Công chức bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên khi nào?

Chủ đề   RSS   
 • #597711 29/01/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2196)
  Số điểm: 76508
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1622 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công chức bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên khi nào?

  Một số người dân thắc mắc rằng, liệu là công chức thì trong trường hợp nào sẽ bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên? Bài viết sẽ cung cấp một số thông tin về vấn đề này.

  Trường hợp nào công chức sẽ bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên?

  Căn cứ vào khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV (được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/08/2021) như sau:

  Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên:

  Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 như sau:

  (1) Kéo dài 12 tháng đối với trường hợp:

  - Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

  - Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

  - Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

  (2) Kéo dài 06 tháng đối với trường hợp:

  - Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

  - Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;

  - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 tháng.

  (3) Kéo dài 03 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách

  (4) Trường hợp vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

  (5) Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại điểm a, b, c khoản này.

  (6) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng:

  - Nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính;

  - Nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính quy định tại khoản này.

  Như vậy, trường hợp bị kéo dài chế độ nâng bậc lương thường xuyên được quy định như trên.

  Đối tượng nào không được áp dụng chế độ nâng bậc lương thường xuyên?

  Căn cứ vào khoản 2 Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-BNV như sau:

  Đối tượng không áp dụng:

  - Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ.

  - Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP .

  - Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP.

  Như vậy, các đối tượng là cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ, cán bộ cấp xã hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp mất sức lao động và công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

   
  236 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (31/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598061   30/01/2023

  Công chức bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên khi nào?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình cũng xin cung cấp thông tin có liên quan sau. Hiện nay, các khoảng thời gian được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm:

  - Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;
   
  - Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
   
  - Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
   
  - Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.
   
  Báo quản trị |