Chưa góp đủ vốn nên phải vay ngoài có là chi phí hợp lý?

Chủ đề   RSS   
 • #3173 04/11/2008

  ducson_tlhp

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:02/11/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chưa góp đủ vốn nên phải vay ngoài có là chi phí hợp lý?

  Công ty của tôi có vốn điều lệ đăng ký là 100 tỷ vnđ các cổ đông cam kết góp đủ sau 3 năm. Hiện tại số vốn điều lệ đã góp được 11 tỷ, công ty có vay ngắn hạn, trung hạn của các ngân hàng các cá nhân một khoản tiền để hoạt động sản xuất kinh doanh. Quá trình vay tiền đều có hợp đồng tín dụng các cam kết hợp pháp.

  Tính đến hết quí 3 năm 2008 số tiền đã trả lãi vay lên đến 2 tỷ đồng .

  Vậy cho tôi hỏi khoản chi phí 2 tỷ lãi tiền vay trên có được xác định là chi phí hợp lý và được tính trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN không (các hợp đồng vay vốn và tỷ lệ lãi xuất đều phù hợp qui định , vốn vay về phục vụ việc sản xuất kinh doanh).

  Xin chân thành cảm ơn!

   
  16531 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #3174   03/11/2008

  LS_NgDinhHung
  LS_NgDinhHung
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (2095)
  Số điểm: 11183
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 723 lần
  Lawyer

  Điều 5 nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 qui định các khoãn chi phí hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập

  'Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế; chi trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực tế, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại tại thời điểm vay.’

  Những khoãn lải vay đáp ứng qui định trên được xác định là chi phí hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp

   
  Báo quản trị |  
 • #3175   05/11/2008

  ducson_tlhp
  ducson_tlhp

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:02/11/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn luật sư đã quan tâm .
  Các khoản lãi vay trên đều đáp ứng được theo "điều 5 nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 qui định các khoãn chi phí hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập". Nhưng vấn đề là Tổng cục thuế có một công văn sau :

  Công văn của Tổng cục Thuế số 3583/TCT-CS ngày 24/9/2008 v/v hạch toán chi phí đối với lãi tiền vay

  Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

   Trả lời công văn số 1159/CT-TTr ngày 24/07/2008 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang hỏi về việc hạch toán chi phí đối với khoản lãi tiền vay trong trường hợp đơn vị chưa góp đủ vốn pháp định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Về việc chưa góp đủ vốn pháp định của Công ty cổ phần sản xuất và XNK Thành Công (từ năm 2004 đến năm 2006 chưa góp được 1/10 vốn điều lệ):

  Tại Khoản 4, Điều 11, Chương I, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội quy định:

  “Điều 11 Các hành vi bị cấm

  4. Kê khai khống vốn đăng ký, không góp đủ và đúng hạn số vốn như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế”.

  Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Giang có văn bản trao đổi với cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Giang trong việc cấp phép, có chế tài xử lý vấn đề này.

  2. Về vấn đề hạch toán chi phí đối với lãi tìền vay trong trường hợp đơn vị chưa góp đủ vốn điều lệ:

  Tại Điểm 7, Mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC .ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Các khoản chi phí trả 1ãi tiền vay để góp vốn pháp định, vốn điều lệ, cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí hơp lý để xác định thu nhập chịu thuế”.

  Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp thực hiện vay vốn trong khi chưa góp đủ vốn pháp định, vốn điều lệ thì khoản trả lãi tiền vay tương ứng với số vốn pháp định, vốn điều lệ chưa góp đủ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, không phân biệt vay vốn để góp đủ vốn pháp định, vốn điều lệ, mua sắm tài sản hay phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Giang căn cứ các văn bản hướng dẫn hiện hành và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị./.

  Tổng cục Thuế -Phạm Duy Khương

   Như vậy xin luật sư cho biết TCT làm như vậy là đúng hay sai? Xin cảm ơn ông !

   

   
  Báo quản trị |  
 • #3176   04/11/2008

  LS_NgDinhHung
  LS_NgDinhHung
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (2095)
  Số điểm: 11183
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 723 lần
  Lawyer

  Doanh nghiệp khi đăng ký hoạt động kinh doanh phải thực hiện việc góp vốn điều lệ theo đúng tiến độ góp vốn đã đăng ký.

  Nếu không góp đủ phải xin điều chỉnh giảm vốn điều lệ đúng theo số vốn thực góp. Nếu không điều chỉnh giảm vốn, công ty đi vay vốn để kinh doanh, xem như tiền vay này là để góp vốn, nên cổ đông nào chưa góp phải chịu lải cho khoãn vay tương ứng với khoãn vốn chưa góp.

  Tổng cục thuế không cho tính khoãn lải vay trên là chi phí hợp lý được trừ để tính thuế TNDN là đúng qui định

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG, Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh

Điện thoại : 08.9551149 Email : tvpl_ls.nguyendinhhung@yahoo.com.vn