Các sự kiện từ Cuộc Thi Dân Luật Cùng Vui

Chủ đề   RSS   
 • #70975 30/11/2010

  ThanhLongLS
  Top 500
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (244)
  Số điểm: 8120
  Cảm ơn: 28296
  Được cảm ơn 594 lần
  ContentAdministrators

  Các sự kiện từ Cuộc Thi Dân Luật Cùng Vui

  #e36c09; font-family: arial;">Một nửa chặng đường

  Chào các bạn Cuộc thi Dân luật cùng vui đã qua được ½ chặng đường của Vòng 1. Chúng ta còn 1/2 thời gian để tìm ra 20 người may mắn nhất của #ff0000; font-family: arial;">Dân#ff0000; font-family: arial;"> Luật trong năm 2010.

  ThanhLongls xin phép làm tường thuật tình hình tham dự của “Quý Thí sinh” như sau:

  Danh sách các bạn có bài dự thi từ 08/11 đến ngày 29/11

   

  TT

  #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Tên thành viên

  #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Đến từ

  #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Số bài thi

  #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Ngày thi

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  1

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">VUHUNGMANH

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Bình Phước

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  02

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  11/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  2

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">nhanhcohoang2608

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  TP.HCM

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  02

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  11/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  3

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">csh207

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  TP.HCM

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  01

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  12/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  4

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">TRUNGPHAM296

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  TP.HCM

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  01

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  12/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  5

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">TRITHONGMINHNHANTAO

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Bình Dương

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  01

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  13/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  6

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">NgoThuyKhanh

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  TP.HCM

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  01

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  13/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 15.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  7

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 15.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">quyetquyen945

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 15.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Quảng Trị

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 15.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  03

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 15.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  16/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  8

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">tuyenthu13

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  TP.HCM

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  01

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  17/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  9

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">thuhau

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  TP.HCM

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  03

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  17/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  10

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">hasosa

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Quảng Ninh

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  01

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  17/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  11

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">lminhthang

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  TP.HCM

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  01

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  19/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  12

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">oixanhhlu

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Hà Nội

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  01

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  21/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  13

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">kienlawyer

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Hà Nội

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  01

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  22/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  14

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">giangleki

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Phú Thọ

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  01

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  23/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  15

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">ngotrunglaw

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  TP.HCM

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  01

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  25/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  16

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">hiden_face

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Bạc Liêu

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  02

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  22/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  17

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">hanghell

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Hà Nội

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  01

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  28/11/2010

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 29.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 15.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  18

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 166.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 15.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #3366cc; text-decoration: none; text-underline: none;">Dinhlex

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 72.25pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 15.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Hà Nội

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 79.1pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 15.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  03

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 65.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 15.1pt; background-color: transparent;" valign="top">

  29/11/2010

   

  Mỗi bài dự thi là một góc nhìn, một chính kiến giải quyết vấn đề pháp lý thú vị và bổ ích mà các thành viên, không phân biệt là người còn đang ngồi nơi giảng đường hay đã có “thâm niên nghề nghiệp” đã cùng chia sẻ với nhau. Xin trân trọng cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công!

  Thưa các anh chị, các bạn Cộng đồng Dân Luật gần xa, vẫn còn 27 ngày nữa mới kết thúc Vòng 1. Thân mời các bạn hãy cùng tham gia, cũng như đừng quên rủ bạn bè mình tham gia, để có thể, như một thành viên đã từng nói, ghi dấu trong chúng ta và trong tất cả thật nhiều những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ nhé!

  Trân trọng

  Có một điều không bao giờ thay đổi, đó là " Mọi thứ đều thay đổi"

   
  12128 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #71478   03/12/2010

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2723)
  Số điểm: 19292
  Cảm ơn: 925
  Được cảm ơn 1055 lần
  SMod

  So sánh với con số 20 thành viên may mắn thì mới có 17 thành viên là ứng cử viên đã tham gia và có cơ hội giành giải, hình như vẫn còn thiếu thì phải.
  Tiếp tục đi các pác
   
  Báo quản trị |  
 • #74753   22/12/2010

  ThanhLongLS
  ThanhLongLS
  Top 500
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (244)
  Số điểm: 8120
  Cảm ơn: 28296
  Được cảm ơn 594 lần
  ContentAdministrators

  #e36c09;">Những con số khiêm tốn ...

  Thưa tất cả thành viên!

  Nếu không có gì thay đổi, sẽ còn 05 ngày nữa Vòng 1 của Cuộc thi #ff0000;">Dân #ff0000;">Luật cùng vui sẽ kết thúc. Tuy nhiên, những con số sau đây vẫn còn khiêm tốn so với lượng thành viên 83.000 của #ff0000;">Dân #ff0000;">Luật :

  * #e36c09;">330 -> là số bài viết tính đến 19h33 phút, ngày 22/12/2010 trong chuyên mục Cuộc thi #ff0000;">Dân #ff0000;">Luật cùng vui (chưa tính bài ThanhLongls sắp post)

  * #e36c09;">43 -> là số chủ đề tại thời điểm tương ứng có trong chuyên mục

  * Và: #e36c09;">22 -> là số thành viên dự thi đến ngày 22/12/2010

  Nếu ngày 16/11/2010, theo thống kê chủ đề chưa có phản hồi được lưu tại bài viết của thành viên BachThanhDC là 316 thì thống kế hiện tại vẫn là 316

  Vẫn biết thời điểm cuối năm là thời điểm chúng ta phải tất bật, vội vã hơn bình thường
  Vẫn biết tham gia một Cuộc thi như thế này không dễ như tham gia phản hồi bình thường
  Vẫn biết 1 cánh én không làm nên mùa xuân ....

  Song ThanhLongLS tin là mỗi chúng ta đều chưa thấy hết giới hạn của mình và khả năng của mình có khi là không có giới hạn.

  Kính mời các bạn tiếp tục tham gia Cuộc thi để gặt hái những thành công và hạnh phúc.

  Trân trọng.

  Có một điều không bao giờ thay đổi, đó là " Mọi thứ đều thay đổi"

   
  Báo quản trị |  
 • #75224   26/12/2010

  QuyetQuyen945
  QuyetQuyen945
  Top 50
  Male
  Lớp 11

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (1229)
  Số điểm: 15298
  Cảm ơn: 371
  Được cảm ơn 490 lần


  chỉ còn hơn 24h nữa là vòng 1 của cuộc thi sẻ khép lại rồi bà con tranh thủ đi chứ so với con số 20 thì 18 thành viên tham gia cuộc thi cơ hội vào vòng trong là vô cùng lớn...hihih

  Bà con ơi nhào vô nào..mại zô...

  Chưa có phản hồi: 326

  thân@
   
  Báo quản trị |  
 • #75307   26/12/2010

  giangleki
  giangleki

  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:28/03/2010
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần  Xin lỗi cho mình thắc mắc được không,

  Tại sao mình gửi đến nay tất cả là  4 bài nhưng ở cuộc thi này chỉ có 2 bài, bài lần trước mình nghĩ có sai sót gì đó nên ko đăng nên mình làm bài tiếp theo ,trên mỗi bài đều ghi rõ bài dự thi cuộc thi dân luật ,nhưng ko có ah !

  Mà tính đến thời điểm bạn làm bảng trên thì mình có 2 bài rồi mà!

  Xem lại giúp mình nhé!

  Thank


  Cập nhật bởi giangleki ngày 26/12/2010 11:08:01 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #75342   27/12/2010

  admin
  admin
  Top 100
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/08/2008
  Tổng số bài viết (717)
  Số điểm: 22498
  Cảm ơn: 6446
  Được cảm ơn 1534 lần
  ContentAdministrators

  Hi giangleki

  Thật xin lỗi bạn vì sơ sót trên của Ban quản trị.

  Mình đã kiểm tra lại và chuyển hết 4 bài tư vấn của bạn vào box Cuộc thi Dân luật. Tuy nhiên, bạn xem lại rồi chọn lấy 3 trong 4 bài để làm bài dự thi theo yêu cầu nhé.

  Cảm ơn giangleki nhiều, chúc bạn vui và may mắn!

   
   
  Báo quản trị |  
 • #75387   27/12/2010

  phomama2010
  phomama2010

  Male
  Mầm

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:10/12/2010
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 510
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


    Bình chọn như thế nào  vậy  các bạn ơi ?
  Cập nhật bởi phomama2010 ngày 27/12/2010 12:19:18 PM

  Chân lý không phải lúc nào cũng thuộc về số đông

   
  Báo quản trị |  
 • #75436   27/12/2010

  GopGioThanhBao
  GopGioThanhBao

  Female
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (89)
  Số điểm: 520
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 23 lần
  SMod

  phomama2010 viết:
    Bình chọn như thế nào  vậy  các bạn ơi ?


  Hi phomama2010

  Theo thông báo mới của Admin tại đây, Vòng 1 đến ngày 15/01/2011 mới kết thúc chứ không phải ngày hôm nay 27/12/2010. Khi đó, chúng ta sẽ có danh sách đầy đủ của các thành viên dự thi để bình chọn bạn à.

  Còn bây giờ, mình sẽ cập nhật danh sách hiện có đến ngày hôm nay.

  Có một số thành viên tuy không ghi chú dự thi nhưng bài viết của các bạn xứng đáng để đưa vào Cuộc thi thì các Mod, Smod cũng đã chuyển vào box Cuộc Thi #ff0000;">Dân #ff0000;">Luật.

  Ngoài ra, ai đã thi mà chưa thấy có tên mình trong danh sách thì pm ngay nha.

  Cảm ơn và Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ.

  TT

  #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Tên thành viên

  #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Đến từ

  #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Số bài thi

  #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Ngày thi

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Anhdv352

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Quảng Ninh

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  2

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  27/12/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  2

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">baphuc

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  2

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  22/12/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  3

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">baydenvisao2212

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Lâm Đồng

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  2

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  22/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  4

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">bongquynh

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  2

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  24/12/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  5

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">csh207

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  12/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  6

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">CUVOLENMANG

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Quảng Trị

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  17/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  7

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">Dinhlex

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Hà Nội

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  3

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  29/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  8

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">giangleki

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Phú Thọ

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #ff6600;">4

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  23/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  9

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">haiduong127

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Hà Nội

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  2

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  2/12/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  10

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">hanghell

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Hà Nội

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  28/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 30.3pt; background-color: transparent;">

  11

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 30.3pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">hasosa

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 30.3pt; background-color: transparent;">

  Quảng Ninh

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 30.3pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 30.3pt; background-color: transparent;">

  17/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  12

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">hiden_face

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Bạc Liêu

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #ff6600;">3

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  22/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  13

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">hiyatuongda

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  4/12/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  14

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Hoa.le

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  21/12/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  15

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">khatvongttk

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Hà Nội

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  2

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  20/12/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  16

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">kienlawyer

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Hà Nội

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #ff6600;">3

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  22/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  17

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">linhlaw12292

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Đà Nẵng

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  18/12/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  18

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">lminhthang

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  19/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  19

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">lstung

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1/12/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  20

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">meoconluumanh

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  2

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  17/12/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  21

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">mostlaw2020

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Thái Nguyên

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  25/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  22

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">NgoThuyKhanh

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #ff6600;">2

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  13/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  23

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">ngotrunglaw

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  25/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  24

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">nguyenphong83

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Gia Lai

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  16/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  25

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">nhanhcohoang2608

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  2

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  11/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 28.2pt; background-color: transparent;">

  26

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 28.2pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">nkkhuy

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 28.2pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 28.2pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 28.2pt; background-color: transparent;">

  19/12/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  27

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">oixanhhlu

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Hà Nội

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  21/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  28

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Phomama2010

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Lâm Đồng

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  13/12/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  29

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">quyetquyen945

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Quảng Trị

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  3

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  16/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  30

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">thuhau

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  3

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  17/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 28.2pt; background-color: transparent;">

  31

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 28.2pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">TRITHONGMINHNHANTAO

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 28.2pt; background-color: transparent;">

  Bình Dương

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 28.2pt; background-color: transparent;">

  #ff6600;">3

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 28.2pt; background-color: transparent;">

  13/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  32

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">TRUNGPHAM296

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  12/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  33

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">tuyenthu13

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  TP.HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #ff6600;">2

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  17/11/2010

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 30.95pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  34

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 176.8pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #3366cc;">VUHUNGMANH

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  Bình Phước

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 70.15pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  #ff6600;">3

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 81.35pt; height: 21.9pt; background-color: transparent;">

  11/11/2010

   

  Sóng bắt đầu từ Gió

  Gió bắt đầu từ đâu?

   
  Báo quản trị |  
 • #76598   01/01/2011

  hanghell
  hanghell
  Top 75
  Lớp 8

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:27/11/2010
  Tổng số bài viết (874)
  Số điểm: 11042
  Cảm ơn: 522
  Được cảm ơn 426 lần


  hi #ff0000;">admin!
   mình đã tham gia 3 bài trên cuộc thi dân luật rồi nhé.
  bài 1 là ủy quyền là gì.
  bài 2: quyền sở hữu.
  bài 3: thời hiệu xét kỉ luật....#ff0000;"> admin kiểm tra lại cho em với ạ.
  ah cho em hỏi liệu có thể xóa bài thứ 2 cho em với được không ạ?
  thanks#c00000;"> admin nhiều !
   
  Báo quản trị |  
 • #76630   02/01/2011

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2723)
  Số điểm: 19292
  Cảm ơn: 925
  Được cảm ơn 1055 lần
  SMod

  Chào hanghell.
  Đúng rồi, thời điểm thống kê thông báo ở trên thì bạn mới có 1 bài dự thi, nay tôi đã kiểm tra lại thì đúng là đủ số lượng 3 bài, bạn cứ để cả 3 bài dự thi cũng được chứ sao đâu, ban tổ chức khống chế tối đa là 3 chủ đề mà. Nếu bạn muốn chọn chủ đề khác để tham gia thay cho bài đó thì bạn chỉ cần thông báo thì Smod or Admin sẽ di chuyển về chuyên mục khác cho phù hợp.
  Cập nhật bởi xmen-8711 ngày 02/01/2011 11:17:30 AM
   
  Báo quản trị |  
 • #76633   02/01/2011

  boyluat
  boyluat
  Top 50
  Male
  Lớp 12

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2010
  Tổng số bài viết (1808)
  Số điểm: 19520
  Cảm ơn: 358
  Được cảm ơn 810 lần


  Hi, còn có em vừa tham gia một bài hai hôm trước nhé. Chưa có trong danh sách cập nhật đâu

  Với luật sư, nói phải có căn cứ, có lý, có tình thì hãng nói. Nói chung chung, nói vu vơ, nói tránh đụng chạm thì tốt nhất là đừng nói.

  Làm thì làm làm dứt khoát, làm cẩn thận. Làm mà sợ đầu sợ đuôi, làm không đến đầu đến đũa thì tốt nhất là đừng làm.

  Còn luật sư mà nghĩ cái này, nói cái kia; nói một đằng, làm một nẻo thì tốt nhất là nên về quê chăn vịt.

  Vinh Quang l Trợ lý Luật sư - CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.luatvietkim.com)

  M: 0934.666.282 - E: vinhquang@luatvietkim.com - Ad: P1705 - Đ3, 15 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

   
  Báo quản trị |  
 • #76641   02/01/2011

  hanghell
  hanghell
  Top 75
  Lớp 8

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:27/11/2010
  Tổng số bài viết (874)
  Số điểm: 11042
  Cảm ơn: 522
  Được cảm ơn 426 lần


  vâng cảm ơn chị ah quên anh xmen8711 nhiều hen. nếu được thì nhờ xmen xóa cho em bài thứ 2 tức bài quyền sở hữu với ạ. hi vọng sẽ có cơ hội nhận được cái áo thun kỉ niệm của dân luật ha^^!
   
  Báo quản trị |  
 • #76644   02/01/2011

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2723)
  Số điểm: 19292
  Cảm ơn: 925
  Được cảm ơn 1055 lần
  SMod

  Vâng! Theo yêu cầu của thí sinh dự thi tôi đã chính thức chuyển bài dự thi của #0072bc;">hanghell ở chủ đề Quyền sở hữu về mục Tranh chấp dân sự kể từ 12h50 hôm nay ngày 02/01/2011
   
  Báo quản trị |