bản cam kết thuế TNCN

Chủ đề   RSS   
 • #55796 02/07/2010

  phuocan13

  Sơ sinh

  Gia Lai, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2009
  Tổng số bài viết (24)
  Số điểm: 450
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  bản cam kết thuế TNCN

  Luật sư cho em hỏi: Bản cam kết mẫu 0/23/CK-TNCN mình có thể đánh máy toàn bộ được không ạ?
   
  22617 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #55825   02/07/2010

  NgoThuyKhanh
  NgoThuyKhanh
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2009
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 4728
  Cảm ơn: 158
  Được cảm ơn 241 lần


  Mẫu này có thể đánh máy các thông tin trống rồi in và ký tên người khai được chứ bạn. À, Bạn có thể tải về các biểu mẫu khai thuế TNCN tại đây:
   http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-62-2009-TT-BTC-sua-doi-84-2008-TT-BTC-Luat-Thue-thu-nhap-ca-nhan-huong-dan-Nghi-dinh-100-2008-ND-CP/86711/thuoc-tinh.aspx

  mà không cần đánh máy toàn bộ .

   
  #ece9d8;">

  Mẫu số: 23/CK-TNCN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 62 /2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính)

   


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   


  BẢN CAM KẾT

   

            Kính gửi:  (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)………………………………………..

   

  1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….………………………...………………………………………

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 149.4pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt;">

  2. Mã số thuế (nếu có):

  #ece9d8; width: 23.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; width: 23.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; width: 23.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; width: 23.15pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; width: 23.15pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; width: 23.15pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; width: 23.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; width: 23.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; width: 23.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; width: 23.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 20.85pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

  -

  #ece9d8; width: 23.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; width: 23.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  #ece9d8; width: 23.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 19.3pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;">

   

  3. Số CMND/hộ chiếu :........................................ Ngày cấp: ........................... Nơi cấp: ............................

  4. Địa chỉ cư trú:……………………….……...…………….…………………………………………………………………...

  6. Nơi làm việc chính (nếu có): ……...…………….…………………………………...…………………………

  Hiện tôi đang thực hiện ………………(công việc)………… tại ……………………… (tổ chức, cá nhân trả thu nhập) ……………………………………………………………………

  Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm 20…… của tôi không vượt quá ………(*) …………..  triệu đồng (ghi bằng chữ….............................................…………………………….……).

  Tôi đề nghị ……………………..… (tổ chức, cá nhân trả thu nhập) …………..…………………… tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

  Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

                                                                    …………., ngày …… tháng …… năm……....

                                                                                     CÁ NHÂN CAM KẾT

                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  (*) Ghi chú: Số tiền khai tại mục này được xác định như sau:

  - Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 48.000.000 triệu đồng.

  - Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc:

  #ece9d8;">

  Số tiền khai

  #ece9d8;">

  =

  #ece9d8;">

  48.000.000 đồng

  #ece9d8;">

  +

  #ece9d8;">

  19.200.000 đồng

  #ece9d8;">

  x

  #ece9d8;">

  Tổng số người phụ thuộc

  VD: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì

  #ece9d8;">

  Số tiền khai

  #ece9d8;">

  =

  #ece9d8;">

  48.000.000  đồng

  #ece9d8;">

  +

  #ece9d8;">

  19.200.000  đồng

  #ece9d8;">

  x

  #ece9d8;">

  2

  #ece9d8;">

  =

  #ece9d8;">

  86.400.000 đồng

  Ôi Tổ Quốc ta yêu như máu thịt

  Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng

  Ôi Tổ Quốc nếu cần, ta chết

  Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...

   
  Báo quản trị |  
 • #55837   03/07/2010

  phuocan13
  phuocan13

  Sơ sinh

  Gia Lai, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2009
  Tổng số bài viết (24)
  Số điểm: 450
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Cảm ơn bạn nhiều nhé
   
  Báo quản trị |