Bổ sung hình thức nộp trực tuyến hồ sơ chấp thuận thay đổi của TCTD là HTX

Chủ đề   RSS   
 • #596986 10/01/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2226)
  Số điểm: 77819
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bổ sung hình thức nộp trực tuyến hồ sơ chấp thuận thay đổi của TCTD là HTX

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 22/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

  Trong đó, sửa đổi, bổ sung nguyên tắc lập, gửi và trả kết quả hồ sơ chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến như sau:

  (1) Văn bản của tổ chức tín dụng là hợp tác xã đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ngân hàng Nhà nước) chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến do người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng là hợp tác xà ký.

  Trường hợp người đại diện theo ủy quyền ký hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật.

  (2) Hồ sơ được lập thành 01 (một) bộ bằng tiếng Việt.

  (3) Tổ chức tín dụng là hợp tác xã gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị theo một trong ba cách thức sau:

  + Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước;

  + Gửi qua dịch vụ bưu chính:

  + Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước đối với đề nghị chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9 và Điều 11 Thông tư 22/2022/TT-NHNN

  Trường hợp hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước gặp sự cố hoặc có lỗi không thể tiếp nhận, trao đổi thông tin diện từ, việc khai thác, gửi, tiếp nhận, trả kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin được thực hiện qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước.

  (So với quy định cũ tại Thông tư 05/2018/TT-NHNN bổ sung hình thức nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước)

  Ngoài ra, tại Thông tư 22/2022/TT-NHNN quy định bổ sung:

  (4)  Tổ chức tín dụng là hợp tác xã chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của các thông tin nêu tại hồ sơ đề nghị chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến.

  (5) Tổ chức tín dụng là hợp tác xã gửi bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến như sau:

  + Ngân hàng Hợp tác xã gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng);

  + Quỹ tín dụng nhân dân gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) nơi đặt trụ sở chính.

  (6) Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ, văn bản trả lời, văn bản chấp thuận, Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước được thực hiện dưới hình thức bản giấy hoặc văn bản điện tử (đối với đề nghị chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9 và Điều 12 Thông tư 22/2022/TT-NHNN).

  Trên đây là nguyên tắc lập, gửi và trả kết quả hồ sơ chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến của tổ chức tín dụng là hợp tác xã có hiệu lực từ ngày 01/3/2023. Xem chi tiết tại Thông tư 22/2022/TT-NHNN.

   
  117 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận