Có bắt buộc phải ký hợp đồng lao động mới khi làm việc trong cơ quan nhà nước?

Chủ đề   RSS   
 • #605818 03/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75355
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1926 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Có bắt buộc phải ký hợp đồng lao động mới khi làm việc trong cơ quan nhà nước?

  Trường hợp NLĐ hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ lâu và được hưởng các chế độ theo năm làm việc. Tuy nhiên từ ngày 22/3/2023 có quy định mới về hợp đồng dành cho NLĐ làm việc trong đơn vị hành chính thì có phải ký lại hợp đồng?
   
  ky-hop-dong-lao-dong-moi-khi-lam-viec-trong-co-quan-nha-nuoc
   
  1. Ký kết hợp đồng đối với người làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị hành chính
   
  Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định người đang thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP cụ thể gồm:
   
  - Lái xe, bảo vệ.
   
  - Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
   
  - Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
   
  Nếu chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP và cơ quan, tổ chức, đơn vị không ký hợp đồng dịch vụ thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chuyển sang ký hợp đồng lao động. 
   
  Hợp đồng lao động ký kết phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp về tiền lương, chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp một trong các bên không có nhu cầu thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật.
   
  Trường hợp ký kết hợp đồng dịch vụ, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ ưu tiên ký kết hợp đồng với người đang ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP, bảo đảm chế độ tiền lương, BHXH và các chế độ khác mà NLĐ đang được hưởng. Trường hợp người lao động không có nhu cầu tiếp tục ký hợp đồng thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật.
   
  Trường hợp NLĐ theo quy định tại khoản này còn dưới 24 tháng đến thời điểm nghỉ hưu tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện công việc và chế độ, chính sách đang hưởng mà không phải ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định này.
   
  2. Điều kiện ký kết hợp đồng lao động trong đơn vị hành chính
   
  Căn cứ Điều 5 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định một số hình thức, các loại hợp đồng và điều kiện ký kết hợp đồng đối với người làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị hành chính được thực hiện như sau:
   
  - Các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định này được ký kết hợp đồng bằng văn bản; trường hợp giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thì có giá trị như hợp đồng bằng văn bản. Các loại hợp đồng được ký kết bao gồm:
   
  + Hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan;
   
  + Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định tại Nghị định này.
   
  - Điều kiện ký kết hợp đồng:
   
  + Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Phải có nhu cầu ký kết hợp đồng thực hiện các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật;
   
  + Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ: Phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan;
   
  + Đối với cá nhân: Phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ hoặc khoản 1 Điều 10 Nghị định 111/2022/NĐ-CP đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP.
   
  3. Tiêu chuẩn của người làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị hành chính
   
  Cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CP như sau:
   
  - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
   
  - Đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật chuyên ngành;
   
  - Có đủ sức khỏe để làm việc;
   
  - Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
   
  - Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;
   
  - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng;
   
  - Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.
   
  Như vậy, trường hợp NLĐ nếu chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực phải chuyển sang ký hợp đồng lao động. Tiền lương và các chế độ khác của người lao động thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CP.
   
  563 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (28/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận