Các khoản thuế doanh nghiệp phải nộp khi nhận đất để đầu tư xây dựng đối với đất Nhà nước đấu giá để thu tiền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #444939 07/01/2017

  Các khoản thuế doanh nghiệp phải nộp khi nhận đất để đầu tư xây dựng đối với đất Nhà nước đấu giá để thu tiền sử dụng đất

  Các khoản thuế doanh nghiệp phải nộp khi nhận đất để đầu tư xây dựng đối với đất Nhà nước đấu giá để thu tiền sử dụng đất? Cơ sở pháp lý?

  Rất mong nhận được ý kiện tư vấn của mọi người

   
  2972 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận