Các cặp thuật ngữ dễ bị nhầm lẫn trong Luật đất đai

Chủ đề   RSS   
 • #505346 22/10/2018

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (542)
  Số điểm: 15257
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 175 lần


  Các cặp thuật ngữ dễ bị nhầm lẫn trong Luật đất đai

   

  Các cặp thuật ngữ dễ bị nhầm lẫn trong Luật đất đai

  >>>Những điểm khác biệt trong "Quy hoạch sử dụng đất" và "Quy hoạch đô thị" 

  >>>Chuyển đổi đất do nhà nước giao cho cộng đồng dân cư quản lý

  Dưới đây là các cặp thuật ngữ dễ bị nhầm lẫn trong Luật đất đai

  STT

  Các thuật ngữ so sánh

  1

  Trưng dụng đất

  Nhà nước sử dụng đất có thời hạn của cá nhân, cơ quan,…  thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết,…

  Thu hồi đất

  Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai (Khoản 11 Điều 3 LĐĐ 2013)

  2

  Giá trị quyền sử dụng đất

  Là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định (Khoản 20 Điều 3 LĐĐ 2013)

  Tiền sử dụng đất

  Là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất (Khoản 21 LĐĐ 2013)

  3

  Thuế sử dụng đất

  Là số tiền người sử dụng đất phải nộp hàng năm cho Nhà nước dựa trên diện tích đất, giá đất và thuế suất của từng loại đất.

  Tiền thuê đất

  Là số tiền mà người thuê đất phải trả trong trường hợp được Nhà nước cho thuê đất đối với một diện tích đất xác định 

  4

  Cho thuê đất

  Là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

  Cho thuê quyền sử dụng đất

  Là việc người sử dụng đất chuyển giao quyền sử dụng đất của mình cho chủ thể khác để sử dụng trong một thời gian nhất định.

  5

  Giao đất

  Là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất (khoản 7 Điều 3 LĐĐ 2013)

  Giao khoán đất

  Là việc tổ chức kinh tế, tổ chức quản lý rừng đặc dụng, tổ chức quản lý rừng phòng hộ giao đất cho hộ gia đình, cá nhân

  6

  Tranh chấp đất đai

   Là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai (Khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013)

  Tranh chấp về đất đai

  Là tất cả các tranh chấp có liên quan đến đất đai như: tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, địa giới hành chính,… 

  7

  Miễn tiền sử dụng đất

   Là trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất

  Không nộp tiền sử dụng đất

  Là trường hợp người sử dụng đất  không phải nộp tiền sử dụng đất

  8

  Chuyển đổi quyền sử dụng đất

  Là việc người sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho người khác sử dụng và nhận một diện tích đất nhất định được chuyển giao từ người đó

  Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  Là việc người sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất đó cho người được chuyển nhượng và người được chuyển nhượng trả tiền cho người chuyển nhượng

  9

  Quy hoạch sử dụng đất

  Là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, […] trong một khoảng thời gian xác định (khoản 2 Điều 3 LĐĐ 2013)

  Kế hoạch sử dụng đất

  Là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất. (Khoản 3 Điều 3 LĐĐ 2013)

  10

  Bồi thường về đất

  Là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất (khoản 12 Điều 3 LĐĐ 2013)

  Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

  Là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển (Khoản 14 LĐĐ 2013)

  11

  Hộ gia đình sử dụng đất

  Là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng […], đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất […] (Khoản 29 Điều 3 LĐĐ 2013)

  Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

  Là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, […] có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó (khoản 30 Điều 3 LĐĐ 2013)

   

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  17282 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #505359   22/10/2018

  tientaetae
  tientaetae
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2018
  Tổng số bài viết (312)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 22
  Được cảm ơn 52 lần


  Thuật ngữ trong bất động sản

  Cảm ơn bạn vì bài viết rất bổ ích. Quả thật những thuật ngữ này rất dễ bị nhầm lẫn. Mình đã phải tốn một khoảng thời gian để nhớ hết khái niệm của những thuật ngữ này nhưng thỉnh thoảng vẫn còn nhầm lẫn.
   
  Báo quản trị |  
 • #507175   11/11/2018

  Phong_96
  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Trong quá trình học Luật đất đai, nhưng cụm từ mình thấy khó hiểu nhất là: đăng ký biến động đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp… Học mãi mới hiểu 02 hình thức:

  -         Giao đất có thu tiền sử dụng đất và giao đất không thu tiền sử dụng đất

  -         Cho thuê đất: trả tiền thuê đất một lần và trả tiền thuê đất hằng năm.

  Những cụm từ như: Cho thuê đất và cho thuê lại đất… Cần phải nghiên cứu và áp dụng thực tế hoặc tập xem các tình huống thì mới nắm rõ được.

   
  Báo quản trị |  
 • #511279   31/12/2018

  Phong_96
  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Hai cụm từ “ bảng giá đất” và “khung giá đất” do hai cơ quan khác nhau ban hành, nhưng lúc xưa đọc Luật dễ bị nhầm lẫn, khi nghiên cứu kỹ và học đến phần đó mới nắm được nội dung của hai cụm từ này. Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành, còn khung giá đất do Chính Phủ ban hành.

   
  Báo quản trị |  
 • #511294   31/12/2018

  Nhớ thời còn là sinh viên luật thì mấy thuật ngữ này mình chẳng hiểu ý nghĩa nó là gì nó chi là phân biệt nó. Sau khi đi làm và tiếp xúc với nhiều trường hợp mà khách hàng đưa ra thì mình mới phần mới phân biệt được nhũng khái niệm trên, đặc biệt là phần tranh chấp đất đai và tranh chấp về đất đai.
   
  Báo quản trị |  
 • #511887   09/01/2019

  Chào bạn, mình vẫn chưa hiểu " Không nộp tiền sử dụng đất : Là trường hợp người sử dụng đất  không phải nộp tiền sử dụng đất"  bạn có thể trích dẫn điều nào trong luật được không ạ. Mình cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #514695   28/02/2019

  Phong_96
  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Theo quy định về hộ gia đình sử dụng đất bao gồm 03 yếu tố : có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng; đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung. Như vậy, mình thắc mắc trường hợp đất đai của một người được cấp giấy CNQSDĐ tại thời điểm sổ hộ khẩu gia đình có bao gồm: vợ chồng, 02 người con và người cô (em ruột của chồng) thì người cô đó có quyền sử dụng đất chung với những người còn lại không? Vì trường hợp này cũng thuộc quan hệ huyết thống, đang sống chung.

   
  Báo quản trị |  
 • #514760   28/02/2019

  NgocHoLaw
  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5491
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 297 lần


  Những thuật ngữ nêu trên nếu không để ý là rất dễ nhầm lẫn. Đối với thuật ngữ trưng dụng đất với thuật ngữ thu hồi đất, đối với những người học luật thì có thể phân biệt được ý nghĩa của hai thuật ngữ này. Tuy nhiên đối với những người không học luật thì có thể nhầm lẫn hai thuật ngữ này là một.

   
  Báo quản trị |  
 • #517096   23/04/2019

  witnessOFlife
  witnessOFlife

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2019
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1 lần


  Cảm ơn nhiều, bài viết chi tiết và dễ hiểu.

   
  Báo quản trị |  
 • #518925   26/05/2019

    Tại mục 6, tranh chấp đất đai và tranh chấp về đất đai là 2 thuật ngữ giống nhau. 

  Theo đúng ý bạn diễn đạt thì cặp thuật ngữ phải là Tranh chấp đất đai và Tranh chấp liên quan về đất đai

   
  Báo quản trị |