Chủ sở hữu được bố trí nơi ở tạm thời khi nhà chung cư đang trong giai đoạn cải tạo?

Chủ đề   RSS   
 • #594678 29/11/2022

  Chủ sở hữu được bố trí nơi ở tạm thời khi nhà chung cư đang trong giai đoạn cải tạo?

  Hiện nay, nhiều người ở các thành phố có nhu cầu chuyển tới nhà chung cư để sinh sống, tuy nhiên thời hạn sử dụng của loại hình nhà ở này lại không bằng nhà mặt đất vậy nên đã phát sinh việc cải tạo lại các chung cư. Việc bố trí nơi ở tạm thời cho các chủ sở hữu được quy định tại Điều 23 Nghị định 69/2021/NĐ-CP về phương án bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư như sau:

  "Việc bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được xác định rõ trong phương án bồi thường theo quy định sau đây:

  1. Trường hợp chủ sở hữu tự lo chỗ ở thì chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí thuê nhà ở và các chi phí khác (nếu có) trong thời gian thực hiện dự án theo phương án bồi thường đã được phê duyệt.

  2. Trường hợp chủ sở hữu không thể tự lo chỗ ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư để bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu theo các hình thức: mua nhà ở thương mại hoặc sử dụng quỹ nhà tái định cư hoặc đầu tư xây dựng quỹ nhà bằng nguồn vốn từ ngân sách hoặc từ Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển nhà ở của địa phương (nếu có) để bố trí chỗ ở tạm thời.

  3. Trường hợp đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời hoặc thanh toán tiền cho người sử dụng tự lo chỗ ở trong thời gian thực hiện dự án theo quy định pháp luật nhà ở.

  4. Việc bố trí chỗ ở tạm thời phải bảo đảm thuận tiện cho sinh hoạt của các chủ sở hữu, người sử dụng; trường hợp đầu tư xây dựng quỹ nhà để bố trí chỗ ở tạm thời thì phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nhà ở; trường hợp nhà ở bố trí tạm thời thuộc diện được bán và chủ sở hữu đang ở nhà ở tạm thời có nhu cầu mua thì thực hiện bán nhà ở này cho các chủ sở hữu thay cho việc tái định cư; giá bán nhà ở này và việc thanh toán tiền chênh lệch (nếu có) được xác định như đối với trường hợp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nêu trong phương án bồi thường."

  Các quy định về bố trí nơi ở tạm thời cho chủ sở hữu nhà chung cư trong giai đoạn thực hiện dự án cải tạo được thực hiện theo quy định pháp luật nêu trên.

   
  195 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhan3310@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận