến về việc Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất, thuê mặt nước cho một số đối tượng cụ thể. Quyết định này được ban hành sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp hiện nay.

   
  Báo quản trị |