Cách khai thuế GTGT chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Chủ đề   RSS   
 • #602806 25/05/2023

  Cách khai thuế GTGT chi nhánh hạch toán phụ thuộc

  Hiện nay chi nhánh, địa điểm kinh doanh hạch toán phụ thuộc công ty thì khai thuế giá trị gia tăng như thế nào? Các trường hợp nào được phân bổ? trường hợp phân bổ kê khai như thế nào?

  Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính

  Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh hoặc thành phố với trụ sở chính sẽ kê khai và nộp thuế GTGT trực tiếp tại cơ quan thuế của trụ sở chính.

  Trường hợp chi nhánh có con dấu riêng, tài khoản ngân hàng riêng, trực tiếp bán hàng hóa và dịch vụ kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào và đầu ra có nhu cầu sử dụng hóa đơn riêng và nộp thuế riêng thì sẽ đăng ký với cơ quan thuế quản lý của chi nhánh.

  Đặc biệt đối với doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực ăn uống, massage, nhà hàng, karaoke thì sẽ do Cục trưởng Cục Thuế tại địa phương quyết định nơi kê khai.

  Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh trụ sở chính

  Tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định: "Người nộp thuế có kinh doanh, hoạt động trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán kê khai tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP người nộp thuế phải thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế của trụ sở chính và phân bổ số thuế phải nộp cho cơ quan thuế của từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh".

  Các trường hợp được phân bổ:

  a) Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán;

  b) Hoạt động chuyển nhượng bất động sản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP;

  c) Hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành;

  d) Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP;

  đ) Nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh.

  Khai thuế, nộp thuế:

  - Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

  + Người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng và nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế tại tỉnh nơi có bất động sản chuyển nhượng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có bất động sản chuyển nhượng.

  + Người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính để xác định số thuế phải nộp cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp tại tỉnh nơi có bất động sản chuyển nhượng được bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính.

  - Đối với hoạt động xây dựng:

  + Người nộp thuế là nhà thầu xây dựng, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của người nộp thuế, bao gồm cả công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC;

  Nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng. Trường hợp Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì người nộp thuế không phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền thuế Kho bạc Nhà nước đã khấu trừ.

  + Người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng vào hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính để xác định số thuế phải nộp cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp tại tỉnh nơi có công trình xây dựng được bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính.

  - Đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất:

  Người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng tập trung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 01/GTGT, phụ lục bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi được hưởng nguồn thu (trừ hoạt động sản xuất thủy điện, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán) theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số tiền thuế phân bổ cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

  => Theo đó, chi nhánh hạch toán phụ thuộc kê khai thuế GTGT như trên.

   
  6188 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dutquynhnhu@gmail.com vì bài viết hữu ích
  QMCTV (25/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận