Đăng ký đất đai thống kê – kiểm kê, đăng ký cập nhật – chỉnh lý biên động đất đai ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #601628 03/04/2023

  Đăng ký đất đai thống kê – kiểm kê, đăng ký cập nhật – chỉnh lý biên động đất đai ra sao?

  1. Phân tích những mâu thuẫn bất cập giữa cơ sở pháp lý và thực trạng áp dụng.
   
  2. Ví dụ minh họa, phân tích ví dụ trên cơ sở pháp lý và dữ liệu thực tế.
   
  186 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận