Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất kinh doanh có phải chuyển mục đích sử dụng đất không?

Chủ đề   RSS   
 • #599970 04/03/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2137)
  Số điểm: 74866
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất kinh doanh có phải chuyển mục đích sử dụng đất không?

  Căn cứ theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất:

  Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong đó có “Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp”

  Như vậy, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thuộc trường hợp phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, bạn muốn chuyển từ đất nông nghiệp sang đất kinh doanh (đất phi nông nghiệp) thì bạn cần làm đơn xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại nơi có đất.

  Xử phạt hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 11 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định như sau:

  Sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất rừng phòng hộ, không phải là đất rừng đặc dụng, không phải là đất rừng sản xuất vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm b và d khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai 2013 

  Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

  Phạt tiền từ 03-05 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,02 héc ta;

  Mức phạt tại khung này cao nhất có thể lên đến 200 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

  Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì hình thức và mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt quy định tại khoản 2 Điều này.

  Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 57, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

  Như vậy, theo quy định này thì trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp trồng cây hàng năm sang đất phi nông nghiệp thì tùy thuộc vào diện tích đất chuyển mục đích và khu vực chuyển đổi sẽ có mức tiền khác nhau. 

  Tuy nhiên, khi xử phạt hành chính do có hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thì sẽ biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng của đất.

  Do đó, nếu xây dựng trên đất nông nghiệp trồng cây hàng năm thì sẽ bị yêu cầu tháo dỡ công trình.

   
  118 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận